Kwestie monitorowania i bezpieczeństwa sieci nie są niczym nowym dla MNO, lecz reguły gry wciąż się dynamicznie zmieniają – wraz z kolejnymi generacjami sieci pojawiają się nowe zagrożenia i ryzyka, nowe aplikacje i technologie (IoT, 5G). Zmiany te wymuszają na operatorach stałą koncentrację na kompleksowym zabezpieczaniu środowiska sieciowego.

Zapewnienie odpowiedniej jakości usług przez operatorów telekomunikacyjnych ma decydujące znaczenie dla utrzymania klientów. Niezawodność, wydajność i dostępność usług, to trzy kluczowe wskaźniki efektywności, tzw. KPI (ang. Key Performance Indicators), które są monitorowane przez MNO w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu zadowolenia klientów. Według wielu ekspertów, bezpieczeństwo szybko staje się czwartym wskaźnikiem KPI, ponieważ rośnie nasze uzależnienie od sieci mobilnych, a mobilność staje się dominującym sposobem, w jaki uzyskujemy dostęp do świata on-line.

(źr. Fortinet)

Kwestia cyberbezpieczeństwa nabiera jeszcze większego znaczenia zwłaszcza w kontekście rosnącego spektrum cyberzagrożeń, począwszy od oszustw po kradzieże danych czy ataki DDoS. Statystyki pokazują, że w sieciach 4G zdarza się więcej incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem niż w sieciach jakiejkolwiek wcześniejszej generacji.

Więcej o zmianach i aktualnych trendach w zakresie bezpieczeństwa sieci mobilnych generacji 4G i 5G w artykule Bezpieczeństwo sieci mobilnych od 4G do 5G opublikowanym w serwisie TELKO.in.

Napisane przez Stefan Kaczmarek