Wydatki na IT i usługi biznesowe w Europie wzrosną o 5,3% rok do roku w 2023 roku, osiągając poziom 320,8 mld USD, prognozują analitycy IDC. Przewidują, że skumulowana roczna stopa wzrostu (CAGR) w latach 2023-2027 wyniesie 5,6% dla Europy Zachodniej (WE) i 5,8% dla Europy Środkowo-Wschodniej (CEE), co świadczy o ciągłej odporności rynku europejskich usług w niespokojnych czasach. Wydatki w okresie objętym prognozą będą napędzane inwestycjami przedsiębiorstw i instytucji rządowych w cyfrowe rozwiązania.

Rynek Europy Środkowo-Wschodniej pozostaje odporny, napędzany popytem na transformację cyfrową i usługi outsourcingu IT. Według IDC wydatki zorientowane na projekty, w tym tworzenie i dostosowywanie oprogramowania, będą najszybciej rosnącym segmentem, a następnie usługi zarządzane, ze względu na ciągłe inwestycje w optymalizację operacyjną. Ponadto sytuacja polityczna i gospodarcza w regionie może również wpływać na inwestycje zagraniczne i możliwości finansowania z UE w niektórych krajach. Umiarkowany wzrost spodziewany jest w 2023 r., a odbicie w 2024 r. wraz z poprawą warunków makroekonomicznych (inflacja, wysokie ceny energii, niestabilność geopolityczna).

Zachodnioeuropejski rynek usług odnotował w 2022 roku prawie dwucyfrowy wzrost rok do roku, dzięki dobrym wynikom wielu wiodących dostawców usług IT. IDC prognozuje spowolnienie wzrostu do 5,4% w 2023 r. ze względu na wpływ kryzysu energetycznego, wojny rosyjsko-ukraińskiej oraz zmian strukturalnych w inwestycjach w krajach Europy Zachodniej. Silnego odbicia nie należy spodziewać się przed 2025 r.

Według IDC w latach 2023-2027 usługi zorientowane na projekty będą najszybciej rozwijającym się segmentem, na czele z doradztwem biznesowym i wydatkami na rozwój aplikacji niestandardowych. W ramach usług zarządzanych spodziewany jest znaczny wzrost usług infrastruktury hostingowej ze względu na ciągłe zapotrzebowanie na pojemność usług hostingowych. W edukacji trend przechodzenia na szkolenia cyfrowe nasila się (na co bezpośredni wpływ miała pandemia Covid), co prowadzi do wzrostu wydatków na powiązane usługi wsparcia.

(źr. IDC)

Europejskie organizacje badają możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w swoich działaniach, co doprowadzi do przyspieszenia inwestycji w usługi zorientowane na projekty”, uważa Jiri Novotny, kierownik ds. badań oprogramowania i aplikacji dla przedsiębiorstw w IDC. „Organizacje, które chcą przenieść procesy do chmury, będą inwestować w modernizację swoich obecnych aplikacji, przenosząc je do infrastruktur chmury hybrydowej, przebudowując je na aplikacje cloud-native w lub wzbogacając je o nowo opracowane aplikacje cloud-native”.

(grafika tytułowa – źr. Pixabay)

Napisane przez Stefan Kaczmarek