O mnie

IMG_5901 (2)

Stefan Kaczmarek

Od 1994 r. pracuje (i współpracuje) jako redaktor i autor w wydawnictwach branży teleinformatycznej (IDG Poland, IT Press, Presscom, TELKO.in). W latach 2003-2008 redaktor naczelny miesięcznika Networld. Publikuje w pismach i serwisach internetowych poświęconych technologiom teleinformatycznym (TELKO.in, TV Trend, IT ProfessionalComputerworld, IT w Administracji). Grupa wiekowa 55+.

Background filologiczny (polsko-angielski) z filmoznawstwem w tle. Pierwsza praca i doświadczenia edytorskie – przełom lat 80. i 90. we wrocławskim Ossolineum, najstarszym polskim wydawnictwie.

Kim jest IT filolog?

Analogicznie do definicji badacza literatury i języka, IT filolog przejmuje rolę „researchera” najciekawszych wydarzeń i zjawisk w zakresie systemów, sprzętu, oprogramowania i rozwiązań teleinformatycznych, obecnych współcześnie w niemal wszystkich dziedzinach życia. Ponadto, próbuje on zadawać i odpowiadać na takie m.in. pytania: jakie korzyści wnoszą systemy teleinformatyczne, jak usprawniają funkcjonowanie firm i optymalizują procesy biznesowe, a także jak teleinformatyka zmienia i ułatwia codzienne życie? Celem i zadaniem IT filologa jest również prezentowanie prognoz dotyczących rozwoju branży IT oraz opis najnowszych i najciekawszych zastosowań poprzez tzw. historie klientów (customer stories). Mogą zdarzyć się też chwile refleksji IT o zabarwieniu filozoficzno-egzystencjalnym, czyli: jak odnaleźć się w cyfrowym świecie czy jak bronić się przed zalewem bombardujących nas zewsząd informacji?

O czym?

Nazwa, założenia i zawartość bloga wynikają wprost z mojego „backgroundu” filologiczno-wydawniczego oraz wieloletniego funkcjonowania jako redaktor, tłumacz i autor tekstów w pismach i serwisach internetowych poświęconych technologiom ICT (information and communication technologies). Przekonano mnie, że warto podjąć wyzwanie polegające na próbie stworzenia bloga B2B branży teleinformatycznej – w moim przypadku prowadzonego z perspektywy ponad 25-letniego obserwatora tego tak dynamicznie rozwijającego się rynku.

Przyjmując konwencję felietonowo-blogową, pragnę dzielić się własnymi obserwacjami oraz zwracać uwagę na to, co istotnego się dzieje w świecie ICT w zakresie innowacyjnych rozwiązań, trendów technologicznych i rynkowych. Zamierzam także przekazywać wiedzę czerpaną ze specjalistycznych raportów oraz pozyskaną na konferencjach i targach branżowych. Wyszukiwanie ciekawych informacji, dostarczanie syntezy najważniejszych zjawisk, przytaczanie opiniotwórczych analityków, ekspertów, producentów oraz mediów – to właśnie zadania dla IT filologa.

Dla kogo?

Zakładam, że prezentowane tutaj treści mogą zainteresować wszystkich działających w ekosystemie teleinformatycznym (producenci, dostawcy, dystrybutorzy, resellerzy, integratorzy, a także kupujący rozwiązania ICT), dla których ważne są nie tylko parametry techniczne rozwiązań, produktów i usług ICT, lecz także szersze spojrzenie na to, jak optymalnie wykorzystywać technologie ICT oraz jak wpływają one na wszystkie dziedziny życia. Równie istotna dla nich jest analiza tendencji rynkowych i technologicznych, zastosowania narzędzi i platform ICT przy wdrażaniu nowych strategii biznesowych, a także znajomość wciąż aktualizowanych tzw. map drogowych, wyznaczających kierunki rozwoju cyfrowego świata.

Wybrane publikacje w pismach i serwisach internetowych, z którymi współpracuję:

Zapraszam do współpracy i kontaktu mailowego: it.filolog@gmail.com