W zasięgu szybkich łączy szerokopasmowych w Europie jest ponad 85 proc. wszystkich gospodarstw domowych. Niektóre kraje raportują 100-proc. zasięg nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych (z uwzględnieniem dostępu radiowego). W Polsce, jak w całej Europie, zasięg szybkich sieci rośnie, ale nasz kraj pozostaje pod tym względem poniżej średniej UE, szczególnie jeżeli chodzi o zasięg stacjonarnego dostępu szerokopasmowego na obszarach wiejskich. Powyżej średniej natomiast wypadamy w zasięgu światłowodów i nowoczesnych sieci koncentrycznych.

W połowie 2019 r. usługi dostępu szerokopasmowego nowej generacji (VDSL, wektorowanie VDSL2, Docsis 3.0, DOCSIS 3.1 i FTTP) w Unii Europejskiej były dostępne dla 85,5 proc. gospodarstw domowych, wynika z aktualizacji postępów zasięgu szerokopasmowego opublikowanej przez Komisję Europejską. W porównaniu do końca czerwca 2018 r. zasięg NGA (next-generation broadband access) zwiększył się o 3,3 punktu procentowego, czyli o 7,3 miliona dodatkowych gospodarstw domowych. To oznacza, że w połowie 2019 roku 191 milionów gospodarstw domowych miało dostęp do internetu szerokopasmowego nowej generacji.

(źr. Broadband Coverage in Europe 2019, IHS Markit, Omdia, Point Topic)

Raport Broadband Coverage in Europe obejmuje 31 krajów w Europie i ma na celu monitorowanie postępów państw członkowskich UE w realizacji celu, jakim jest powszechny dostęp szerokopasmowy o prędkości co najmniej 30 Mb/s do 2020 r. i 50 proc. gospodarstw domowych z abonamentem szerokopasmowym o przepustowości co najmniej 100 Mb/s do 2020 r. Zebrane dane wykazały, że pod koniec czerwca 2019 r. ponad 216 mln gospodarstw domowych w UE (97,1 proc.) miało dostęp do co najmniej jednej z głównych technologii stałego dostępu szerokopasmowego a w porównaniu do końca czerwca 2018 r. prawie 1 mln nowych gospodarstw uzyskało dostęp do stacjonarnych usług szerokopasmowych.

Polska też lepiej, ale z najniższym zasięgiem fixed broadband w UE

W badanym okresie Polska odnotowała poprawę zasięgu zarówno na poziomie krajowym, jak i obszarów wiejskich. W skali kraju zasięg wzrósł o 4,2 punktu procentowego – do 83,5 proc. gospodarstw domowych, a na terenach wiejskich o prawie 10 punktów procentowych (9,5 proc.) – do 62,2 proc. Podobną poprawę odnotowano pod względem zasięgu sieci NGA, obejmującego 75,9 proc. domów na poziomie krajowym i 32,6 proc. na poziomie wiejskim. Pomimo poprawy, Polska pozostawała poniżej średniej UE dla tych kategorii i odnotowała najniższy w badaniu zasięg stacjonarnego dostępu szerokopasmowego na obszarach wiejskich.

(źr. Broadband Coverage in Europe 2019, IHS Markit, Omdia, Point Topic)

Więcej w artykule Wzrost o 3 proc. dostępności łączy szerokopasmowych w UE opublikowanym w serwisie TELKO.in.

Napisane przez Stefan Kaczmarek