Hiperkonwergencja to połączenie i zintegrowanie w jednym, modularnym, prekonfigurowanym i zoptymalizowanym systemie komponentów IT wcześniej funkcjonujących oddzielnie (pamięci masowe, serwery, sieci, hiperwizory). Koszty administrowania taką zintegrowaną infrastrukturą są niższe, dzięki temu, że wszystkie moduły są w ujednolicony sposób zarządzane, konfigurowane i monitorowanie za pośrednictwem warstwy software’owej – co istotne – z jednej, uniwersalnej konsoli i z wykorzystaniem pojedynczego, zunifikowanego interfejsu.

Hiperkonwergentą infrastrukturę (ang. Hyper-Converged InfrastructureHCI) można łatwo skalować poprzez dodawanie nowych modułów. Ponieważ nie trzeba osobno konfigurować serwerów, pamięci masowej, hiperwizorów i urządzeń sieciowych, łatwo wdraża się nowe hiperkonwergentne urządzenia infrastrukturalne (appliances). Producent dostarcza wstępnie zintegrowany sprzęt lub oprogramowanie do pobrania i wdrożenia w już posiadanym (lub właśnie budowanym) systemie IT.

źr. IDC

Hiperkonwergentny system, często określany jako “infrastruktura z pudełka”, łączy wszystkie elementy niezbędne do przetwarzania w centrum danych (serwery, przestrzeń dyskową oraz funkcje sieciowe). Jedną z podstawowych zalet takiego rozwiązania jest możliwość budowy skalowalnego systemu, który gdy zajdzie potrzeba jego rozbudowy – może być dynamicznie i automatycznie rekonfigurowany bez konieczności ręcznej zmiany parametrów pamięci masowej.
Hiperkonwergencja to również sposób na połączenie firmowej infrastruktury z chmurą publiczną, dzięki czemu zachowuje się zarówno korzyści wynikające z posiadania własnej serwerowni, jak i zyskuje wygodę korzystania z usług chmurowych.

Globalny rynek infrastruktury hiperkonwergentnej  w 2015 r. był wart 804,56 mln dolarów. Jak szacują analitycy, w 2022 r. ma urosnąć do ponad 12 mld dolarów, przy średniorocznym wskaźniku CAGR wynoszącym ok. 45 proc. w latach 2015-2022. Główne siły napędowe wzrostów na tym rynku, to: zwiększone wykorzystanie wirtualizacji, rosnące zapotrzebowanie na wysoce skalowalne rozwiązania, ochronę danych i systemy odzyskiwania danych po awarii, a także niskie wydatki inwestycyjne oraz całkowity koszt posiadania (total cost of ownership – TOC). Czterech na pięciu zarządzających działami IT, którzy w ubiegłym roku wzięli udział w badaniu Dell EMC, uznaje konwergentną architekturę za właściwą platformę umożliwiającą dalszy wzrost i rozwój biznesu.

Podstawowe korzyści z zastosowania hiperkonwergencji

  • redukcja kosztów obsługi systemów IT wynikająca z dostępności zintegrowanego, modularnego, prekonfigurowanego i zoptymalizowanego systemu (w razie problemów wystarczy kontakt z jednym dostawcą),
  • all-inclusive z jednego pudełka: moce obliczeniowe, pamięci masowe, sieci, ochrona danych,
  • ułatwienia w obsłudze zasobów IT poprzez uproszczenie ich funkcjonowania i zarządzania,
  • łatwość skalowania poprzez dodawanie nowych modułów,
  • wysoka wydajność i kompatybilność sprzętu,
  • zachowanie pełnej kontroli nad działaniem systemu i bezpieczeństwem danych,
  • możliwość korzystania z pojedynczego, zunifikowanego interfejsu,
  • hiperkonwergentny system może pełnić rolę pomostu między własną serwerownią a platformami chmurowymi.

Tym co przyciąga wielu do hiperkonwergencji jest to, że stwarza ona architekturę, która automatycznie rozwija się w miarę jak przedsiębiorstwa zwiększają obciążenia. Prawdziwa siła hiperkowergentnych platform polega na tym, że umożliwiają one szybsze wprowadzanie cyfrowych produktów na rynek, usprawniając jednocześnie działania związane z rozbudową, udostępnianiem i zarządzaniem.

Napisane przez Stefan Kaczmarek