Hewlett Packard Enterprise (HPE) na początku marca br. potwierdził, że zawarł umowę przejęcia izraelskiego dostawcy zabezpieczeń chmury Axis Security. Przejęcie, które ma zostać sfinalizowane do końca drugiego kwartału roku fiskalnego 2023, ma pozwolić HPE rozszerzyć możliwości w zakresie bezpieczeństwa w chmurze poprzez zaoferowanie rozwiązania Unified SASE (Secure Access Services Edge). W ocenie ekspertów branżowych, pozwoli to zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na zintegrowane rozwiązania sieciowe i bezpieczeństwa dostarczane w modelu usługowym.

Atmos, chmurowa platforma SSE (Security Services Edge) firmy Axis Security odpowiada na „potrzebę poprawy wydajności aplikacji i zwiększenia bezpieczeństwa sieci w związku ze wzrostem liczby użytkowników zdalnych i migracją aplikacji do chmury przez przedsiębiorstwa”, czytamy w komunikacie HPE.

W okresie przechodzenia do świata postpandemicznego, w którym hybrydowe środowisko pracy stało się nową normą, potrzebne jest nowe podejście do zabezpieczania brzegu sieci w celu ochrony krytycznych aplikacji SaaS – powiedział cytowany w komunikacie Phil Mottram, wiceprezes wykonawczy i dyrektor generalny HPE Aruba Networking. – Konwergencja rozwiązań Aruba i Axis Security przekształci łączność edge-to-cloud za pomocą kompleksowego rozwiązania SASE, które zapewnia przedsiębiorstwom najwyższy poziom bezpieczeństwa zarówno urządzeń IoT, jak i dostępu wszystkich użytkowników w geograficznie rozproszonych lokalizacjach. Dzisiaj przyspieszamy również realizację naszej wizji pomagania naszym klientom w rozszerzeniu ich potrzeb w zakresie bezpiecznej łączności za pomocą SASE i prywatnych rozwiązań 5G, opierając się na naszej niedawno ogłoszonej umowie przejęcia prywatnego dostawcy technologii komórkowych, firmy Athonet.

Platforma Atmos Axis Security oferuje: uwierzytelniony dostęp użytkowników do prywatnych aplikacji na brzegu sieci, bramę sieciową SWG (Secure Web Gateway) chroniącą dostęp użytkowników do internetu oraz rozwiązanie CASB (Cloud Access Security Broker), które zapewnia bezpieczny bezpośredni dostęp do aplikacji SaaS, oraz monitoring DEM (Digital Experience Monitoring).

Platforma SSE Atmos integruje ZTNA, SWG, CASB i Digital Experience w ramach jednego interfejsu. (źr. Axis Security)

Nasza platforma SSE jest naturalnym uzupełnieniem SD-WAN firmy Aruba, zapory sieciowej i oferty dynamicznej segmentacji. Razem tworzymy ujednoliconą platformę SASE, zaprojektowaną w celu rozszerzenia łączności na brzeg, i robimy to poprzez połączenie nowoczesnych usług dostępowych – dodaje Dor Knafo, dyrektor generalny Axis Security.

HPE zintegruje technologię Axis Security z istniejącą ofertą bezpiecznych sieci Aruba, aby uzupełnić swoją ofertę SASE, która zapewnia kontrolę bezpieczeństwa sieci WAN i chmury bezpośrednio aplikacjom na brzegu sieci, zamiast kierowania danych przez centrum danych.

Ponadto platforma HPE GreenLake typu edge-to-cloud będzie zintegrowana z chmurową platformą SSE firmy Axis Security i oferowana klientom w ramach miesięcznej subskrypcji.

IntegraKom jest autoryzowanym partnerem handlowym Hewlett Packard Enterprise.

(grafika tytułowa – źr. Axis Security)

Napisane przez Stefan Kaczmarek