Platformy cloud computing początkowo były tylko poligonem doświadczalnym dla przechowywania i przetwarzania danych na odległość. Chmura przeszła długą drogę zanim pojawiła się na dobre w środowisku IT i stała się kluczowym jego elementem dzisiaj. Po 10 latach jej funkcjonowania należy się spodziewać, że będzie wdrażana przez firmy na   jeszcze szerszą skalę – piszą analitycy Gartnera w swoim raporcie „Predicts 2017: Cloud Computing Enters its Second Decade”.

Chmura katalizatorem zmian w IT

W swoim pierwszym 10-leciu chmura powodowała rewolucyjne zmiany w IT, natomiast można oczekiwać, że druga dekada będzie dla niej okresem dojrzewania. Przez ostatnie 10 lat cloud computing zmienił oczekiwania i możliwości działów IT, a obecnie jest niezbędnym katalizatorem innowacji w firmach.

źr. Gartner (lipiec 2016)

Choć wokół  przetwarzania w chmurze nadal powtarzane są pewne mity i uprzedzenia, to w miarę jak technologia ta dojrzewa, sprzeciw wobec niej stopniowo maleje. – Wkraczając w drugą dekadę, cloud computing coraz częściej staje się wehikułem dla cyfrowego biznesu nowej generacji, jak również dla wydajnych, skalowalnych i elastycznych rozwiązań – przekonuje David Mitchell Smith, wiceprezes Gartnera. – CIO i inni liderzy IT muszą stale dostosowywać swoje strategie, aby wykorzystywać możliwości chmury.

Imperatyw: wszystko w chmurze/all-in-cloud

Do 2020 roku strategie „tylko cloud” staną się normą, w ponad 30 proc. dużych przedsiębiorstw wdrażanie innych niż chmurowe rozwiązań przy podejmowaniu w firmach nowych inicjatywy IT będzie wymagać uzasadnień, prognozują analitycy Gartnera.

źr. Gartner

W ciągu ostatniej dekady cloud computing dojrzewał na kilku frontach. Obecnie z większości analiz wynika, że mainstreamowy cloud computing  jest bardziej bezpieczny niż przechowywanie i przetwarzanie danych we własnych centrach danych i serwerowniach. Usługi w chmurze są coraz częściej funkcjonalnie kompletne, a producenci oferują obecnie opcje migracji. Co ważne, innowacje szybko przenoszą się do chmury, wielu dostawców już na etapie projektowania swoich produktów i rozwiązań – uwzględnia funkcje cloud computing oraz innowacje technologiczne i biznesowe dostępne tylko w ramach usług chmurowych, takie jak na przykład internetu rzeczy czy sztuczna inteligencja.

W miarę rosnącej presji przeprowadzki do usług chmurowych, coraz więcej organizacji w swoich strategiach rozwoju uwzględnia imperatyw cloud computingu. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie projekty mogą zostać oparte na usługach chmurowych ze względu na kwestie bezpieczeństwa lub regulacje prawne, a nawet pieniądze, które zostały zainwestowane w projekty. Ponadto, w przypadku niektórych przedsiębiorstw może zabraknąć dostatecznych umiejętności i wiedzy do obsługi hybrydowych środowisk – przestrzegają eksperci Gartnera.

Do 2021 roku ponad połowa przedsiębiorstw na świecie korzystających już dzisiaj z chmury, wdroży  strategię „wszystko w chmurze” (all-in cloud).

Kluczem do strategii all-in cloud nie jest podejście typu „weź i przenieś” (Lift and shift) zasoby z własnego centrum danych. Przedsiębiorstwa powinny umieć ocenić, które aplikacje z ich centrum danych można zastąpić modelem SaaS (Software as a Service), zmienić ich kod lub przebudować.

Tak czy inaczej strategia wszystko w chmurze („all-in cloud”)  będzie miała dużo większy wpływ na IT niż dotychczas stosowane: „najpierw chmura” (cloud first)  czy „tylko chmura” (cloud only).

Przedsiębiorstwa, które zdecydowały się na przeniesie wszystkich swoich zasobów do chmury, raczej nie będą wracać do tradycyjnych centrów danych z własną infrastrukturą – prognozuje Gartner i zaleca: przedsiębiorstwa powinny zacząć tworzyć mapy rozwoju swojej strategii cloud, a przesunięć zasobów metodą lift and shift dokonywać  tylko w razie potrzeby, na przykład w ramach działań na rzecz konsolidacji centrów danych.

Raport Gartenra „Predicts 2017: Cloud Computing Enters its Second Decade” jest częścią większego raportu: “Predicts 2017: Lead, Follow, or Get Out of the Way: A Gartner Trend Insight Report”.

Napisane przez Stefan Kaczmarek