2-proc. wzrost gospodarczy jest przewidywany dla regionu Europy Zachodniej na koniec 2017 roku. Nie jest on spektakularny, ale nieco lepszy niż oczekiwano, biorąc pod uwagę niektóre uwarunkowania (Brexit, Katalonia itp.). Jeśli chodzi o inwestycje w IT, IDC oczekuje, że rok 2018 będzie przełomowy dla przedsiębiorstw opracowujących szczegółowe mapy drogowe cyfrowej transformacji swojego biznesu.

Według analityków IDC, organizacje europejskie w najbliższych latach powinny brać pod uwagę specyficzne uwarunkowania regionalne, w tym:

 • nowe myślenia o ryzyku cyfrowym i prywatności danych w obliczu europejskich regulacji, takich jak GDPR i PSD2,
 • ewolucję przyszłej siły roboczej w konkurencyjnym środowisku pracy.

źr. Pixabay

Aby uniknąć marginalizacji w coraz bardziej konkurencyjnym i dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym, IDC zaleca przedsiębiorcom przyspieszenie podejmowania inicjatyw cyfrowych.

Czynniki i uwarunkowania światowe

 • Proces transformacji cyfrowej przyspiesza: przekształcenia realizowane za pomocą IT znacząco wpływają na biznes i społeczeństwo.
 • Możliwości technologiczne umożliwiają dokonywanie trwałych zmian prowadzących w kierunku cyfrowej gospodarki.
 • Człowiek kontra maszyna: wpływ sztucznej inteligencji i automatyzacji na procesy biznesowe i rynek pracy.
 • źr. IDC

  Nowy paradygmat zorientowany na dane.

 • Cyberzagrożenia: coraz więcej kradzieży danych, ransomware i cyberataków.
 • Zmiany ekonomiczne: zmiana struktur wartości i powstawanie kapitału cyfrowego.
 • Siła robocza przyszłości: globalne zapotrzebowanie na badaczy/analityków danych (data scientists) niezbędnych w cyfrowej gospodarce.
 • Innowacyjny impas: starsze systemy ograniczające transformację cyfrową.
Prognozy IDC 2018-2021
 • Do 2018 r. liczba europejskich firm z wdrożoną platformą cyfrową zwiększy się ponad dwukrotnie do 50 proc. Do 2021 r., co najmniej 40 proc. europejskiego PKB będzie powiązane z cyfryzacją; wzrost w każdej branży będzie napędzany cyfrowo ulepszonymi ofertami, operacjami i relacjami; do 2020 r. platformy cyfrowe, wartość danych i wskaźniki zaangażowania klientów będą kluczowymi czynnikami branymi pod uwagę przez inwestorów przy wycenie przedsiębiorstwa.
 • Do 2021 r. wydatki europejskich przedsiębiorstw na usługi chmurowe będą systematycznie rosnąć do ponad 100 mld dolarów.
 • Do 2020 r. większość dyrektorów odpowiadających za bezpieczeństwo IT będzie pozywana za niezgodność z zasadami GDPR w kwestiach niezwiązanych z naruszeniem danych osobowych.
 • źr. IDC

  Do 2020 r. 35 proc. europejskich inicjatyw związanych z transformacją cyfrową będzie wykorzystywać usługi oparte na sztucznej inteligencji (AI – artificial intelligence); do 2021 r. ponad 40 proc. nowych robotów przemysłowych w Europie będzie wykorzystywać AI.

 • Do 2020 r. 45 proc. zachodnioeuropejskich użytkowników internetu będzie wykorzystywać sztuczną inteligencję i analitykę danych.
 • Do 2020 r. 60 proc. wydatków na bezpieczeństwo IT w Europie Zachodniej będzie dotyczyć zintegrowanych rozwiązań zapewniających cyberbezpieczeństwo.
 • Do 2021 r. mniej technicznie zaawansowani deweloperzy opracują 10 proc. europejskich aplikacji biznesowych i 25 proc. nowych funkcji aplikacyjnych.
 • Do 2021 r. średnio 1/3 interakcji z usługami cyfrowymi co najmniej połowy firm z grupy FT500 będzie odbywać się za pośrednictwem otwartych interfejsów API.
 • źr. IDC

  Do roku 2020 ponad 50 proc. dużych firm europejskich będzie miało opracowaną strategię uwzględniającą zastosowanie w biznesie rozwiązań rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości (AR – augmented reality/VR – virtual reality); m.in. kibice piłkarscy będą mogli śledzić mecze w wirtualnej rzeczywistości; nowe funkcje, które mają być wprowadzone podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Rosji 2018 FIFA World Cup Russia będą dostępne w wersji na żywo oraz w postaci wideo na żądanie (VoD) 360°.

 • W 2018 r. połowa z 200 największych europejskich firm przetestuje technologię blockchain na poziomie departamentów, ale mniej niż 10 proc. będzie ją stosować. Do 2020 r. jeden na cztery z największych europejskich banków transakcyjnych będzie używać sieci blockchain.
Napisane przez Stefan Kaczmarek