Przed budowniczymi internetu rzeczy spore wyzwania wynikające z dużej złożoności tego „systemu systemów”, gdzie wykorzystywanych jest wiele różnych technologii i standardów. Projekty IoT (Internet of Things) obejmują dużą liczbę urządzeń, różne interfejsy programowania aplikacji API (application programming interfaces) oraz ogromne ilości danych – z których wszystkie mogą opierać się na tradycyjnych strategiach, umiejętnościach i technologiach używanych w ramach integracji.

źr. Fujitsu

Do 2018 roku połowa kosztów wdrażania rozwiązań IoT będzie przeznaczana na integrację różnych komponentów IoT i z systemami back-endowymi. Istotne, aby zrozumieć, że integracja jest kluczową kompetencją IoT – podkreślał Benoit Lheureux, wiceprezes ds. badań w firmie Gartner przed majową konferencją “Gartner Application Architecture, Development & Integration Summit”, podczas której analitycy przybliżali kwestie i wyzwania związane z integracją środowiska IoT.

Integracja IoT w 5 krokach (według zaleceń ekspertów Gartnera)
  1. Podejście najpierw API (API-First)

Strategia API-First jest szczególnie istotna w przypadku projektów IoT, ponieważ w dużej mierze opierają się one na technologiach mobilnych i cloud computing, które już wykorzystują API-centryczne podejście. Nie należy jednak mylnie interpretować tego jako podejścia opartego wyłącznie na interfejsie API. Same interfejsy API nie dostarczają wszystkich możliwości potrzebnych do bezpiecznego i niezawodnego skalowania integracji w dużych systemach rozproszonych. Analityk Gartnera zaleca, żeby najpierw określić te wymagania dotyczące integracji konkretnego rozwiązania IoT, których nie można obsłużyć za pomocą interfejsów API, a następnie ocenić, czy wbudowane możliwości integracji tej platformy IoT będą wystarczające.

  1. Określenie wymagań komunikacyjnych dla urządzeń IoT

Rozpoznaj najpierw, jak „rzeczy” w danym projekcie IoT będą się komunikować, a następnie wybierz najlepszą technologię spośród dostępnych, począwszy od sieci komórkowych po technologie bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu, takie jak Bluetooth czy ZigBee. Ważne, żeby również uwzględnić takie czynniki, jak liczba i rodzaj podłączanych do sieci rzeczy oraz to, jak poszczególne technologie będą sobie z nimi radzić. Następnie trzeba dobrać odpowiednią topologię sieci – tutaj potencjalną rolę do odegrania ma architektura przetwarzania brzegowego (edge computing) lub bramy (gateways), które najlepiej spełniają wymagania w zakresie autonomii urządzeń, lokalnego przetwarzania, agregacji urządzeń itp. Ostatni etap, to ocena, czy pakietowa platforma IoT spełnia wymagania stawiane projektowi, czy potrzebne są dodatkowe rozwiązania, aby zbudować sieć do podłączania rzeczy.

  1. Wykorzystaj chmurę do integracji danych i procesów

Źr. Gartner (luty 2016)

Na tym etapie należy skoncentrować się na integrowaniu platform IoT z podstawowymi procesami biznesowymi. Przy wstępnych wdrożeniach można rozważyć zastosowanie własnej platformy IoT. Natomiast po komercyjne rozwiązania integracyjne, takie jak platformy iPaaS (Integration Platform as a Service), warto sięgnąć, aby zwiększać skalę projektu, wspierać bardziej złożone procesy integracyjne, wdrażać aplikacje workflow lub wiele projektów IoT, a także by uzyskać dostęp do zaawansowanych funkcji integracyjnych.

  1. Selektywnie wybieraj tradycyjne oprogramowanie (middleware)

Większość średnich i dużych firm poczyniło znaczne inwestycje w tradycyjne, specjalistyczne oprogramowanie do integracji własnych, lokalnych zasobów (on-premises integration middleware). Pomimo że te narzędzia nie są zoptymalizowane pod kątem podłączania urządzeń IoT lub integracji usług chmurowych, to prawdopodobnie mogą pomóc w przypadku projektów realizowanych we własnych serwerowniach lub jeśli wdrażana platforma IoT ma być integrowana z danymi i aplikacjami, obsługiwanymi w ramach własnych zasobów IT.

  1. Użyj narzędzi zarządzania API (API Management Tools)

Możliwości narzędzi zarządzania API są bardzo zróżnicowane w zależności od platform IoT i rodzaju middleware. Aby zapewnić bezpieczne i niezawodne skalowanie swojego projektu IoT, jako plan minimum należy przyjąć możliwość zastosowania rozwiązania do zarządzania API zewnętrznego dostawcy. Jest to szczególnie ważne, jeśli projekt obejmuje wiele interfejsów API lub ma interfejsy API łączące z wieloma konsumentami w sieciach publicznych, lub w jego ramach są obsługiwane wrażliwe lub poufne dane.

Aby uniknąć rozczarowań, specjaliści odpowiedzialni za przeprowadzenie integracji muszą uwzględniać różne wymagania dotyczące integracji projektów IoT – radzi Benoit Lheureux i przestrzega: – Projekty IOT często wiążą się z wprowadzaniem nowych modeli biznesowych, a towarzysząca temu ekscytacja niekiedy może spowodować, że potencjalna złożoność tego środowiska pozostaje niezauważona.

Napisane przez Stefan Kaczmarek