Poszukiwanie zintegrowanych i modularnych rozwiązań do zasilania centrów danych w dobie kryzysu energetycznego i aktualnych wyzwań ekologicznych, oraz stosowanie prefabrykowanych konstrukcji do budowy data center, to według ekspertów firmy Vertiv kluczowe trendy przewidywane na 2023 rok dla centrów danych.

Więcej regulacji

W 2023 r. centra danych będą podlegać coraz większym regulacjom oraz nadzorowi, ponieważ na świecie zauważono rosnące zużycie energii i wody przez tę branżę. W raporcie Uptime Institute Silicon heatwave: the looming change in data center climates przytoczono dane organizacji Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC), które wykazały wzrost zużycia energii przez serwery o 266% od 2017 roku. Szacuje się, że centra danych odpowiadają obecnie za 3% globalnego zużycia energii elektrycznej, a do 2030 r. będzie to już 4%. Przeciętny hiperskalowalny obiekt zużywa 20-50 MW rocznie ( teoretycznie jest to ilość energii elektrycznej wystarczająca do zasilenia 37 tys. domów).

Eksperci firmy Vertiv spodziewają się, że trend ten spowoduje w 2023 r. wzrost zakresu rządowych kontroli. Dublin, Irlandia i Singapur podjęły już kroki w celu kontrolowania zużycia energii przez centra danych, a w najbliższym czasie – zwłaszcza w regionach podatnych na suszę – podobne kontrole mogą też dotyczyć zużycia wody.

Wodorowe ogniwa paliwowe zamiast generatorów diesla?

Wyzwania związane z zarządzaniem zużyciem energii oraz emisją dwutlenku węgla stymulują działania w kierunku przyjmowania regulacji, standaryzacji oraz poszukiwania alternatywnych rozwiązań wobec klasycznych generatorów mocy. Już teraz w niektórych centrach danych stosowane są akumulatory w celu dłuższego podtrzymania całego obciążenia (w niektórych przypadkach do 5 minut). Są to jednak kroki przejściowe, mające na celu zminimalizowanie roli generatora, podczas gdy branża poszukuje innych opcji, w tym nowych technologii produkcji akumulatorów w celu zapewnienia przedłużonego zasilania awaryjnego.

Eksperci Vertiv przewidują, że w 2023 roku pojawi się preferowana alternatywa dla generatorów diesla – wodorowe ogniwa paliwowe. Będą one początkowo funkcjonować podobnie jak generator, zapewniając chwilowe podtrzymanie, ale finalnie mogą być powszechnie stosowane.

Prefabrykowane, modułowe konstrukcje dla data center

Według badania przeprowadzonego przez firmę Omdia, 99% operatorów centrów danych twierdzi, że prefabrykowane, modułowe konstrukcje centrów danych będą częścią ich strategii rozwoju w przyszłości. Eksperci Vertiv przewidują, że w 2023 r. hiperskalowalne centra danych będą nadal podążać w tym kierunku. Wiele wskazuje na to, że standaryzacja – od modułowych i mobilnych komponentów zasilania oraz chłodzenia, do prefabrykowanych obiektów – w krótkim czasie stanie się domyślnym podejściem nie tylko dla przedsiębiorstw, ale także hiperskalowalnych centrów danych oraz w zakresie infrastruktury brzegowej.

Większa gęstość szaf

Po latach względnego braku zmian w zakresie gęstości szaf, operatorzy centrów danych coraz częściej oczekują możliwości wdrażania szaf o większej gęstości. Według przeprowadzonego przez Uptime Institute badania 2022 Global Data Center Survey, ponad jedna trzecia operatorów centrów danych twierdzi, że gęstość ich szaf gwałtownie wzrosła w ciągu ostatnich trzech lat. Można to zaobserwować szczególnie wśród większych centrów danych klasy enterprise i hyperscale, w których prawie połowa osób obsługujących obiekty o mocy 10 MW i większej twierdzi, że posiada szafy o mocy powyżej 20 kW, a 20% stwierdziło, że ich rozwiązania w ich szafach mają obciążenie większe niż 40 kW.

Ten trend jest zbieżny z popularyzacją nienowej już techniki chłodzenia serwerów cieczą. Dla jej popularyzacji korzystny jest fakt, że w standardach OCP i Open19 zaleca się doprowadzenie chłodzenia cieczą bezpośrednio do najbardziej grzejących się układów scalonych.

5G i metaverse na brzegu sieci

Omdia, w swojej prognozie 2022 Mobile Subscription and Revenue Forecast, przewiduje, że do 2027 roku prawie połowa wszystkich umów na łączność komórkową – ponad 5,8 miliarda – będzie uwzględniała komunikację 5G, co spowoduje, że obliczenia będą prowadzone coraz bliżej użytkowników. Natomiast funkcjonowanie środowiska metaverse będzie oparta na ultragęstej sieci obliczeniowej o niskich opóźnieniach. W 2023 r. będziemy świadkami przecięcia się tych dwóch trendów – implementacje metaverse będą wykorzystywać sieci 5G, aby zapewnić wymagane bardzo niskie opóźnienia.

Ostatecznie, takie podejście będzie wymagało większej mocy obliczeniowej w infrastrukturze brzegowej 5G i należy zakładać, że po pilotażowych projektach w 2023 r. nastąpi bardziej powszechne wdrażanie w kolejnych latach. Wraz ze wzrostem wyrafinowania rozwiązań na brzegu sieci, tak samo skomplikowana staje się infrastruktura potrzebna do ich obsługi. Pojawią się zatem takie mechanizmy, jak sztuczna inteligencja czy systemy planowania i zarządzania na bazie wirtualnej rzeczywistości, oraz wzrośnie popularność litowo-jonowych systemów UPS na brzegu sieci.

(grafika tytułowa – źr. Pixabay)

Napisane przez Stefan Kaczmarek