W czasach cyfrowej transformacji obok badaczy danych (data scientists) i CDO (Chief Data Officers), inżynierowie i architekci platform chmurowych (cloud engineer i cloud architect) będą kolejną coraz bardziej poszukiwaną grupą specjalistów. Inżynier ds. chmury to specjalista informatyk odpowiedzialny za wszelkie technologiczne zadania związane z obsługą platform cloud computing, w tym: projektowanie, planowanie, zarządzanie, utrzymanie i wsparcie.

Cloud engineer – wymagania i zakres obowiązków

Cloud engineers muszą znać języki programowania, w tym Java, Python i Ruby. Wiele firm poszukuje inżynierów chmurowych mających doświadczenie z OpenStack, Linuksem, serwisami Amazon Web Services, Rackspace, Google compute engine, Microsoft Azure i Dokerem. Ważna jest również znajomość i doświadczenia z API, orkiestracją, automatyką, DevOps i bazami danych, takimi jak NoSQL. Ponadto, wśród wymagań pożądane są umiejętności i doświadczenie w zakresie budowania i projektowania usług internetowych w chmurze.

Infografika VMWare

Wiele ról chmurowego specjalisty:
  • architekt chmury (cloud architect),
  • inżynier oprogramowania chmurowego (cloud software engineer),
  • inżynier ds. bezpieczeństwa chmury (cloud security engineer),
  • inżynier ds. systemów chmurowych (cloud systems engineer).
  • inżyniera sieci chmurowej (cloud network engineer).

Każda z ról koncentruje się na określonym aspekcie przetwarzania w chmurze, a nie technologii jako całości. Firmy, które zatrudniają specjalistów ds. chmury najczęściej planują wdrażanie usług cloud lub zamierzają rozwijać wykorzystanie technologii chmurowych w swoim biznesie.

Jeżeli chodzi o wykształcenie, to specjalista ds. chmury powinien posiadać co najmniej stopień licencjata nauk ścisłych w zakresie informatyki, inżynierii lub innej pokrewnej dziedziny, a niektóre firmy preferują tytuł magistra nauk ścisłych. Mogą być też wymagane dodatkowe certyfikaty. Na portalach z ofertami pracy można znaleźć oferty dla inżynierów cloud z co najmniej 3/5-letnim doświadczeniem w usługach typu cloud, w tym znajomością technologii open source, programowania, inżynierii systemów, języków skryptowych i różnych środowisk dostawców usług cloudowych. Chmura nie tylko przyczynia się do wzrostu zatrudnienia, ale poprawia także warunki pracy (w tym finansowe!). Średnia wynagrodzeń oferowanych specjalistom od cloud computingu w Stanach Zjednoczonych to 124 tys. dolarów.

Od administratora sieci do architekta chmury

Architekt chmury jest specjalistą IT, który odpowiada za nadzorowanie strategii cloud computing w firmie. Jego zakres obowiązków obejmuje opracowywanie planów wdrażania rozwiązań cloud, projektowanie aplikacji chmurowych oraz zarządzanie i monitorowanie w ramach platform cloud computing. Cloud architect nadzoruje architekturę aplikacji oraz jej wdrażanie w różnych środowiskach cloud (chmura publiczna, prywatna i hybrydowa). Ponadto architekci chmury pełnią rolę konsultantów w swoich firmach. Muszą oni mieć solidną wiedzę techniczną i być na bieżąco z najnowszymi trendami ICT.

Infografika 2ND WATCH 2015

Wśród wymagań stawianych aplikującym na stanowisko cloud architect wymienia się: doskonałą znajomość technologii i infrastruktury cloud computing, a także doświadczenie w projektowaniu i migracji aplikacji korporacyjnych do chmur. Powinni oni też mieć doświadczenie w roli konsultantów, ponieważ jednym z ich zadań jest budowa relacji z klientami i członkami zespołu. Wymagana jest znajomość wielu języków programowania, takich jak: Java, Node.js, PHP, Python, Ruby on Rails i in. Kandydat na architekta chmury powinien  również umieć integrować narzędzia i usługi we wszystkich obszarach przetwarzania w chmurze.

Architekci chmury mogą także być angażowani przy negocjowaniu kontraktów i ustalaniu warunków współpracy z dostawcami usług chmurowych, oraz do współpracy z działami prawnymi i agencjami zajmującymi się zamówieniami publicznymi. Ich rolą jest również dbanie i pilnowanie, żeby spełniane były warunki i wymagania określane w umowach SLA. Większość stanowisk związanych z architekturą chmury wymaga uzyskania tytułu licencjata nauk technicznych (informatyk, inżynier lub matematyk), a niektóre firmy preferują stopień magistra nauk ścisłych. Mogą być też konieczne dodatkowe certyfikaty, zarówno uwzględniające specjalizacje sprzedawcy, jak i dostawcy.

Usługi chmurowe mogą dać nawet 2,5 mln nowych miejsc pracy w UE

Z danych Komisji Europejskiej wynika, że wykorzystując w pełni możliwości chmury obliczeniowej można stworzyć 2,5 mln nowych miejsc pracy w Europie i przyczynić się do wzrostu PKB UE o 1 proc. (około 160 mld EUR) rocznie do 2020 roku. W ramach Europejskiej Strategii na rzecz Wykorzystania Chmury Obliczeniowej, promowani mają być europejscy dostawcy chmury obliczeniowej. Chodzi tu zarówno o dostawców infrastruktury, oprogramowania i platform.

Napisane przez Stefan Kaczmarek