Organizacje coraz przychylniej spoglądają na usługowy model infrastruktury IT na wynajem określany jako IaaS (Infrastructure as a Service). Odpowiedzialność za przeprowadzenie bezproblemowej, bezpiecznej i szybkiej migracji spada przede wszystkim na CIO. Jakie podejście wybrać? Która metoda przenoszenia zasobów do chmury jest optymalna? To kluczowe pytania, na które muszą odpowiedzieć szefowie IT.

Przeprowadzka z własnej serwerowni do IT na wynajem

Migracja własnych, lokalnych zasobów IT na platformę cloud IaaS to ważna, strategiczna decyzja dla każdego biznesu. Wymaga dobrania najlepszej metody z uwzględnieniem potrzeb konkretnej organizacji i przygotowania precyzyjnego planu działania. Można po prostu przenieść wszystko do chmury, dokonując pełnej transformacji lub wybrać pośrednie rozwiązanie. Wszystko zależy od tego, jakie cele długofalowe chce się osiągnąć.

źr. Pixabay

Model IaaS obejmuje wszystko – od migracji istniejących aplikacji do przenoszenia całych centrów danych do chmury IaaS. Analitycy Gartnera szacują, że w 2017 roku ponad 80 proc. CIO będzie naciskanych przez zarządy w swoich przedsiębiorstwach, aby przeprowadzić ocenę migracji (w tym jej skutków i korzyści) własnych centrów danych do modelu chmurowego IaaS, biorąc przy tym pod uwagę to, że proces przenosin do chmury może okazać się kosztowny oraz pracochłonny.

Model IaaS najczęściej jest wykorzystywany do obsługi nowego rodzaju obciążeń, ale rośnie liczba organizacji decydujących się na chmurę IaaS w celu obniżania kosztów i zwiększenia wydajności także tradycyjnych obciążeń wymagających niezawodności.

Migracja do chmury ma zmniejszyć koszta utrzymania serwerów oraz przede wszystkim zapewnić aplikacji skalowalność oraz wysoką dostępność. Największe korzyści wynikają z transformacji organizacyjnej opartej na chmurze, natomiast tego rodzaju zmiany mają rewolucyjny charakter i są trudne w realizacji. Migracja do chmury IaaS bez przeprowadzenia niezbędnych, ogólnych zmian w ramach przedsiębiorstwa – może nie przynieść oczekiwanych korzyści, a czasami wręcz zwiększyć koszty, przestrzegają eksperci.

Trzy opcje migracji centrów danych do IaaS
  1. Lift-and-shift

źr. Pixabay

Metoda lift-and-shift („podniesienia i przesunięcia”) zakłada odwzorowanie posiadanych rozwiązań IT w usługach chmurowych. Obciążenia w miarę możliwości są przenoszone do chmury IaaS w niezmienionej formie, a zmian dokonuje się tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. Narzędzia do zarządzania operacjami IT dotychczas używane w centrum przetwarzania danych są wdrażane w środowisku chmurowym w dużej mierze w postaci niezmodyfikowanej. W niewielkim stopniu lub w ogóle nie są wykorzystywane natywne funkcjonalności chmurowe. Jest to prosta metoda, lecz generalnie wnosi tylko niewielką wartość. Ponadto, może okazać się droższą opcją i nie przynosi natychmiastowych oszczędności.

Podejście typu lift-and-shift umożliwia najszybszą migrację rozwiązań do chmury i jest dobrym rozwiązaniem dla operacji odzyskiwania danych po awarii (disaster recovery). Pozwala zapomnieć o problemach z zarządzaniem własną serwerownią czy uszkodzeniami np. dysków w serwerze. Ważnym krokiem przy migracji do chmury jest przepisanie aplikacji, aby mogła w pełni wykorzystywać możliwości nowego środowiska.

  1. Wirtualna automatyzacja oparta na chmurze (cloud-enabled virtual automation)

źr. Pixabay

W przypadku tego podejścia procesy informatyczne są tak modyfikowane, aby móc wykorzystać zalety automatyzacji i niektóre możliwości, jakie stwarza środowisko chmurowe. Proces migracji służy do wprowadzania zmian mających na celu zwiększanie standaryzacji, automatyzacji i „oczyszczanie” istniejących operacji. Podczas migracji obciążenia są „dezynfekowane”, aby zapewnić im niezawodność, bezpieczeństwo i opłacalność. Tego typu rozwiązanie może być dobrym pomysłem w przypadku organizacji, które nie planują budowy i uruchamiania własnych centrów danych lub chcą przyspieszyć wdrażanie innowacyjnych technologii.

  1. Transformacja DevOps

źr. Pixabay

W ramach przeprowadzanej migracji, transformacji poddawane są zasoby IT i niektóre procesy biznesowe oraz w miarę możliwości wykorzystuje się chmurowe podejście. Narzędzia Dev-Ops oparte na chmurze są używane przez cały cykl życia aplikacji, z silnym naciskiem na automatyzację i metodę „infrastruktura jako kod” (infrastructure as code –  pisanie kodu do zarządzanie konfiguracjami infrastruktury oraz zautomatyzowania jej przygotowania). Metodyka DevOps (Development and Operations) ma na celu uproszczenie procesów związanych z zarządzaniem infrastrukturą IT poprzez jej automatyzację. Ta opcja daje największe korzyści, jednakże przeprowadzenie pełnej transformacji jest trudne i złożone. Jest to dobra propozycja dla przedsiębiorstw, które chcą zwiększać elastyczność i usługi typu DevOps w ramach całego IT.

Ostateczny wybór metody zależy od końcowego celu migracji, a także od indywidualnych potrzeb organizacyjnych i celów strategicznych.

 

Napisane przez Stefan Kaczmarek