Firmy zwiększają ochronę swoich danych w chmurze oraz rośnie znaczenie hybrydowych strategii IT i zabezpieczania danych, to kluczowe wnioski zawarte w najnowszym raporcie firmy Veeam.

W Cloud Protection Trends Report 2023 zebrano wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie Veeam jesienią  2022 roku w 7 krajach na grupie 1700 specjalistów IT. Pokazały one, co skłania liderów IT do zmiany strategii, ról i metod związanych zarówno z produkcją, jak i ochroną zasobów przechowywanych w chmurze. Raport uwzględnia cztery kluczowe modele usługowe: IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service), SaaS (Software as a Service) oraz BaaS/DRaaS (Backup and Disaster Recovery as a Service).

Z badania wynika, że firmy dostrzegają rosnącą potrzebę ochrony swoich środowisk SaaS. Prawie 90% ankietowanych użytkowników pakietu Microsoft 365 stosuje dodatkowe środki ochrony, zamiast polegać wyłącznie na wbudowanych rozwiązaniach do odzyskiwania danych. Najczęściej wymienianym powodem tworzenia kopii zapasowych była potrzeba przygotowania do szybkiego odzyskania danych po cyberatakach i incydentach związanych z ransomware. Drugim najważniejszym czynnikiem biznesowym była konieczność zachowania zgodności z przepisami.

Rosnąca popularność narzędzi i usług chmurowych, spotęgowana przez masowe przejście na pracę zdalną i obecne hybrydowe środowiska pracy, stawiają hybrydowe strategie IT i ochrony danych w centrum uwagi w wielu branżach – wskazuje cytowany w komunikacie Danny Allan, CTO i starszy wiceprezes ds. strategii produktowej w Veeam – W związku z ciągłym wzrostem cyberzagrożeń firmy muszą wyjść poza tradycyjne usługi tworzenia kopii zapasowych i przyjąć podejście, które najlepiej odpowiada ich potrzebom biznesowym i strategii chmurowej. Badanie pokazuje, że środowiska produkcyjne nadal są przenoszone płynnie z centrów danych do chmury i z powrotem, a także z jednej chmury do drugiej, co zwiększa złożoność strategii ochrony danych.

Najważniejsze wnioski z raportu Veeam:

 • Systemy są przenoszone do chmury znacznie szybciej niż postępuje wycofywanie starych środowisk z centrum danych.
 • Zapewnienie cyberbezpieczeństwa nadal stanowi poważny problem, dlatego strategie ochrony danych ewoluowały, a większość firm deleguje obowiązki związane z tworzeniem kopii zapasowych specjalistom, zamiast wymagać ochrony danych od każdego właściciela rozwiązań (IaaS, SaaS, PaaS).
 • Obecnie 98% firm wykorzystuje infrastrukturę hostowaną w chmurze jako część swojej strategii ochrony danych, w tym warstwy przechowywania w chmurze, infrastrukturę w chmurze jako miejsce odzyskiwania danych po awarii lub korzystanie z dostawców baaS/DRaaS.
 • W przypadku nowych architektur hostowanych w chmurze, niektórzy administratorzy PaaS błędnie zakładają, że standardowa trwałość usług hostowanych w chmurze zwalnia z konieczności tworzenia kopii zapasowych: 34% firm nie wykonuje kopii zapasowych plików, a 15% nie tworzy kopii swoich baz danych przechowywanych w chmurze.

Software as-a-Service (SaaS)

 • 90% firm zdaje sobie sprawę z konieczności tworzenia kopii zapasowych danych dla Microsoft 365. Tylko 1 na 9 (11%) firm nie chroni swoich danych w Microsoft 365. Większość, bo aż 89%, korzysta z kopii zapasowych/BaaS firm trzecich lub rozszerzonych warstw Microsoft 365 (albo z obu tych rozwiązań) w celu zapewnienia ochrony prawnej.
 • Ponieważ strategie ochrony danych ewoluowały, a ransomware nadal jest głównym zagrożeniem, większość firm deleguje obowiązki związane z tworzeniem kopii zapasowych na specjalistów ds. tworzenia kopii zapasowych, zamiast wymagać ochrony danych od każdego dostawcy (IaaS, SaaS, PaaS). Napędza to rozwój backupu, który staje się konwencjonalnym komponentem powierzonym tradycyjnemu administratorowi ds. backupu, a nie zespołowi ds. aplikacji.

Infrastructure as-a-Service (IaaS)

Podczas gdy firmy wdrażają obecnie hybrydowe architektury chmurowe, nie zmniejsza się znaczenie nowoczesnych centrów danych.

 • 30% środowisk produkcyjnych w chmurze dotyczy strategii “cloud first”, w ramach której nowe systemy są uruchamiane w chmurze w znacznie szybszym tempie niż stare środowiska są likwidowane w centrum danych.
 • 88% firm przeniosło środowiska z chmury z powrotem do swojego centrum danych z jednego lub więcej powodów (rozwój, optymalizacja kosztów/wydajności lub odzyskiwanie po awarii). Wskazuje to na potrzebę wdrażania strategii ochrony danych, która zapewnia spójną ochronę i zdolność do migracji, gdy środowiska przenoszone są z centrum danych do chmury, z chmury do centrum danych lub z jednej chmury do drugiej.
 • Większość kopii zapasowych systemów produkcyjnych w chmurze jest obecnie wykonywana przez zespół ds. tworzenia kopii zapasowych i nie wymaga już specjalistycznej wiedzy ani dodatkowego obciążenia ze strony administratorów chmury. Jednak podczas gdy prawie każda firma przyznaje, że ma długoterminowe zobowiązanie regulacyjne, tylko połowa przechowuje kopie zapasowe swoich danych w chmurze przez co najmniej rok.
(źr. Veeam Cloud Protection Trends Report 2023)

Platform as-a-Service (PaaS)

Podczas gdy większość firm początkowo przenosi serwery z centrum danych do IaaS, większość zgadza się, że uruchamianie podstawowych scenariuszy IT, takich jak współdzielenie plików lub bazy danych jako natywnych usług w chmurze, jest przyszłością dla dojrzałych środowisk IT:

 • 76% uruchamia usługi plików w ramach serwerów utrzymywanych w chmurze, a 56% zarządza plikami w chmurze AWS lub Microsoft Azure.
 • 78% korzysta z baz danych w ramach serwerów utrzymywanych w chmurze, a 65% korzysta z baz danych zarządzanych w AWS lub Microsoft Azure. 

Backup i Disaster Recovery as-a-Service (BaaS/DRaaS)

Prawie każde środowisko IaaS/SaaS wykorzystuje usługi chmurowe jako element strategii ochrony danych.

 • 58% firm korzysta z zarządzanego backupu (BaaS), podczas gdy 42% wykorzystuje przechowywanie danych w chmurze jako część samodzielnie zarządzanego rozwiązania ochrony danych. Prawie połowa (48%) firm zaczynała od samodzielnego zarządzania zasobami w chmurze, ale ostatecznie zdecydowała się na BaaS.
 • Niemal każda firma (98%) twierdzi, że korzysta z usług w chmurze w ramach swojej strategii ochrony danych, choć jest to zróżnicowane od przechowywania danych w chmurze jako repozytorium do pełnoprawnych usług BaaS lub DRaaS.
 • BaaS jest poszukiwane głównie w celu uzyskania efektywności operacyjnej i ekonomicznej, a także zapewnienia odporności danych na ataki ransomware. Eksperci Veeam zwracają uwagę, że BaaS nie jest już postrzegany jako ‘zabójca taśm’, a firmy twierdzą, że prawie 50% ich danych jest nadal przechowywanych na taśmach w trakcie ich cyklu życia, niezależnie od korzystania z usług ochrony danych w chmurze.
 • DRaaS jest postrzegane jako przewyższające taktyczne korzyści z BaaS, poprzez zapewnienie specjalistycznej wiedzy w zakresie planowania, wdrażania i testowania BCDR. Wiedza specjalistyczna jest uznawana przez abonentów za główny czynnik różnicujący przy wyborze dostawcy BaaS/DRaaS. Istotna jest znajomość biznesu, technicznych aspektów odzyskiwania danych IT oraz pomoc operacyjna w planowaniu i dokumentowaniu strategii BCDR.
(źr. Veeam Cloud Protection Trends Report 2023)

Tegoroczny raport Veeam wykazał rosnące zainteresowanie klientów outsourcingiem kopii zapasowych oraz usługą zarządzania w modelu ‘pod klucz’, zamiast posiadaniem wewnętrznego personelu IT kontynuującego zarządzanie infrastrukturą dostarczaną przez rozwiązania BaaS.

(źr. Veeam Cloud Protection Trends Report 2023)

Jak wskazuje Andrzej Niziołek, dyrektor regionalny na Europę Wschodnią w Veeam, w Polsce stopień wdrażania chmury różni się znacznie od globalnych statystyk. Dojrzałość lokalnego rynku jest nawet kilkukrotnie niższa niż światowa średnia. Obecne są wciąż bariery związane z obawami firm przed zmianą oraz regulacyjne, związane z RODO. Sytuację może zmieniać rozwój centrów danych w kraju, napędzany przez największych dostawców chmury (AWS, Google Cloud –  już posiadają lokalne ośrodki, Microsoft Azure planuje uruchomienie swojego na początku 2023 r.). W Polsce najbardziej popularne i zaawansowane na rynku są usługi Backup-as-a-Service i Disaster-Recovery-as-a-Service (BaaS/DRaaS), powszechnie oferowane zarówno przez globalnych, jak i lokalnych dostawców.

(grafika tytułowa – źr. Veeam Cloud Protection Trends Report 2023)

Napisane przez Stefan Kaczmarek