Pamięci masowe definiowane programowo SDS (Software-defined storage) to obecnie jedna z najbardziej poszukiwanych technologii na rynku IT dla przedsiębiorstw. Dzięki wirtualizacji warstwy pamięci masowej i oderwaniu funkcji oprogramowania od sprzętu, SDS zapewniają dużą elastyczność i wydajność przy projektowaniu, budowaniu, zarządzaniu i utrzymywaniu infrastruktury pamięci masowej. SDS pomaga uczynić pamięć masową inteligentniejszą i łatwiejszą w zarządzaniu, jednocześnie przygotowując infrastrukturę IT na przyszłe wyzwania.

Software-Defined Storage to rozwiązanie, które tworzy wirtualne systemy pamięci masowych. Pozwala dzięki temu odseparować oprogramowanie usług pamięci masowej od sprzętu, na którym ono pracuje. Zapewnia to wysoką mobilność oraz lepsze możliwości zarządzania i kontroli. SDS zwiększa również elastyczność poprzez możliwość realizowania usług na serwerach lub w pamięci masowej, lub w obu. Środowisko SDS jest wolne od ograniczeń systemów fizycznych (np. RAID). Zasoby są uproszczone, dzięki czemu można je wykorzystywać bardziej efektywnie.

Patrząc wstecz na to, jak SDS ewoluowało na przestrzeni lat stając się znaczącą technologią w świecie centrów danych, warto zebrać przewidywania analityków i ekspertów branżowych dotyczące dalszych kierunków rozwoju definiowanych programowo pamięci masowych.

(źr. transparencymarketresearch.com)

Gartner w swoim dokumencie „Strategic Roadmap for Storage” zakłada, że do 2024 roku 50 proc. globalnej pojemności pamięci masowych zostanie wdrożonych w postaci SDS lokalnie lub w chmurze publicznej (wzrost z mniej niż 15 proc. w 2020 r.).

Z kolei IDC prognozuje, że rynek SDS będzie rósł średniorocznie w tempie 8,8 proc. (wskaźnik CAGR) w ciągu następnych 5 lat, osiągając wartość 26,4 mld dolarów w 2024 r.

Powyższe prognozy pokazują jasny obraz tego, w jaki sposób rynek będzie dalej otwierał się na SDS w nadchodzących latach. DataCore Software, deweloper rozwiązań SDS przewiduje, że już w 2021 roku przedsiębiorstwa będą modernizować i automatyzować starsze systemy pamięci masowej, aktywnie wykorzystując zaawansowane technologie pamięci masowej napędzane innowacjami definiowanymi programowo.

Korzyści z wdrażania SDS

Ponieważ organizacje IT szukają optymalnych sposobów na modernizację swojej infrastruktury IT za pomocą jednolitej płaszczyzny kontrolnej zdolnej do pełnego wykorzystania potencjału różnorodnego sprzętu, technologie SDS mogą pomóc im to osiągnąć, niszcząc silosy pamięci masowej i zależności sprzętowe. Jednocześnie SDS pozwolą centralizować zarządzanie pojemnością, wydajnością, ochroną i dostępnością danych – na dowolnym urządzeniu pamięci masowej, od dowolnego dostawcy, zapewniając dostęp poprzez dowolny protokół pamięci masowej, a także umieszczać pamięci masowe w dowolnym miejscu (lokalnie lub w chmurze).

(źr. IDC/IBM)

Szczególnie podczas trwającej pandemii, kiedy budżety są napięte, a zespoły IT starają się optymalizować swoje wydatki, SDS umożliwia korzystanie z ekonomicznych alternatyw pamięci masowej – lokalnie lub w chmurze – zamiast kupowania drogiego sprzętu, dzięki czemu można zaoszczędzić na kosztach sprzętu, przekonują specjaliści z DataCore. Inteligentne techniki optymalizacji pojemności i wydajne zarządzanie zasobami za pomocą SDS pomogą uzyskać maksymalną wartość z istniejących inwestycji, jednocześnie pozwalając odroczyć kosztowne plany rozbudowy pamięci masowych.

(źr. Technavio)

W przypadku większości organizacji własne serwerownie pozostają de facto miejscem przechowywania danych. I chociaż chmura obliczeniowa zyskuje coraz więcej zwolenników, to organizacje przyjmujące strategię opartą w 100% na chmurze są jeszcze w mniejszości. Przedsiębiorstwa i dostawcy usług woleliby uzyskać to, co najlepsze z obu światów i używać hybrydowego modelu pamięci masowej, w którym aktywne/wrażliwe dane (ang. hot) pozostają we własnym centrum danych, a nieaktywne dane/tzw. cold są przenoszone do chmury.

Wdrożenia multicloud będą również stosowane tam, gdzie oczekuje się, że dane znajdujące się na wielu platformach chmur publicznych i prywatnych będą zarządzane w ramach jednej globalnej przestrzeni nazw. Potrzebne będą rozwiązania do przechowywania plików i obiektów, które bezproblemowo przenoszą dane do i z chmury oraz między wieloma chmurami.

(źr. IDC/IBM)

SDS pomoże zbudować własny system HCI

Infrastruktura hiperkonwergentna HCI (Hyperconverged infrastructure) jest tradycyjnie wdrażana jako system zakupiony od jednego dostawcy, który obejmuje przetwarzanie danych, funkcje sieciowe, pamięć masową i wirtualizację zintegrowane w jednym pakiecie. W mniejszych środowiskach może to być kosztowne. Według DataCore, w 2021 roku na znaczeniu będzie zyskiwać oprogramowanie SDS, które pozwala na dostosowywanie i budowanie własnej platformy HCI w oparciu o samodzielnie dokonany wybór sprzętu i komponentów dostawcy.

(źr. IDC/IBM)

SDS może pomóc małym centrom danych w łatwym kastomizowaniu kilku serwerów x86 w celu utworzenia komponentu pamięci masowej dla HCI w konfiguracji zapewniającej wysoką dostępność. Bez konieczności inwestowania w nowy sprzęt HCI, napięte budżetowo zespoły IT mogą dostosować własny serwer HCI do istniejącej infrastruktury.

(tytułowa grafika – źr. DataCore Software)

Napisane przez Stefan Kaczmarek