W jaki sposób kluczowe trendy technologiczne, takie jak chmura i automatyzacja, napędzają obecne strategie modernizacji sieci? Na to pytanie analitycy firmy Enterprise Strategy Group (ESG) szukali odpowiedzi przeprowadzając w ubiegłym roku ankietę wśród specjalistów IT zajmujących się sieciami.

Badanie pokazało kluczowe trendy, które mają wpływ na przetwarzanie danych w lokalnych centrach danych, zdalnych oddziałach, lokalizacjach brzegowych z wykorzystaniem sieci przewodowych i bezprzewodowych, oraz mierzyło zainteresowanie wybranymi nowymi technologiami, takimi jak 5G. Najważniejsze wnioski z badania ESG zamieszczono w infografice 2021 Network Modernization Trends.

Rozproszone środowiska odpowiadają za złożoność sieci i związane z tym wyzwania — 54% ankietowanych stwierdziło, że ich środowisko sieciowe jest bardziej lub znacznie bardziej złożone niż dwa lata temu. Top 5 wskazanych przez nich przyczyn złożoności sieci to:

 • 37% wdrożenia nowych technologii
 • 28% ściślejsza integracja z rozwiązaniami bezpieczeństwa
 • 27% wsparcie dla aplikacji działających w czasie rzeczywistym w lokalizacjach brzegowych
 • 26% wzrost liczby zdalnych pracowników
 • 26% zapewnienie łączności między lokalnymi centrami danych a chmurami publicznymi
(źr. ESG)

Badanie pokazało, że zarządzanie siecią oparte na chmurze zdobywa przewagę nad inicjatywami dotyczącymi centrów danych i sieci rozległych (WAN). 69% ankietowanych organizacji preferuje lokalizację chmurową dla swoich rozwiązań do zarządzania siecią.

5 najważniejszych wyzwań związanych z siecią w centrach danych:

 • 37% brak automatyzacji powtarzalnych zadań ręcznie wykonywanych
 • 36% rosnąca złożoność środowiska
 • 35% brak widoczności w środowiskach kontenerowych
 • 32% obsługa zarówno lokalnych, jak i publicznych sieci opartych na chmurze
 • 29% brak integracji rozwiązań zapewniających cyberbezpieczeństwo

5 najważniejszych inicjatyw dotyczących sieci dla centrów danych:

 • 37% wykorzystywanie rozwiązań do zarządzania siecią opartych na chmurze
 • 35% poprawa łączności z wieloma chmurami publicznymi
 • 32% inwestowanie w narzędzia AI/ML (sztuczna inteligencja/uczenie maszynowe) w celu wprowadzania funkcji samonaprawy i optymalizacji działania sieci
 • 31% wdrażanie więcej automatyzacji w zarządzaniu cyklem życia/czynnościach manualnych
 • 30% obsługa lokalnych środowisk hiperskalowych
(źr. ESG)

Badanie ESG wykazało również, że rośnie zainteresowanie środowiskami 5G i przyspieszoną adaptacją rozwiązań SD-WAN. 91% organizacji jest zainteresowanych wdrożeniem 5G, a 95% korzysta z SD-WAN dzisiaj lub planuje to zrobić w ciągu najbliższych 12-24 miesięcy.

5 najważniejszych wskazywanych zalet SD-WAN:

 • 37% bezpośredni dostęp do internetu dla wszystkich zdalnych lokalizacji
 • 34% zwiększona przepustowość sieci
 • 32% większe bezpieczeństwo dzięki segmentacji
 • 31% poprawiona wydajność aplikacji w chmurze
 • 31% zapewnia wyższą wydajność operacyjną

Organizacje coraz częściej są zainteresowane wprowadzaniem automatyzacji do zbierania danych w sieci, zarządzania cyklem życia i scentralizowanego udostępniania zasobów IT:

 • 28% ankietowanych już intensywnie korzysta z automatyzacji sieci
 • 41% już teraz w ograniczony sposób korzysta z automatyzacji sieci
 • 25% spodziewa się, że w ciągu najbliższych 12-24 miesięcy będzie intensywnie korzystać z automatyzacji sieci
 • 5% spodziewamy się, że w ciągu najbliższych 12-24 miesięcy będzie korzystać z automatyzacji sieci w ograniczonym zakresie
 • 1% nie przewiduje stosowania automatyzacji sieci w dającej się przewidzieć przyszłości

Top 5 zastosowań automatyzacji sieci:

 • 42% wynajdywanie zasobów IT
 • 41% ułatwienie zarządzania cyklem życia
 • 36% udostępnianie nowych urządzeń z wykorzystaniem scentralizowanych zasad
 • 33% automatyzacja rutynowych zadań ręcznych
 • 30% optymalizacja sieci

(grafika tytułowa – źr. Pixabay)

Napisane przez Stefan Kaczmarek