29 września 2016 r. w Warszawie odbędzie się IoT Summit 2016 – świat internetu rzeczy i komunikacji M2M – trzecia edycja konferencji, znanej wcześniej pod marką M2M Summit. IT-filolog.pl jest jej patronem medialnym.

Nie ulega wątpliwości, że internet rzeczy dotknie praktycznie wszystkich gałęzi gospodarki – od przemysłu ciężkiego po usługi, w tym sektor e-zdrowia i instytucje publiczne. Obecne prognozy analityków dotyczące perspektyw rozwoju tego rynku potrafią się znacznie różnić co do liczb i kwot – ale wszyscy są zgodni, że będzie to ogromny rynek.

Możliwosci stwarzane przez IoT - raport Cisco Consulting Services i DHL

Możliwosci stwarzane przez IoT – raport Cisco Consulting Services i DHL

IoT dokona ucyfrowienia świata materialnego, będzie generować morza danych potrzebnych nie tylko do optymalizacji działań i zwiększania efektywności, ale również tworzenia zupełnie nowych usług i modeli biznesowych. Tym zjawiskom poświęcona będzie wielobranżowa konferencja IoT Summit 2016. O perspektywach internetu rzeczy w Polsce będą rozmawiać przedstawiciele sektora utilities, przemysłu, usług, sektora publicznego oraz miast.

Tematyka IoT Summit 2016:

 • Rola IoT w kluczowej transformacji – przechodzenia od oferowania produktów do oferowania usług.
 • Branże i obszary zastosowań IoT i komunikacji M2M o największych perspektywach rozwoju.
 • Metamorfoza przemysłu za sprawą IoT.
 • Inteligentna infrastruktura miejska jako obszar o znaczącym potencjalne szybkiego szybkiego wzrostu zastosowań i liczby wdrożeń M2M i IoT.
 • Inspiracje i ciekawe przykłady zastosowań ze świata i rynków rozwiniętych.
 • Trendy rozwojowe i nowe pomysły na rynku IoT.

Wśród uczestników konferencji (ok. 180 – 200) znajdą się przedstawiciele przedsiębiorstw użyteczności publicznej wykorzystujących opomiarowanie sieci, firm przemysłowych, przedstawiciele różnych branż usługowych, a także administracji publicznej, w szczególności samorządowej i spółek komunalnych, zainteresowanych rozwojem inteligentnych miast, ze ścisłym ukierunkowaniem na inteligentną infrastrukturę miejską, reprezentujący start-upy budujące rozwiązania oparte na komunikacji M2M/IoT.

Wideorelacja z edycji 2015 M2M Summit

IoT w branży transportowo-logistycznej

Pomimo szumu marketingowo-medialnego towarzyszącego wprowadzaniu koncepcji internetu rzeczy  jednego można być pewnym: logistyka i transport to jedna z branż, która szczególnie skorzysta na rewolucji jaką wnoszą technologie IoT (Internet of Things). W ciągu najbliższej dekady IoT pozwoli wygenerować 1,9 bln dolarów zysku w branży usług transportowo-logistycznych, szacują eksperci Cisco.

IoT ekosystem; źródło raport Cisco i DHL

IoT ekosystem; źródło raport Cisco i DHL

Przy milionach towarów przechowywanych w magazynach, monitorowanych i codziennie przesyłanych (co wymaga zaangażowania wielu osób oraz użycia odpowiednich narzędzi, maszyn i pojazdów) – nie jest zaskoczeniem, że to właśnie logistyka i internet rzeczy idealnie pasują do siebie. W logistyce i transporcie technologie IoT mogą w sensowny sposób połączyć różne aktywa w ramach łańcucha dostaw, a następnie umożliwić analizę danych wygenerowanych z tych połączeń, co z kolei pozwoli zwiększać ogólną efektywność operacyjną – przekonują eksperci DHL i Cisco.

Rozwiązania IoT w branży transportowo-logistycznej znacząco usprawnią podejmowanie decyzji dotyczących operacji magazynowych i pomogą w zarządzaniu przestrzenią magazynową tam, gdzie będą wykorzystywane tzw. inteligentne palety i regały (inteligentne zarządzanie zapasami) – piszą w swoim raporcie „Internet of Things in Logistics” specjaliści Cisco Consulting Services i DHL. Umożliwią to narzędzia analizujące zbiory danych niemal w czasie rzeczywistym, w oparciu o dane lokalizacyjne urządzeń podłączonych do sieci Wi-Fi. W ciągu następnej dekady branża logistyczna może osiągnąć wyższe poziomy wydajności operacyjnej. Śledzenie towarów stanie się szybsze, dokładniejsze, zwiększą się możliwości przewidywania i zabezpieczania procesów logistycznych.

Iot w przemyśle: przede wszystkim automatyzacja i optymalizacja produkcji

źr. DHL Trend Report Internet of things

źr. DHLTrendReport Internet of things

Firmy z sektora przemysłowego i usługowego mają największy potencjał, jeżeli chodzi o generowanie zysków wynikających z zastosowania platform IoT. Branża przemysłowa liczy, że wprowadzanie ekosystemu internetu rzeczy przede wszystkim zapewni jeszcze większą automatyzację i optymalizację procesów produkcyjnych – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Zebra Technologies.

Większość firm (97 proc.) uważa internet rzeczy za jedną z najbardziej znaczących innowacji technologicznych dla branży przemysłowej. Przemysłowy internet rzeczy IIoT (Industrial Internet of Things) – poprzez tworzenie nowych modeli biznesowych i wykorzystanie inteligentnych technologii wspierających innowacyjność – ma pozwolić firmom na zwiększanie produkcji, przynoszące wzrost przychodów. Wartość rynku IIoT do 2020 roku ma wzrosnąć do 151 mld dolarów, szacują eksperci Markets & Markets.

Technologie wspomagające IoT

Rozwojowi optymalnych warunków dla IoT w logistyce sprzyjają takie trendy jak: mobile computing, konsumeryzacja IT, sieci 5G i analiza big data. Połączenie ich umożliwia operatorom logistycznym przyspieszenie wdrażania rozwiązań IoT.

Internet rzeczy obejmuje szeroką gamę różnych technologii, w tym: bezprzewodowe sieci lokalne (Bluetooth, RFID, ZigBee, Wi-Fi), sieci mesh oraz rozległe (3G, LTE), jak również połączenia przewodowe. Coraz częściej IoT łączy technologie informatyczne (IT) z tak zwanymi “technikami operacyjnymi” OT (operational technology), które uwzględniają wyspecjalizowane przemysłowe protokoły sieciowe i aplikacje, powszechnie stosowane w zakładach produkcyjnych, sieciach energetycznych itp. Spadające ceny podzespołów (czujniki, siłowniki i półprzewodniki), szybsze sieci bezprzewodowe i zwiększające się możliwości wykorzystywania danych tworzą sprzyjające warunki dla zastosowania IoT w branży logistycznej w ciągu następnej dekady.

IoT – tworzenie nowych możliwości dla biznesu (źródło: Dell EMC i IDC)

 • nowe modele biznesowe,
 • dostęp do informacji w czasie rzeczywistym,
 • dywersyfikacja źródeł przychodów,
 • globalna widoczność,
 • wydajne, inteligentne operacje.
Napisane przez Stefan Kaczmarek