Do  hal produkcyjnych i magazynów na dobre wkraczają technologie komunikacyjne, robotyka a niebawem rozwiązania związane z internetem rzeczy. Komunikacja i współpraca wszystkich systemów wymaga odpowiedniej infrastruktury IT i  przyjęcia przez branżę magazynowo-przemysłową odpowiednich standardów. Wiele wskazuje, że to Ethernet jest technologią, która jest w stanie usprawnić zarządzanie i zapewnić bezpieczeństwo działania linii produkcyjnych i procesów dystrybucyjnych w halach magazynowych.

„Ethernet należy do tych technologii, które wywierają duży wpływ na nasze codzienne życie w skali globalnej” – pisze na swojej stronie internetowej stowarzyszenie IEEE Standards. Sieci centrów danych, komputery, laptopy, tablety, smartfony, a obecnie inteligentne sieci, inteligentne liczniki, osobiste urządzenia medyczne, internet rzeczy, samochody i wiele więcej – we wszystkich tych obszarach Ethernet w taki czy inny sposób zaznacza swoją obecność. W 2014 r. minęło 40 lat od kiedy, Bob Metcalfe opublikował dokument wyjaśniający, jak będzie działać Ethernet – technologia służąca do podłączania wielu komputerów do siebie w celu wymiany komunikatów w coraz bardziej przeciążonych sieciach.

Paweł Matecki, ALE

Paweł Matecki, ALE

Kluczowe kwestie dotyczące wdrażania nowoczesnej sieci Ethernet w zakładach produkcyjnych i halach magazynowych przedstawia Paweł Matecki, System Architect w ALE (Alcatel-Lucent Enterprise).

Ethernet jest technologią, która może zapewnić ujednoliconą metodę komunikacji, zdolną łączyć wszystkie operacje realizowane w halach produkcyjnych, po zaplecze administracyjne. Elastyczny charakter Ethernetu, który obsługuje wiele różnych formatów danych, eliminuje ryzyko zakłóceń  komunikacji między rosnącą liczbą urządzeń przemysłowych różnego typu – od czujników do zautomatyzowanych maszyn. W dobie internetu rzeczy i robotyki urządzenia w strefach produkcyjnych czy halach magazynowych powinny móc się ze sobą komunikować.

 Wzmocnione przełączniki przemysłowe

Centrum dystrybucyjne AB pod Wrocławiem

Centrum dystrybucyjne AB pod Wrocławiem

Szybka i niezawodna łączność pozwala na synchronizację poszczególnych elementów procesu produkcyjnego i wspiera rozpowszechnienie robotyki i automatyzacji. W środowisku przemysłowym wymaga to zastosowania przełączników o wzmocnionej konstrukcji.

Przełączniki i punkty dostępowe umieszczane w fabryce lub magazynie muszą być wzmocnione i odporne na zakłócenia. Wilgoć, kurz, ekstremalne temperatury i wibracje stanowią zagrożenie dla urządzeń, które są rozmieszczane w strefach produkcyjnych czy halach magazynowych. Wzmocnione przełączniki nowej generacji są w stanie pracować w temperaturach nawet do 75°C i są odporne na zakłócenia elektromagnetyczne.

W nowoczesnej fabryce lub magazynie wszystkie przełączniki LAN powinny dysponować portami Ethernet 10 Gb/s, zapewniającymi szybki transfer danych między dużą liczbą urządzeń i eliminującymi wąskie gardła. Przełączniki obsługujące standard Power over Ethernet (PoE) umożliwiają wdrażanie małych urządzeń przemysłowych, takich jak czujniki, kamery czy bezprzewodowe punkty dostępowe nawet w izolowanych obszarach.

Intelligent fabric  – autokonfiguracja i samopnaprawa

Sieci musi być nie tylko sprawna, ale powinna też umożliwiać skalowalność automatycznych operacji w zależności od zapotrzebowania. Rozwiązanie „Intelligent Fabric” opracowane przez ALE  umożliwia autokonfigurację przyłączanych do sieci urządzeń, zmniejszenie liczby błędów konfiguracyjnych oraz ryzyka przestoju spowodowanego słabą interoperacyjnością urządzeń. Inna ważna oferowana funkcja to zdolność do samonaprawy w razie awarii sieci.

Narzędzia systemowe wspierające BHP-owca

Istotnym elementem projektu sieciowego – jeśli nie najważniejszym – jest zagwarantowanie bezpieczeństwa  zastosowanemu urządzeniu sieciowemu. Inżynierowie sieciowi nie tylko monitorują sieć pod kątem zagrożeń, ale powinni również być w stanie zidentyfikować potencjalne wąskie gardła w sieci. Dedykowany system do zarządzania siecią może dostarczyć kompletny zestaw narzędzi do zarządzania i szczegółowej analityki w jednej konsoli.

Centrum dystrybucyjne AB pod Wrocławiem

Centrum dystrybucyjne AB pod Wrocławiem

Pojęcie bezpieczeństwa jest związane nie tylko z infrastrukturą sieciową, ale przede wszystkim z bezpieczeństwem pracy. Hale produkcyjne, silosy, magazyny to miejsca, w których najczęściej dochodzi do wypadków. Dla koordynatora BHP ważne jest, żeby jak najszybciej dowiedzieć się o zaistniałym zdarzeniu i podjąć skuteczne działania. Z pomocą przychodzą dedykowane narzędzia udostępniające w czasie rzeczywistym szczegółowe informacje o aktualnej sytuacji w całym obiekcie i jego okolicy, wraz z drobiazgową informacją o bezpieczeństwie pracowników.

Idealnym rozwiązaniem jest narzędzie nie tylko konsolidujące alarmy uruchamiane ręcznie, ale przede wszystkim zintegrowane z systemami zapewniającymi bezpieczeństwo fizyczne pracowników i z innymi systemami znajdującymi się w miejscu pracy, takimi jak: BMS, CCTV, SWWiN. Systemy ochrony nie mogą opierać się tylko na alarmach wyzwalanych przez pracowników. Kluczowe jest, aby system pro-aktywnie monitorował status i położenie pracownika oraz automatycznie wyzwalał alarm w przypadku wykrycia anomalii, takich jak: uderzenie, bezruch, pozycja leżąca. Narzędzia zapewniające bezpieczeństwo pracy powinny nie tylko informować o bieżącej sytuacji, ale również wysyłać powiadomienia o zdarzeniu do służb ratunkowych, w razie potrzeby wezwać straż pożarną czy skierować patrol interwencyjny do miejsca zdarzenia. Wszystkie incydenty powinny być  rejestrowane i raportowane.

Napisane przez Stefan Kaczmarek