Co tak naprawdę dzieje się w związku z rozwojem koncepcji internetu rzeczy (IoT- Internet of Things), z jakich aplikacji i zastosowań warto korzystać oraz do czego będzie wykorzystywana ta platforma? Na te i kilka innych pytań próbowali odpowiedzieć analitycy firmy Current Analysis, przeprowadzając badania rynkowe wśród 1000 przedsiębiorstw różnej wielkości.  

Jeremiah Caron, Current Analysis

Jeremiah Caron, Current Analysis

Najważniejsze wnioski z badania przedstawił Jeremiah Caron, wiceprezes Current Analysis podczas rzymskiej konferencji NetEvents. Zaznaczył, że chociaż czołówki gazet przede wszystkim wypełniają informacje o konsumenckiej części rynku IoT (wearables, motoryzacja czy inteligentne telewizory), to jednak najwięcej dzieje się w segmencie rozwiązań enterprise, co potwierdzają zaprezentowane przez niego wyniki badań.

Rynek z potencjałem

Źródło IDC

Źródło IDC

Według szacunków IDC, wartość rynku IoT w szesnastu krajach Europy Zachodniej wzrośnie ze 113 mld dolarów w 2015 r. do 250 mld dolarów w 2019 r., stanowiąc niemal 20% światowego rynku IoT. Możliwości stwarzane przez IoT coraz bardziej przykuwają uwagę biznesu, gdzie uniwersalnym kluczem do sukcesu jest uzyskanie przewagi nad konkurencją, w dużej mierze poprzez sięganie po innowacyjne rozwiązania. Dotyczy to nie tylko operatorów telekomunikacyjnych, lecz także firm świadczących usługi informatyczne niezależnie od tego czy oferują techniczne zaplecze, profesjonalne doradztwo czy też dostarczają aplikacje lub usługi analityczne.

Według szacunków IDC, wartość rynku IoT w szesnastu krajach Europy Zachodniej wzrośnie ze 113 mld dolarów w 2015 r. do 250 mld dolarów w 2019 r., stanowiąc niemal 20% światowego rynku IoT.

Pomimo tak dużego szumu wokół internetu rzeczy, koncepcja ta wcale nie jest nowa – jest rozpatrywana przez dostawców technologii już od jakiegoś czasu. Wzbudza tak duże zainteresowanie, a analitycy i eksperci są zarzucani tak wieloma pytaniami, ponieważ rozwój tej technologii odbywa się na naszych oczach i już można zarabiać na niej jakieś pieniądze, a w dalszej perspektywie jeszcze więcej –  zaznaczył wiceprezes Current Analysis. Jako ciekawy przykład konkretnego zapotrzebowania na platformy IoT i analitykę wymienił gospodarstwa rolne (hodowla zwierząt gospodarskich, uprawy).

Czytaj też: Internet rzeczy w winnicach Mozeli

Top zastosowania IoT

  • Systemy bezpieczeństwa
  • Monitorowanie pracowników
  • Testowanie produktów i kontrola jakości
  • Zarządzanie energią
  • Systemy do śledzenia zasobów

Skala i zakres wdrożeń

Skala wdrożeń - źródło Current Analysis

Skala wdrożeń – źródło Current Analysis

Według respondentów uczestniczących w badaniu Current Analysis, w najbliższym czasie dominować będą wdrożenia małe lub bardzo małe – z mniej niż 2,5 tys. urządzeń podłączonych do Sieci. Wiele wskazuje to na to, że zanim firmy zdecydują się na duże implementacje większość z nich zacznie od działań na mniejszą skalę – najpierw przeprowadzając rozpoznanie rynku poprzez testowanie, analizę i badanie, jaki wpływ na prowadzony biznes będzie miało wykorzystanie platform IoT.

Jeżeli chodzi o geograficzny zakres wdrożeń, to też nie będą one wprowadzane na skalę globalną. Zdecydowana większość z nich to implementacje krajowe i znacząca liczba lokalnych. Czyli ponownie – najpierw testowanie i próba zrozumienia, jak to działa i co daje, a potem decyzje o przeskalowaniu.

„Poprawa efektywności operacyjnej oraz redukcja kosztów znajdują się na czele rankingu korzyści oczekiwanych z wdrażania platform IoT.”

Zakres geograficzny wdrożeń - źródło Current Analysis

Zakres geograficzny wdrożeń – źródło Current Analysis

Rozpatrując częstotliwość komunikowania się za pośrednictwem systemów IoT, z badania wynika, że większość projektów (60%) będzie służyć głównie do obsługi regularnej komunikacji (kilka razy dziennie), a nie tej prowadzonej w czasie rzeczywistym (24%), co m.in. wynika z tego, że obecnie mamy jeszcze niewiele aplikacji działających w czasie rzeczywistym, choć z pewnością z czasem to się zmieni . Dla dostawców usług telekomunikacyjnych tak czy inaczej oznacza to zwiększony ruch sieciowy i wzrost przychodów. Ale duże pieniądze są także w innych obszarach – podkreślał Caron.

ROI

Plany inwestycyjne IoT - źródło Current Analysis

Plany inwestycyjne IoT – źródło Current Analysis

Jeżeli chodzi o oczekiwania dotyczące ROI, to 40% badanych spodziewa się zwrotu z inwestycji w ciągu jednego do dwóch lat, a więc dość szybko. 35% ten okres skraca nawet do 6-12 miesięcy, a 10% oczekuje natychmiastowego zwrotu z IoT; 8% uważa, że będzie musiało poczekać więcej niż 2 lata. Wśród respondentów, którzy już wdrożyli rozwiązanie związane z internetem rzeczy, ponad 60% twierdzi, że ich projekt już spełnił oczekiwania w zakresie ROI.

Postawienie na platformy IoT to zasadniczo decyzja biznesowa, a nie techniczna – podkreślał wiceprezes Current Analysis.

40% respondentów spodziewa się, że ich inwestycje w platformy IoT zwrócą się w ciągu 1-2 lat. Wśród respondentów, którzy już wdrożyli rozwiązanie związane z internetem rzeczy, ponad 60% twierdzi, że ich projekt już spełnił oczekiwania w zakresie ROI.

Analiza danych generowanych przez IoT

Analiza danych będzie jedną z podstawowych kompetencji po upowszechnieniu się internetu rzeczy w przedsiębiorstwach – wynika z raportu przygotowanego na zlecenie amerykańskiego operatora sieci Verizon.

Zaledwie 8% z przedsiębiorstw, które rozpoczęło wdrażanie  projektów IoT zdołało zmonetyzować ponad jedną czwartą danych generowanych w ramach tych projektów, co oznacza,  że na razie można mówić o bardzo niewielkim wpływie  IoT  na  analizę danych – brzmiał jeden z głównych wniosków raportu przygotowanego przez Oxford Economics na zlecenie  Verizon USA.

W raporcie podkreśla się, że możliwość monetyzacji danych generowanych przez IoT będzie głównym argumentem za wdrażaniem tego typu rozwiązań przez przedsiębiorstwa i małe firmy już w 2016  roku. Analityka danych stanie się kluczową kompetencją, przy czym ponad połowa firm zakłada, że będzie w stanie wykorzystywać  więcej niż 25% swoich danych w latach 2018-2019. Ponad połowa procesów i systemów biznesowych do 2020 r. będzie zawierała jakieś komponenty IoT, choć będą one drogie i niedostatecznie zabezpieczone (co wynika z braku standaryzacji). Przewiduje się, że pod koniec dekady rozwiązania działające w ramach internetu rzeczy  przyniosą wyższy poziom automatyzacji w codziennym życiu przeciętnego użytkownika.

Analiza danych podlega obecnie ewolucji – od zbierania tylko opisowych danych do znacznie bardziej wyrafinowanego modelu predyktywnej i normatywnej analityki. Przedsiębiorstwom zależy na wydobywaniu wartościowych biznesowo informacji ze zbieranych danych.

Więcej o:

  • planach inwestycyjnych dot. IoT,
  • gdzie są prawdziwe pieniądze z IoT?
  • na co firmy mają zamiar wydawać pieniądze w ramach wdrażania IoT?
  • stymulatorach rynkowych i przeszkodach we wdrażaniu IoT,
  • dla kogo IoT?

– w artykule „Kto i do czego potrzebuje internetu rzeczy?” opublikowanym w majowym numerze miesięcznika „IT Reseller” (s. 42)

Napisane przez Stefan Kaczmarek