Korzystanie z programowo definiowanych rozwiązań sieciowych, automatyzacja obsługi zasobów data center, przetwarzanie w lokalizacjach brzegowych oraz wdrażanie dedykowanych platform chmurowych – to, zdaniem analityków IDC, najważniejsze spośród 10 trendów i prognoz dotyczących centrów danych na najbliższe lata, które zaprezentowali podczas webcastu: „IDC FutureScape: Worldwide Datacenter 2019 Predictions”.

Wdrożenia technologii 5G i (coraz częstsze) wykorzystanie urządzeń IoT – będą najważniejszymi czynnikami stojącymi za popularyzacją edge computing, czyli architektury rozproszonych zasobów IT, w ramach której dane są przetwarzane na obrzeżach sieci – możliwie najbliżej źródeł ich pochodzenia. Ten model ma wiele zalet, m.in. pozwala odciążyć mocno już eksploatowane centra danych i łącza internetowe.

Do 2020 r. potrzeba zabezpieczania rosnących ilości rozproszonych danych generowanych w lokalizacjach brzegowych skłoni 40 proc. przedsiębiorstw do budowy i korzystania ze swoistych „skarbców danych” w wielu obiektach kolokacyjnych – przewiduje IDC.

źr. IDC

W ciągu najbliższych trzech lat 70 proc. przedsiębiorstw wdroży dynamiczne, zdefiniowane programowo rozwiązania sieciowe, które zapewnią bezpieczeństwo i elastyczność podczas interakcji między zasobami znajdującymi się w chmurze, centrach danych oraz na obrzeżach sieci (ang. egde) – uważają analitycy IDC. Przewidują wprowadzanie architektur typu rack-level i SDI (ang. Software Defined Infrastructure).

Gartner prognozuje, że do końca 2019 r. 30 proc. przedsiębiorstw wdroży technologię SD-WAN w swoich oddziałach. Trend ten oznacza nie tylko dobry czas dla dostawców rozwiązań wirtualizacji sieci, ale także dla operatorów data center.

Więcej w całym artykule Centra danych 2019: zautomatyzowane, definiowane programowo i na brzegu sieci, opublikowanym w serwisie TELKO.in.

Napisane przez Stefan Kaczmarek