Firmy, które początkowo zdecydowały się na chmurę, często teraz odkrywają, że potrzebują też lokalnej infrastruktury, której posiadanie, uzupełnione przez chmurę, daje znacznie większą kontrolę nad własnymi zasobami. Tutaj niezłym rozwiązaniem może okazać się system HCI. Hiperkonwergentna infrastruktura (HCI – Hyperconverged infrastructure) – prostsza, bardziej elastyczna i potencjalnie tańsza wersja infrastruktury IT – rozwiązuje wiele problemów. Łącząc zasoby pamięci masowej i obliczeniowej – często ściśle powiązane z wirtualizacją – hiperkonwergencja przenosi kluczowe zasoby do jednego systemu.

Potwierdzeniem sprzyjającego klimatu dla HCI są m.in. ostatnie dane IDC, które pokazały, że wzrost całego rynku systemów konwergentnych był statyczny w czwartym kwartale 2020 r., ale wzrost sprzedaży systemów hiperkonwergentnych przyspieszył do 7,4 proc. i stanowi prawie 55 proc. rynku.

(źr. IDC)

Dlaczego tak się dzieje? Dosyć łatwo można to wyjaśnić. Lockdowny wymuszone przez pandemię spowodowały, że wiele organizacji musi wspierać w dużej mierze zdalną siłę roboczą, co oznacza wzrost zainteresowania systemami, które mogą obsługiwać infrastrukturę wirtualnych pulpitów (VDI).

PARTNER TEMATU HCI

Klienci chcą też wykorzystywać HCI do obsługi obciążeń wykraczających poza VDI i komputery użytkowników, takich jak  bazy danych, obciążenia krytyczne dla firm i mieszane. Ponieważ systemy typu „wszystko w jednym” oferują prosty sposób skalowania mocy obliczeniowych i pamięci masowych,  aby sprostać tym wyzwaniom.

Kluczowe zalety korzystania z HCI

Stephen Pritchard z „Computerweekly” wskazuje na pięć kluczowych korzyści wynikających z zastosowania systemów HCI. Zastrzega przy tym jednocześnie, że hiperkonwergentna infrastruktura może być odpowiednia do wdrożenia lokalnego lub w oddziałach, ale może już nie być najlepszym wyborem w przypadku głównego centrum danych.

                1. Łatwość wdrożenia. Ponieważ kluczowe komponenty (serwer, pamięć masowa, sieć i wirtualizacja) są wstępnie instalowane i konfigurowane przez dostawcę, system HCI jest łatwiejszy we wdrażaniu. Jest to odpowiednie rozwiązanie dla lokalizacji zdalnej lub oddziału, bez lokalnego personelu IT. Jest to również atrakcyjny model dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz start-upów.

                2. Elastyczność. HCI jest elastyczny, zarówno pod względem sposobu wdrażania, jak i zakupu. Firmy mogą kupować HCI jako samodzielne systemy od dostawców, budować własne lub nawet polegać na systemach definiowanych programowo. Systemy HCI mogą stanowić część infrastruktury chmury hybrydowej lub nawet (ponieważ jest to zasadniczo oprogramowanie) działać całkowicie w chmurze. Definiowana programowo infrastruktura hiperkonwergentna zmniejsza ryzyko związane z uzależnieniem od jednego dostawcy, ponieważ systemy oparte na oprogramowaniu mogą działać na sprzęcie wielu dostawców.

                3. Niższy koszt posiadania:  średnio o 30 proc. w przypadku wydatków operacyjnych (OPEX) i około 20 proc. – kapitałowych (CAPEX). Chociaż podejście polegające na kupowaniu rozwiązań od różnych  dostawców może zapewnić większą wydajność systemu przy niższych kosztach niż oferta jednego dostawcy, to dodatkowe koszty integracji zbyt często niwelują te oszczędności, szczególnie w przypadku mniejszych systemów wdrażanych w lokalnych biurach lub przez małe i średnie firmy, przestrzega Stephen Pritchard.

                4. Niezawodność. Połączenie HCI z kopią zapasową danych w chmurze i wymiana uszkodzonej hiperkonwergentnej jednostki w zdalnym biurze mogą być tak proste, jak podłączenie zasilania i sieci lokalnej (LAN). Ponieważ hiperkonwergencja opiera się na węzłach i klastrach, zespoły IT mogą projektować bardziej odporne systemy, niezależnie od tego, jak pozyskują sprzęt.

                5. Ujednolicone zarządzanie i automatyzacja. Automatyzacja jest łatwiejsza, ponieważ system HCI jest jednorodny, a dzięki temu, że jest definiowany programowo, łatwiej jest zautomatyzować zadania, takie jak udostępnianie i usuwanie zasobów. Automatyzacja wraz z ujednoliconym zarządzaniem ułatwia skalowanie HCI. Pozwala to na  dodawanie węzłów lub realokowanie zasobów w klastrze. Konfigurowanie systemów w nowym biurze lub nawet na nowym terytorium może być tak proste, jak dodawanie urządzeń i klonowanie konfiguracji. Ujednolicone zarządzanie dotyczy również środowisk hybrydowych. Ponieważ HCI jest definiowane programowo, te same narzędzia mogą zarządzać zarówno sprzętem lokalnym, jak i hybrydową oraz publiczną chmurą. Wraz z rozwojem firmy zwiększanie pojemności obliczeniowej lub pamięci masowej to tylko kwestia dodania większej liczby węzłów lokalnie lub w chmurze.

6 najważniejszych funkcji, których przedsiębiorstwa szukają w HCI:

 • wysoka niezawodność (46%),
 • skalowalność pojemności (33%),
 • odzyskiwanie danych po awarii [disaster recovery] (29%),
 • niezależne moce obliczeniowe i skalowanie pojemności (25%),
 • uproszczony monitoring i zarządzanie (24%),
 • ścisła integracja z oprogramowaniem wirtualizacyjnym (17%).

(źr. TechTarget)

Wyzwania i wybór dostawcy HCI

Chociaż zintegrowany zestaw HCI może nie dorównywać wydajności oferowanej przez w pełni zoptymalizowane, najlepsze w swojej klasie systemy, to będzie szybszy we wdrożeniu, a przez to bardziej elastyczny i łatwiejszy do skalowania. Działy IT mogą obecnie albo kupić zintegrowane węzły sprzętowe HCI, albo, jak to coraz częściej ma miejsce, zdecydować się na produkty oparte na oprogramowaniu.

(źr. IDC)

TUTAJ zestawienie porównawcze 10 dostawców i systemów HCI przygotowane przez TechTarget.

CIO rozważając korzyści wynikające z zakupu i wdrażania HCI muszą jednocześnie uwzględniać potencjalną utratę elastyczności i wydajności czy uzależnienie od jednego dostawcy, a także to, do obsługi jakich aplikacji ich system HCI będzie wykorzystywany.

Top 5 infrastrukturalnych korzyści z HCI:

 • oszczędności w zakresie ogólnych kosztów posiadania (TCO),
 • szybsze wdrażanie,
 • ulepszona skalowalność,
 • lepsza obsługa i wsparcie,
 • uproszczone zarządzanie.

(źr. Enterprise Strategy Group)

Powyżej zaprezentowane korzyści, ale i wyzwania związane z wdrażaniem systemów HCI, warto uwzględnić dokonując wyboru dostawcy infrastruktury hiperkonwergentnej – bez względu na to, czy jest to dostawca oprogramowania czy sprzętu.

Kupujący musi sam zadecydować, czy skonfiguruje własny sprzęt, od razu kupi urządzenia, skupi się na oprogramowaniu, wybierze model wynajmu, skorzysta z usług chmurowych czy wszystkich tych komponentów jednocześnie.

Ponieważ rynek infrastruktury hiperkonwergentnej wciąż dojrzewa, jest całkiem możliwe, że przedsiębiorstwa będą musiały używać więcej niż jednego typu HCI, aby osiągnąć swoje cele biznesowe.

Więcej o trendach i prognozach rozwoju hiperkonwergentnej infrastruktury na 2021 rok i kolejne lata – we wpisie marcowym.

(Grafika tytułowa – źr. Pixabay)

Napisane przez Stefan Kaczmarek