Przechodzenie do trybu pracy (i nauki) zdalnej (i hybrydowej) będzie wymagało od organizacji konfigurowania bardziej elastycznych i mniej scentralizowanych operacji, uważają analitycy firmy Gartner. Pandemia koronawirusa wymusiła zorganizowanie zdalnej pracy (i nauki) oraz telemedycyny nagle i znacznie szybciej niż dotychczas to było praktykowane. Zmiana ta wpłynęła i będzie miała wpływ na organizacje w wielu aspektach dotyczących zarządzania infrastrukturą IT, począwszy od strategii bezpieczeństwa, poprzez dostępność zasobów, po infrastrukturę i operacje.

Według definicji Gartnera, narzędzia do monitorowania infrastruktury IT (ITIMIT Infrastructure Monitoring Tools) rejestrują dostępność komponentów infrastruktury IT, które znajdują się w lokalnym centrum danych lub są hostowane w chmurze w modelu usługowym IaaS (infrastructure as a service – infrastruktura jako usługa). Narzędzia te pozwalają na monitorowanie i zestawianie wskaźników dostępności i wykorzystania zasobów serwerów, sieci, instancji baz danych, hiperwizorów i pamięci masowej. Co istotne, za pomocą tych narzędzi w czasie rzeczywistym zbierane są metryki i przeprowadzana analiza danych historycznych, oraz pozwalają one określać trendy dotyczące elementów, które monitorują.

W grudniu ub.r. Gartner podczas wirtualnej konferencji przedstawił kluczowe trendy, na które osoby odpowiedzialne za infrastrukturę IT i operacje biznesowe (I&O – Infractructure IT & Operations) powinni zacząć się przygotowywać w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy. Jeffrey Hewitt, wiceprezes Gartnera ds. badań przedstawił zalecenia dla szefów działów IT w okresie po pandemii koronawirusa, która zmusiła CIO do dostosowywania działań i inicjatyw w zakresie IT do zwiększonej liczby pracujących i uczących się z domu przy jednoczesnym uwzględnieniu nieprzewidywalnych zmian dokonujących się w zakresie wymagań dotyczących infrastruktury IT.

Praca (i nauka) z dowolnego miejsca

Gartner przewiduje, że 48 proc. pracowników będzie nadal pracować w domu, nawet po pandemii koronawirusa, w porównaniu z 30 proc. przed pandemią. To zmusi kadrę kierowniczą IT do tworzenia elastycznie funkcjonujących organizacji, które umożliwią swoim pracownikom pracę z dowolnego miejsca, zapewnią klientom dostęp do usług na całym świecie oraz zarządzanie wdrażaniem usług biznesowych w rozproszonych infrastrukturach.

Tradycyjne, ustrukturyzowane procesy w ramach I&O sprawiły, że organizacje znalazły się w trudnej sytuacji, jeśli chodzi o elastyczność lokalizacji” – powiedział Hewitt. „Operacje w dowolnym miejscu umożliwiają organizacjom decentralizację personelu i aktywowanie działań tam, gdzie ma to sens biznesowy. Ułatwia to nawet szersze pozyskiwanie nowych wartościowych pracowników, ponieważ organizacje nie muszą rekrutować pracowników w określonej lokalizacji”.

Optymalna infrastruktura IT

Optymalna infrastruktura będzie obejmować centra danych i infrastrukturę brzegową (ang. edge), co może być trudne do zmierzenia i może prowadzić do złożonych wdrożeń. Organizacje powinny spojrzeć z biznesowego punktu widzenia i przyjrzeć się, jak zoptymalizować koszty oraz jak użyć odpowiednich narzędzi, aby stworzyć warunki dla danego wdrożenia infrastruktury.

Kluczem do działań w każdym miejscu jest rozwój programowalnej infrastruktury, która umożliwia wykonywanie określonych  obowiązków związanych z pracą we właściwym miejscu i we właściwym czasie – na tym polega sedno optymalnej infrastruktury”, powiedział Hewitt. „W miarę jak infrastruktura i operacje ewoluują w kierunku integracji, różne rozwiązania, takie jak infrastruktura hiperkonwergentna lub pamięci masowe, muszą być dopasowywane do optymalnych zastosowań”.

(źr. Nagios)

Zapewnienie ciągłości operacyjnej

W coraz większym stopniu różne obciążenia pracą będą musiały być przydzielane rozproszonym geograficznie klientom i pracownikom. W rezultacie usługi IT muszą być stale dostarczane niezależnie od czynników zewnętrznych, zapewniając zautomatyzowane wdrożenia i minimalną obsługę. Do 2025 r. 60 proc. organizacji będzie korzystać z narzędzi do automatyzacji w celu wdrażania nowych zasobów obliczeniowych, skrócenia czasu wdrażania i zapewnienia większej elastyczności.

Dzięki właściwej realizacji tego trendu zwiększana jest wydajność i możliwe szybsze wdrażanie obciążeń” – powiedział Hewitt. „Główną wadą jest krzywa uczenia się, która wiąże się z użyciem nowych, czasem złożonych narzędzi lub procesów, które wspierają zachowanie ciągłości”.

Modernizacja rdzenia

Aby mieć pewność, że infrastruktura przedsiębiorstwa będzie ewoluować zgodnie z planem, utrzymanie podstawowych operacji powinno być postrzegane jako proces ciągły, a nie jednorazowy projekt. Przedsiębiorstwa będą musiały koordynować działania w ramach infrastruktury lokalnej i zewnętrznej.

Zaletą modernizacji infrastruktury jest to, że obniża ona tzw. dług techniczny i toruje drogę ku elastycznej infrastrukturze, która będzie stanowić odpowiedź na rosnącą listę cyfrowych wymagań biznesowych” – uważa Hewitt. „Przedsiębiorstwa muszą wdrażać plan modernizacji z realistycznym harmonogramem, uwzględniającym zmieniające się wymagania dotyczące umiejętności”.

Rozproszona chmura

Inną ważną potrzebą będzie dystrybucja zasobów w chmurze, tak aby chmura została zdecentralizowana, a ciężar wsparcia przerzucił się na dostawców usług chmurowych. Takie podejście umożliwi elastyczną lokalizację i spowoduje zmniejszenie opóźnień.

Ponieważ rynek rozproszonej chmury jest obecnie niedojrzały, koszty mogą być wysokie, a modele wdrożeniowe złożone” – zastrzegł Hewitt. „Organizacje powinny nadal mieć to na uwadze w ramach przyszłości przetwarzania w chmurze, ponieważ w ciągu najbliższych czterech lat większość platform usług chmurowych zapewni przynajmniej niektóre rozproszone usługi w chmurze, które będą realizowane w momencie, gdy zajdzie taka potrzeba”.

Priorytetowe kompetencje

Do 2022 roku szefowie I&O powinni przy planowaniu uwzględniać co najmniej 12 umiejętności o wysokim priorytecie w swoich organizacjach, zatrudniając specjalistów IT posiadających takie priorytetowe kompetencje. Powinni również wziąć pod uwagę zachodzące fundamentalne zmiany kulturowe, które wnosi ten trend i odpowiednio je zaplanować, zaleca Gartner.

(grafika tytułowa źr. Pixabay)

Napisane przez Stefan Kaczmarek