Służba zdrowia, przemysł oraz instytucje finansowe przeznaczą najwięcej środków na IT – piszą analitycy IDC w swoim najnowszym raporcie. Globalne wydatki przedsiębiorstw na rozwiązania teleinformatyczne w 2020 roku wyniosą 2,7 bln dolarów. To co prawda mniej niż zakładały wcześniejsze prognozy z lutego (2,8 bln dolarów), ale i tak wartość rynku będzie rosła o ponad 3 proc. rocznie. Rosną nakłady inwestycyjne na platformy cloud computing i mobilne. Złożoność i brak integracji utrudniają jednak wdrażanie rozwiązań chmurowych w firmach regionu EMEA – pokazują z kolei wyniki badania Oracle. Aby chronić europejskie dane w chmurze, ponad 20 dostawców usług infrastruktury chmurowej działających w Europie, ogłosiło 27 września br. wprowadzenie kodeksu postępowania CISPE (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe) dotyczącego zasad ochrony danych przetwarzanych i przechowywanych na platformach cloud.

Cyfrowa transformacja biznesu siłą napędową rynku ICT

źr. Pixabay

źr. Pixabay

Analitycy IDC zwracają uwagę, że cyfrowa transformacja biznesu ma bezpośredni wpływ na wzrost nakładów inwestycyjnych firm na cloud computing i platformy mobilne, dzięki czemu rynek IT powinien do 2020 r. rosnąć w tempie 3,3 proc. rok do roku. Sektor medyczny pozostaje jedną z branż najwięcej inwestujących w IT, z rocznym tempem wzrostu na poziomie 5,7 proc. Inwestycje w rozwiązania i narzędzia teleinformatyczne będą dynamicznie rosły także w przypadku firm produkcyjnych i instytucji finansowych. Będą one zwiększać wydatki na IT w tempie 4,7 proc. rocznie, przeznaczając do 2020 r. na ten cel 475 mld dolarów. Jak wynika z danych IDC, 45 proc. przychodów wygenerują duże korporacje zatrudniające ponad tysiąc pracowników, jednak aż za jedną czwartą wydatków będą odpowiedzialne najmniejsze przedsiębiorstwa, zatrudniające poniżej 9 osób.

Oracle: problemy z wdrażaniem chmury

Złożoność i brak integracji utrudnia wdrażanie rozwiązań chmurowych w firmach regionu EMEA – wynika z najnowszego badania Oracle. Prawie połowa europejskich przedsiębiorstw wdrażających rozwiązania chmurowe zmaga się z takimi problemami, jak rosnące koszty integracji i rozproszenie danych. Główny powód: ponad 60 proc. wydatków na IT jest alokowane bezpośrednio w jednostkach biznesowych, z pominięciem działów informatycznych, przez co firmy nie mogą w pełni skorzystać ze wszystkich zalet usług chmurowych, które subskrybują.

tablet-1616462_1280

źr. Pixabay

Według raportu Oracle Putting Cultural Transformation at the Heart of Cloud Success, dwie trzecie decydentów biznesowych w przedsiębiorstwach uważa, że sposób finansowania informatyki w ich firmach jest przestarzały i hamuje innowacje, podczas gdy jeden na trzech decydentów IT jest zdania, że modele finansowania informatyki w jego przedsiębiorstwie przeszkadzają we wprowadzaniu innowacji technologicznych. Badanie zostało przeprowadzone przez Oracle we współpracy z firmą Coleman Parkes i objęło 600 decydentów biznesowych i informatycznych wyższego szczebla w regionie Europy i Bliskiego Wschodu.

Badanie pokazało, że aby czerpać pełne korzyści z przetwarzania w chmurze, przedsiębiorstwa muszą przeanalizować swoje modele finansowania informatyki i przejść kulturową transformację. Jedna trzecia respondentów podała, że nieprawidłowy model finansowania informatyki przeszkadza ich przedsiębiorstwu w rozwoju. Jedna trzecia uważa również, że kultura informatyczna ich firmy nie dorasta do ery przetwarzania w chmurze. Co ważne, 72 proc. respondentów stwierdziło, że nowy model finansowania chmury pozwoli działom informatycznym dostarczać przedsiębiorstwu więcej usług chmurowych, a 70 proc. spodziewa się, że model ten pomoże firmie obniżyć koszty.

Potrzebna spójna strategia chmurowa

Badanie Oracle pokazało również, że rosnące wydatki na informatykę ponoszone poza działem informatycznym (znane również jako szara strefa IT) są szkodliwe dla przedsiębiorstwa. Ponad jedna trzecia ankietowanych uważa, że szara strefa przeszkadza działom IT w realizacji celów biznesowych. 46 proc. respondentów stwierdziło wręcz, że ich dotychczasowe podejście do chmury zwiększyło koszty integracji, a ten sam odsetek podał, że doprowadziło to do powstania odseparowanych silosów danych.

źr. Oracle

źr. Oracle

Ponadto przeważająca większość ankietowanych (95 proc.) uważa, że szara strefa informatyczna stanowi główną przyczynę rosnącej złożoności. Około jedna trzecia jest zdania, że pozwolenie poszczególnym działom na samodzielne zarządzanie swoimi wydatkami IT prowadzi do problemów z bezpieczeństwem, utrudniając zarządzanie finansowaniem i zmniejszając kontrolę firmy nad jej infrastrukturą informatyczną. Potrzebna jest spójna strategia chmurowa.

Problemy przedsiębiorstw z zasobami chmurowymi wynikają nie tyle z samej technologii, co z braku koordynacji pomiędzy poszczególnymi działami. Decydenci z każdego działu coraz częściej podejmują decyzje o zakupie rozwiązań chmurowych bez udziału dyrektora ds. informatycznych, aby uprościć proces zakupowy. Jednak bez jednej osoby odpowiedzialnej za spójną strategię inwestycji chmurowych firmy nadal będą się borykać z sytuacją, w której poszczególne działy inwestują czas i zasoby w realizację sprzecznych celów. Dyrektorzy ds. informatycznych powinni bliżej współpracować z liderami biznesu, aby mieć pewność, że infrastruktura informatyczna będzie wspierać innowacje. Muszą pełnić funkcję chmurowego drogowskazu i współpracować z każdym działem w zakresie zarządzania zakupem rozwiązań chmurowych oraz powiązanymi kosztami i ryzykiem, a także pilnować, by wszystkie działy realizowały jednolitą strategię chmurową –  uważa Johan Doruiter, wiceprezes Oracle, szef działu Oracle Systems EMEA.

Kodeks Postępowania CISPE – ochrona europejskich danych w chmurze

koalicja-dostawc%e2%94%9c%e2%94%82w-infrastruktury-chmurowej-cispe__logoCISPE (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe), nowo utworzona koalicja ponad 20 dostawców usług infrastruktury chmurowej działających w Europie, ogłosiła 27 września wprowadzenie kodeksu postępowania w dziedzinie ochrony danych przetwarzanych i przechowywanych na platformach chmurowych. Zgodnie z tym dokumentem dostawcy usług infrastruktury chmurowej są zobowiązani do oferowania swoim klientom możliwości przetwarzania i magazynowania danych wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zgodnie z Kodeksem Postępowania CISPE, dostawcy infrastruktury chmurowej nie mogą eksplorować danych ani profilować danych osobowych klientów na potrzeby marketingu, reklamy lub podobnych działań – ani na potrzeby własne ani w celu odsprzedaży stronom trzecim. Kodeks Postępowania CISPE ma ułatwić klientom ocenę tego, czy usługi infrastruktury chmurowej są dla nich odpowiednie na potrzeby przetwarzania danych osobowych, które chcą prowadzić. Tym spełniającym wymogi CISPE będzie przyznawany Znak Zaufania (Trust Mark).

źr. Pixabay

źr. Pixabay

Kodeks CISPE poprzedza wejście w życie (w maju 2018 r.) nowego, bardziej rygorystycznego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych GDPR (General Data Protection Regulation), mającego na celu oddanie obywatelom kontroli nad własnymi danymi osobowymi oraz uproszczenie środowiska ustawodawczego dla międzynarodowego biznesu poprzez ujednolicenie ustawodawstwa w obrębie UE. Kodeks CISPE jest zgodny z rozporządzeniem GDPR.

CISPE to koalicja firm technologicznych skupiających się na dostarczaniu infrastruktury dla obliczeń w chmurze (IaaS) w całej Europie. Kodeks postępowania CISPE popierają dostawcy infrastruktury chmurowej działający w ponad 15 krajach. Są to: Arsys, Art of Automation, Aruba, BIT, Daticum, Dominion, Fasthosts, FjordIT, Gigas, Hetzner Online, Home, Host Europe Group, IDS, Ikoula, LeaseWeb, Lomaco, Outscale, OVH, Seeweb, Solidhost, UpCloud, VTX, XXL Webhosting oraz 1&1 Internet. W CISPE uczestniczyć może każdy dostawca infrastruktury chmurowej, którego usługi spełniają wymagania w zakresie prywatności i bezpieczeństwa przetwarzania danych określone w Kodeksie CISPE.

Więcej informacji na temat stowarzyszenia i Kodeksu Postępowania CISPE: WWW.CISPE.CLOUD

Napisane przez Stefan Kaczmarek