Czujniki podpięte do urządzeń podłączonych do Sieci, dane przesyłane do chmury (lub wydzielane w ramach repozytoriów data lake), poddawane analizie, by potem w oparciu o uzyskane wnioski podejmować optymalne decyzje biznesowe – tak w skrócie można określić funkcjonowanie systemu systemów, czyli internetu rzeczy IoT (Internet of Things). Firmy dostrzegają konkretne korzyści płynące z wdrażania internetu rzeczy, pokazują wnioski z większości badań rynkowych. Potencjał zastosowań i rozwoju internetu rzeczy jest ogromny, zważywszy, że obecnie aż 85 proc. urządzeń nie generuje jeszcze danych (a powinno).

Na podstawie zebranych danych można podejmować trafne decyzje biznesowe, lepiej wykorzystywać posiadane zasoby oraz zwiększać wydajność, co przynosi wymierne korzyści ekonomiczne: większe zyski, redukcję kosztów i oszczędności. Rosnąca liczba wdrożeń generujących dane to także więcej centrów przetwarzania danych w chmurze.

W obszarze biznesowym IoT stwarza nowe możliwości rynkowe, umożliwiając jednocześnie zwiększanie wydajności procesów produkcyjnych i biznesowych. Systemy IoT będą się również stawać kluczowym narzędziem komunikacji między firmami i ich klientami, a także w znacznym stopniu pomogą usprawnić funkcjonowanie aglomeracji miejskich (smart city).

źr. IDC

źr. IDC

Pod względem technologicznym IoT zapewnia szybsze i bardziej elastyczne operacje w sieci, wdrażanie środowiska chmur obliczeniowych oraz najnowocześniejszych systemów komputerowychPozwala również na prowadzenie zaawansowanych analiz danych i szybsze dostarczanie pożytecznych informacji we właściwym momencie.

Zaletą rozwiązań IoT jest to, że nie wymagają własnych zasobów oraz infrastruktury IT a potem ich utrzymania, ponieważ opierają się przede wszystkim na danych w chmurach i systemie subskrypcyjnym. Zapewniają poprawę wydajności i wymierne oszczędności, co pozwala łatwo ocenić zasadność tego typu inwestycji zarówno w małej, jak i dużej skali.

Dynamicznemu rozwojowi IoT dodatkowo sprzyja to, że w ciągu ostatnich 10 lat ceny sensorów zmalały dwukrotnie, 40-krotnie zmniejszyły się koszty transferu danych, 60 razy tańsze jest przetwarzanie i składowanie danych, łatwiejsza jest też ich analiza.

Uniwersalne zastosowania

Śledzenie i zabezpieczanie pojazdów, smart city, przemysł oraz handel to główne branże, gdzie stopniowo są wdrażane projekty związane z internetem rzeczy w regionie CEE. Oprócz bankomatów i punktów płatności podłączonych do sieci czy digital signage IoT zyskuje na znaczeniu także w rolnictwie (np. tagowanie zwierząt, wspomniana podczas tegorocznego Dell EMC Forum hodowla krów dających mleko o optymalnej koagulacji czy optymalizacja upraw np. w winnicach).

źr. IDC

źr. IDC

Top 10 zastosowań IoT: monitoring przesyłek, procesy produkcyjne, zarządzanie zasobami podczas produkcji, smart grid (energetyka), inteligentne systemy transportowe, smart home, smart grid (gaz), budynki inteligentne, connected vehicles, personal wellness. Zastosowania IoT w przemyśle i branży transportowo-logistycznej były głównym tematem tegorocznej konferencji IoT Summit 2016 – świat internetu rzeczy i komunikacji M2M.

Kilka interesujących przykładów działających już wdrożeń IoT – głównie zastosowań w ramach koncepcji smart city – zaprezentował Andrzej Jankowski, IoT Ecosystem Manager w Intelu, podczas październikowego cyklu konferencji Intel Microsoft Channel Conference (IMCC), zorganizowanego w 4 miastach: Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku. Ekspert ds. IoT wskazał na trzy fazy rozwoju internetu rzeczy: obecny etap „connected” – podłączania urządzeń i zbierania danych (np. praktykowany już monitoring studzienek telekomunikacyjnych z czujnikami), drugi – „smart”, czyli inteligentnych interakcji (np. smart home), oraz trzeci – automatycznej komunikacji i docelowo autonomicznych systemów, wirtualnych i rekonfigurowalnych za pomocą rozwiązań software defined (np. samoprowadzące samochody).

Jedno z praktycznych miejskich wdrożeń IoT to czujniki instalowane na kontenerach ze śmieciami, co pozwala na zdalne monitorowanie stanu ich wypełnienia. Dzięki temu przedsiębiorstwa zajmujące się gospodarką odpadami komunalnymi mogą optymalizować trasy przejazdów swoich śmieciarek, oszczędzając paliwo. Gminy i aglomeracje miejskie do monitorowania stanu rzek i zbiorników wodnych, a także pomiarów czystości wody, wykorzystują systemy przeciwpowodziowe oparte na specjalnych czujnikach i kontrolerach podłączonych bezprzewodowo do Sieci. Z kolei sensory i mikrokontrolery montowane na rurach miejskich wodociągów i sieci kanalizacyjnych pomagają w kontrolowaniu jakości wody i wykrywaniu nieszczelności. Analityka wideo zastosowana w sklepach umożliwia m.in. budowanie tzw. hit map i tras klientów, na podstawie zapisów pokazujących zachowania klientów: kto, kiedy i gdzie (w jakich strefach w markecie) spędza najwięcej czasu. Systemy takie pozwalają również monitorować wydajność sprzedawców oraz optymalizować rozstawianie półek z towarami.

Wiele gotowych komercyjnych rozwiązań IoT z pudełka jest już dostępnych. Można z nimi się zapoznać w Intel IoT Ignition Labs. W warszawskim laboratorium Intela związanym z internetem rzeczy są prezentowane gotowe rozwiązania i przykłady wdrożeń z polskiego rynku. Do współpracy przy tworzeniu nowych projektów zachęcani są lokalni integratorzy zainteresowani rozwiązaniami IoT.

Dźwig z IIoT i VR

źr. Hiab

źr. Hiab

Czy dźwig może być ofertowany w modelu CaaS (Crane as a Service)? Jak pokazuje przykład firmy Hiab może, a ważnym elementem całego systemu są rozwiązania IoT. Szwedzki producent urządzeń dźwigowych stworzył nowy model biznesowy – zamiast wypożyczania dźwigu na określony czas, dostawca rozlicza się z klientem za faktycznie podniesione tony towaru za pomocą wypożyczonego dźwigu podpiętego do Sieci poprzez bramki GSM. Sensory umieszczone na dźwigu zbierające dane o jego eksploatacji umożliwiają kontrolowanie, czy jest on użytkowany według zaleceń producenta i podnosi dopuszczalne ciężary, a także monitorowanie jego stanu technicznego, co z kolei pozwala wykryć lub przewidzieć ewentualne usterki. Hiab oferuje również system kontroli wizyjnej 3D HiVision do obsługi dźwigów, wykorzystujący wirtualną rzeczywistość (konkretnie gogle VR Oculus) oraz przemysłowy internet rzeczy (IIoT).

VR dla IIoT: Hiab oferuje także system HiVision do obsługi dźwigu w lesie wykorzystujący wirtualną rzeczywistość (VR) i przemysłowy internet rzeczy (IIoT)

Więcej o:

  • prognozach rozwoju IoT w naszym regionie,
  • oczekiwaniach ROI z IoT i potencjalnych oszczędnościach,
  • korzyściach z zastosowania IoT i przeszkodach przy wdrażaniu internetu rzeczy

– w materiale Internet Rzeczy nie tylko w smart city przygotowanym dla działu „Firma jutra” na portalu msp.money.pl.

Napisane przez Stefan Kaczmarek