Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na przeniesienie swoich aplikacji i danych na platformy cloud. Przed podjęciem tego kroku warto poznać wszystkie aspekty procesu migracji, rozważyć kilka szczegółowych kwestii oraz sporządzić precyzyjny plan działania. „Checklista” z garścią porad eksperckich, z zadaniami i rekomendacjami może pomóc podczas takich zmian. Checklista migracji do chmury zawiera wiele elementów, które należy wziąć pod uwagę, rozpoczynając projekt migracji do chmury lub zmieniając dostawcę usług chmurowych.

Chociaż obietnica większej elastyczności i skalowalności sprawia, że migracje do chmury znajdują coraz więcej zwolenników, to nie każda aplikacja jest odpowiednia, aby przenosić ją do chmury. Starsze aplikacje, obciążenia o znaczeniu krytycznym i dane wrażliwe (takie jak na przykład informacje o karcie kredytowej) niekoniecznie będą odpowiednie do przenoszenia do tzw. public cloud. Aby jednak wykorzystać możliwości cloud computingu bez narażania na szwank informacji o znaczeniu krytycznym, przedsiębiorstwa mogą korzystać z chmury prywatnej lub hybrydowej w ramach własnego planu migracji centrum danych.

Eksperci IBM radzą poddać dokładnej ocenie, które aplikacje mają zostać przeniesione, pamiętając, że nie każda aplikacja nadaje się do chmury. Koszt i bezpieczeństwo to główne elementy, które należy wziąć pod uwagę. Oceniając, które aplikacje przenieść do chmury, warto zadać następujące pytania:

  • Które aplikacje można przenosić w obecnym stanie, a które wymagają przeprojektowania?
  • Jeśli konieczne jest przeprojektowanie, jaki jest wymagany poziom złożoności?
  • Czy dostawca chmury oferuje usługi, które umożliwiają migrację bez ponownej konfiguracji obciążeń?
  • Jaki jest zwrot z inwestycji dla każdej aplikacji, która będzie przenoszona, i ile czasu zajmie migracja?
  • W przypadku aplikacji, w których przejście do chmury jest opłacalne i bezpieczne, jaki typ środowiska chmurowego jest dla niej optymalny: publiczne, prywatne czy wielochmurowe?

Więcej w artykule Plan przeprowadzki do chmury opublikowanym w listopadowym numerze IT Professional.

Napisane przez Stefan Kaczmarek