Głównymi czynnikami skłaniającymi przedsiębiorstwa do rozpoczęcia procesu digitalizacji są zmieniające się oczekiwania klientów i dostępność nowych technologii – to kluczowe wnioski z badania IDC Poland przeprowadzonego na zlecenie Dell EMC wśród polskich przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 50 pracowników. Zmienia się także postrzeganie roli działów IT, które zaczynają być traktowane nie tylko jako „niezbędny koszt”, ale jako katalizatory efektywności biznesowej i źródło przewag konkurencyjnych.

Podczas grudniowej konferencji Dell EMC Forum 2017 Jarosław Smulski, Senior Program Manager, Systems & Infrastructure Solutions, IDC Poland, przedstawił wyniki najnowszych badań rynkowych dotyczących podejścia polskich przedsiębiorstw do cyfrowej transformacji.

źr. IDC Poland

— Wprowadzanie przełomowych zmian w podejściu do klientów i prowadzenia biznesu, które wykorzystują technologie cyfrowe i prowadzą do powstania innowacyjnych produktów, usług, procesów lub modeli biznesowych” – to definicja cyfrowej transformacji według IDC, przytoczona przez Jarosława Smulskiego. Na podstawie analizy uzyskanych w ramach badania opinii można powiedzieć, że cyfrowa transformacja w Polsce powoli staje się faktem.

Najważniejsze czynniki wywołujące transformację:

  • zmieniające się oczekiwania klientów (77% wskazań),
  • dostępność nowych technologii (65%),
  • pojawianie się konkurentów spoza branży (33,5%),
  • zmiana ekosystemu branżowego (26,5%)
  • nowe modele biznesowe (15%).

Wdrażanie jakich innowacji planowane?

źr. IDC Poland

Jeżeli chodzi o innowacje biznesowe planowane do wdrożenia w ciągu 2 lat, co druga firma wymienia automatyzację i robotyzację (48%) oraz konsolidowanie i analitykę danych biznesowych (47%). 40% przedsiębiorstw planuje cyfryzację kanałów sprzedaży online i mobilnych, co ma przyspieszyć procesy biznesowe, a 34% chce wprowadzać aplikacje mobilne dla swoich pracowników. W celu zapewnienia realizacji celów biznesowych firmy zamierzają wdrażać też technologie pracy grupowej (41 proc.) oraz modernizować infrastrukturę (44 proc.). Jest też popyt na digitalizację wewnętrznych procesów operacyjnych.

Mniejszą wagę na razie przywiązuje się do: sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego (71% firm nie planuje zajmować się tymi technologiami przez najbliższe 2 lata), usług opartych na chmurze (głównie publicznej; 54% wskazań na „nie”) czy rozwiązań mających na celu poprawę wydajności i satysfakcji pracowników (45% negatywnych odpowiedzi).

Dział IT – więcej niż tylko niezbędny koszt

Wyniki badania IDC pokazują wyraźną zmianę postrzegania przez kadrę zarządzającą roli CIO i kierowanych przez nich działów IT. Biznes oczekuje mocnego zaangażowania informatyków w projekty biznesowe. Chociaż ciągle jeszcze co trzeci menedżer uważa, że dział IT jest „tylko niezbędnym kosztem”, to przez 61 proc. badanych działy IT są postrzegane jako katalizatory efektywności biznesowej, źródło przewag konkurencyjnych oraz potencjalny generator dodatkowego wzrostu przychodu. W Europie Zachodniej transformacja cyfrowa to domena CEO, natomiast w regionie Europy Centralnej pozostaje w gestii CIO.

Więcej:

  • pełne omówienie wyników badania IDC Poland,
  • co motywuje do wprowadzania cyfrowej transformacji?
  • główne cele biznesowe cyfrowej transformacji,
  • przeszkody i bariery w procesie cyfrowej transformacji,
  • jak firmy planują osiągnąć założone cele,

– w pełnym artykule „Cyfrowa transformacja w Polsce staje się faktem. Omówienie najnowszego badania IDC Poland”, opublikowanym na blogu Dell EMC.

Napisane przez Stefan Kaczmarek