Rok 2024 będzie kluczowym okresem w rozwoju sztucznej inteligencji (AI), w tym jej zastosowań w sektorze teleinformatycznym, przewidują zgodnie analitycy branżowi. Szybki wzrost wydatków na AI, transformacja usług IT i konwergencja rozwiązań AI to tylko niektóre ze znaczących zmian, jakich możemy się spodziewać w krajobrazie technologicznym ICT w ciągu najbliższych 2 lat.

Badanie „Cisco AI Readiness Index” wykazało, że 95% respondentów już teraz posiada lub opracowuje strategię dotyczącą sztucznej inteligencji, ale tylko 14% jest w pełni gotowych do zintegrowania AI ze swoją działalnością. Według ekspertów Cisco, GenAI rozszerzy swoje możliwości na świat biznesu, dzięki opartym na GenAI interfejsom języka naturalnego (NLI), spersonalizowanym dużym modelom językowym (LLM), dostosowanym aplikacjom B2B i kontekstom biznesowym.

Technologiczne prognozy analityków IDC na 2024 rok przedstawione w raporcie „IDC FutureScape: Worldwide IT Industry 2024 Predictions” skupiają się wokół pojawienia się sztucznej inteligencji jako przełomowego punktu zwrotnego w branży ICT. Podkreślono ogromny wpływ, jaki AI może mieć na cały ekosystem teleinformatyczny i prowadzenie biznesu opartego na transformacji cyfrowej.

10 prognoz IDC na 2024 rok dla branży IT:

1. Do 2025 r. grupa największych na świecie spółek giełdowych G2000 przeznaczy ponad 40% podstawowych budżetów IT na inicjatywy związane ze sztuczną inteligencją (AI), co doprowadzi do dwucyfrowego wzrostu tempa innowacji produktów i procesów.

2. Do 2026 roku 50% nakładów inwestycyjnych dostawcy technologii będą przeznaczać na badania i rozwój (R&D), specjalistów IT oraz sztuczną inteligencję/automatyzację. CIO będą mieli trudności z dostosowaniem wyboru dostawców i priorytetów operacji IT (Ops) do nowych zastosowań.

3. Do 2025 r. wszystkie przedsiębiorstwa będą borykać się z niepewnością w zakresie kosztów i dostępności infrastruktury, co spowoduje konieczność stosowania środków tymczasowych, które utrudnią osiąganie celów związanych z ekonomią chmury i logistyką danych.

4. W 2024 r. dostawcy sprzętu, oprogramowania i usług będą agresywnie poszerzać swoje portfolio danych prywatnych i open source, co sprawi, że strategiczne decyzje dotyczące partnerstw będą bardziej niestabilne.

5. Do 2026 r. niedofinansowanie inicjatyw w zakresie umiejętności w porównaniu z wydatkami na produkty/usługi uniemożliwi 65% przedsiębiorstw uzyskanie pełnej wartości z inwestycji w sztuczną inteligencję, chmurę, dane i bezpieczeństwo.

6. Do 2025 r. 40% usług będzie obejmować świadczenie usług opartych na GenAI, co spowoduje zmiany w usługach świadczonych przez ludzi w zakresie strategii i szkoleń mających przygotować organizacje na wszechobecność sztucznej inteligencji (co IDC określa jako ‘AI Everywhere’).

7. W 2027 r. 80% infrastruktury, zabezpieczeń, danych i aplikacji będzie opierać się na zaawansowanych platformach kontroli służących do skoordynowanego świadczenia usług opartych na sztucznej inteligencji, ale tylko połowa przedsiębiorstw będzie z nich skutecznie korzystać.

8. Do 2026 r. wszystkie nowe firmy IT, produkty i usługi IT będą opierać się na ścisłej integracji różnorodnych usług wspomaganych AI, które zapewniają nowe możliwości przy niższych kosztach.

9. Do 2027 r. 60% firm z listy Fortune 500 będzie wykorzystywać analitykę danych na brzegu sieci (edge analytics) i Gen-AI.

10. Do 2028 r. 80% przedsiębiorstw zintegruje łączność satelitarną na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO) z innymi systemami łączności, tworząc ujednoliconą strukturę usług cyfrowych, która zapewni odporny, powszechny dostęp i płynność danych.

Kluczowe trendy i wyzwania ICT w 2024 roku:

 • sztuczna inteligencja wszędzie (AI Everywhere); GenAI w centrum uwagi,
 • dążenie do automatyzacji,
 • zmieniający się krajobraz regulacyjny w zakresie technologii;
 • imperatywy biznesu cyfrowego: konkurencyjność i wyniki,
 • rosnące wymagania dotyczące umiejętności obsługi nowych technologii,
 • wzmocnienie trendu ‘wszystko jako usługa’ ( XaaS – Everything as a Service), czyli przechodzenie od posiadania własnej infrastruktury IT na rzecz nabywania jej w ramach subskrypcji,
 • budowanie cyberodporności na mnożące się zagrożenia i ryzyka; w Polsce i krajach UE, do wzrostu znaczenia zabezpieczeń cyfrowych przyczyni się dyrektywa unijna NIS2 (do 24 października 2024 będzie czas na jej wdrożenie),
 • zawirowania geopolityczne zwiększają potrzebę zachowania suwerenności cyfrowej,
 • operacjonalizacja zrównoważonego rozwoju ESG i technologii ekologicznych,
 • odporność globalnego łańcucha dostaw, dążenie do dywersyfikacji,
 • niepewność gospodarcza, zmienność rynku.

Eksperci Cisco ostrzegają, że konsumenci i firmy staną w obliczu zwiększonego ryzyka związanego z dezinformacją, oszustwami i wyłudzeniami generowanymi przez AI, co skłoni firmy technologiczne i rządy do współpracy w celu znalezienia rozwiązań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa.

Ponadto, Cisco przewiduje wzrost przyjęcia kryptografii postkwantowej (PQC) – nawet przed jej standaryzacją – jako podejścia opartego na oprogramowaniu, które współpracuje z konwencjonalnymi systemami w celu ochrony danych przed przyszłymi atakami kwantowymi. PQC zostanie przyjęta przez przeglądarki, systemy operacyjne i biblioteki, a innowatorzy będą eksperymentować, integrując ją z protokołami, takimi jak SSL/TLS 1.3, który reguluje klasyczną kryptografię. Kolejnym trendem będzie rosnące znaczenie sieci kwantowych, które w ciągu 4 lub 5 lat, a być może dłużej, umożliwią komputerom kwantowym komunikację i współpracę w celu uzyskania bardziej skalowalnych rozwiązań kwantowych.

O prognozach telekomunikacyjnych na 2024 rok więcej w TELKO.in.

Napisane przez Stefan Kaczmarek