Orkiestracja edge-to-cloud będzie odgrywać główną rolę w ewolucji koncepcji cloud computing, a nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja (#AI), uczenie maszynowe (#ML), robotyka i Internet Rzeczy (#IoT) będą napędzać wdrażanie architektury edge-to-cloud.

Według prognoz analityków firmy ABI Research z raportu Edge-to-Cloud Orchestration: Bridging Cloud-Native and Edge Applications, całkowite wydatki na serwery brzegowe (ang. edge servers) osiągną poziom 19 mld USD do 2027 roku. Wdrożenia lokalne (on-premises) w przedsiębiorstwach mają przynieść prawie 10,5 mld USD, co będzie stanowić 55% całkowitych przychodów w 2027 roku. ABI Research przewiduje, że wdrożenia serwerów edge u operatorów osiągną wartość 7 mld USD, u hiperskalerów – 790 mln USD i neutralnych hostów – 740 mln USD.

Spodziewamy się większej integracji środowisk chmur publicznych, prywatnych i hybrydowych, co doprowadzi do rozbicia silosów danych. Organizacje zdają sobie sprawę ze znaczenia serwerów brzegowych w umożliwianiu integracji aplikacji brzegowych w ramach ogólnej strategii chmurowej i, co ważniejsze, z wartości biznesowej, jaką można uzyskać dzięki kompleksowej strategii zarządzania danymi w środowiskach chmurowych i edge – wyjaśnia cytowany w komunikacie Yih-Khai Wong, starszy analityk ds. obliczeń rozproszonych i brzegowych w ABI Research.

Rozwiązania natywne dla chmury, takie jak kontenery i interfejsy API, pozostają kluczowym elementem strategii cyfrowej każdej organizacji, podkreślają eksperci ABI Research. Wdrażając platformę orkiestracji edge-to-cloud, przedsiębiorstwa mogą obecnie wykorzystywać obciążenia wdrożone na brzegu sieci za pomocą aplikacji natywnych dla chmury, aby uzyskać bardziej całościowy i zintegrowany obraz prowadzonego biznesu, co przyspiesza podejmowanie lepszych decyzji biznesowych.

Pojawienie się sztucznej inteligencji spowoduje również potrzebę orkiestracji środowiska edge-to-cloud. Obecna nowoczesna infrastruktura edge może teraz przetwarzać modele wnioskowania AI na brzegu sieci, omijając potrzebę przesyłania danych zebranych u źródła do scentralizowanego repozytorium w chmurze – podsumowuje Wong.

(grafika tytułowa – źr. Pixabay)

Napisane przez Stefan Kaczmarek