Obok doskonalenia cyberochrony i poprawy elastyczności sieci, sztuczna inteligencja (AI – artificial intelligence), uczenie maszynowe (ML – machine learning) i metawersum to obecnie najważniejsze priorytety technologiczne dla decydentów IT planujących realizować proces transformacji cyfrowej w swoich organizacjach, pokazały badania przeprowadzone przez firmę Colt Technology Services wśród prawie 1000 decydentów IT w 12 krajach Europy i Azji.

We wszystkich krajach poprawa cyberbezpieczeństwa była wymieniana jako najważniejszy priorytet przez więcej niż jednego na dwóch (53%) respondentów, jako drugi wymieniano (przez 44%) poprawę elastyczności sieci. Włączanie nowych aplikacji do współpracy i komunikacji to kolejne priorytety na liście, na które wskazało 39% decydentów IT. Jedna trzecia respondentów wymieniała sztuczną inteligencję i nowe technologie w pierwszej trójce.

Najważniejsze wnioski z badania Colt Technology Services:

  • 34% traktuje priorytetowo wdrażanie nowych technologii, takich jak metaverse,
  • 33% rozważa dodanie funkcji sztucznej inteligencji lub uczenia maszynowego,
  • więcej niż jedna czwarta (26%) wymieniła SD WAN jako kluczowy priorytet,
  • 35% wskazało migrację do chmury jako top priorytet.

Ponad jedna trzecia (34%) wskazała jako priorytet zapewnienie odpowiednich warunków pracownikom zdalnym, przy czym wszystkie technologie traktowane priorytetowo mają kluczowe znaczenie dla stworzenia elastycznej, bezpiecznej i hybrydowej siły roboczej przyszłości.

Obecnie sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i metawersum zasadniczo zmieniają sposób, w jaki funkcjonujemy, przeprowadzamy transakcje i wchodzimy w interakcje, ale technologie te osiągną swój pełny potencjał tylko wtedy, gdy zostaną zbudowane na elastycznych, skalowalnych sieciach cyfrowych. Odzwierciedla to nasze badanie: widzimy, że menedżerowie IT traktują priorytetowo bezpieczne, sprawne funkcje sieciowe, takie jak SD WAN i chmura, obok bezpieczeństwa, sztucznej inteligencji i metawersum – komentuje Keri Gilder, dyrektor generalna Colt Technology Services.

(źr. Colt Technology Services)

Priorytety ICT w Europie

Francja: 53% ankietowanych wymieniło poprawę bezpieczeństwa wśród trzech top priorytetów. Nowe aplikacje do współpracy i komunikacji były najwyższym priorytetem dla 41%, a ten sam odsetek koncentruje się na umożliwieniu pracy zdalnej.

Niemcy: poprawa bezpieczeństwa była najważniejszym priorytetem (dla 53%) w Niemczech, a następnie wymieniano elastyczność sieci (44% respondentów). Migrację do chmury oraz nowe aplikacje do współpracy i komunikacji wymieniło 43%.

Wielka Brytania: więcej decydentów uznało sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe za priorytet niż w jakimkolwiek innym regionie (40% w porównaniu ze średnią 33%). Priorytetami były również poprawa bezpieczeństwa (48%) i wdrażanie nowych aplikacji do współpracy (44%).

Włochy: w pierwszej trójce wymieniano nowe aplikacje do współpracy i komunikacji (53% w porównaniu z ogólną średnią 39%). Za najwyższy priorytet uznawano poprawę bezpieczeństwa (58%), a 39% wymieniło poprawę elastyczności sieci.

Hiszpania: 57% określiło poprawę bezpieczeństwa jako priorytet. 42% w pierwszej trójce wskazywało elastyczność sieci, a 39% umożliwienie pracy zdalnej.

Holandia: poprawa bezpieczeństwa była najczęściej wymienianym priorytetem (55%), a wdrażanie nowych aplikacji do współpracy i komunikacji wymieniło 43%; migrację do chmury wskazało 43% (osiem punktów procentowych powyżej średniej).

Szwecja i Dania: najczęściej wskazywano poprawę bezpieczeństwa jako priorytet (69% w porównaniu z ogólną średnią wynoszącą 53%). Poprawa elastyczności sieci była kolejnym najwyższym priorytetem wskazanym przez 46%, a 38% koncentrowało się na umożliwieniu pracy zdalnej.

(grafika tytułowa – źr. Pixabay)

Napisane przez Stefan Kaczmarek