Już dziś można zauważyć ogromny wpływ technologii na nasze sposoby komunikacji w miejscu pracy. Technologie, jeśli są właściwie używane, pozwolą nam być 5 razy bardziej wydajnym niż w 1972 roku, wyliczyli analitycy firmy Accenture. Jak z kolei pokazują badania zaprezentowane przez Dell, w niedalekiej przyszłości innowacyjne technologie, takie jak internet rzeczy (IoT) i rzeczywistość wirtualna (VR) mogą stać się kluczowe w miejscu pracy, zwiększając wydajność pracowników.

W badaniu Future Workforce Study przeprowadzonym w Europie i RPA na zlecenie firm Dell i Intel przeanalizowano globalne trendy technologiczne kształtujące nowoczesne miejsca pracy. Wskazują one, że prawie połowa pracowników w tych regionach uważa, że ich obecny pracodawca w niewystarczającym stopniu wykorzystuje najnowsze technologie.

Pracownicy chcą nowych technologii

Infografika Deloitte

Rzeczywistość wirtualna (VR) i rzeczywistość rozszerzona (AR) mogą pojawić się w przedsiębiorstwach szybciej, niż nam się wydaje. Aż 61 proc. pracowników w Europie i RPA chętnie skorzystałoby z takich rozwiązań w swojej pracy zawodowej. Najczęściej wymieniane potencjalne zastosowania to rozwijanie nowych umiejętności w realistycznych środowiskach wirtualnych (25 proc.), rozwiązywanie problemów i wysuwanie nowych pomysłów dzięki wizualizacji 3D (18 proc.) oraz prowadzenie prezentacji dla klientów z użyciem rozwiązań interaktywnych (15 proc.). Ponadto, ponad połowa pracowników w Europie i RPA (52 proc.) uważa, że wprowadzenie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję ułatwiłoby im pracę. Jednocześnie biorący udział w badaniu mają świadomość, że technologie umożliwiające nowe opcje pracy wymagają dedykowanych zabezpieczeń i infrastruktury.

Smart office i praca zdalna

Pracownicy, zwłaszcza w RPA (67 proc.) i Wielkiej Brytanii (47 proc.), uważają, że ich biura nie są wystarczająco „smart” (w skali globalnej odsetek ten wynosi 44 proc.). Są oni gotowi na to, aby ich przedsiębiorstwa wdrożyły najnowsze rozwiązania w celu usprawnienia pracy, jednocześnie mają jednak mieszane uczucia odnośnie tego, czy faktycznie to nastąpi w ciągu najbliższych 5 lat.

Praca zdalna coraz częściej postrzegana jest jako element poprawiający jakość życia oraz produktywność, a umożliwiają ją nowe technologie. Ogromny odsetek pracowników zdalnych w Niemczech (95 proc.) i Wielkiej Brytanii (87 proc.) twierdzi, że lubi swoją pracę. Technologia umożliwiła zmianę stylu życia, co przełożyło się również na styl pracy i preferencje zawodowe. Aby nie pozostać w tyle i sprostać oczekiwaniom pracowników, firmy powinny oferować bardziej elastyczne opcje pracy.

Holograficzny szef? Robot asystent? Wszystko jest możliwe w miejscu pracy przyszłości

Oczekiwania siły roboczej przyszłości

Technologia ma również znaczenie, jeśli chodzi o pozyskiwanie i zatrzymywanie pracowników. Dotyczy to przede wszystkim millenialsów, dla których elastyczność form zatrudnienia jest często ważniejsza niż zarobki. W Niemczech 79 proc. z nich deklaruje, że nowoczesne technologie ułatwiają im wykonywanie obowiązków zawodowych. Znaczna część z nich byłaby gotowa odejść z pracy, gdyby technologie udostępniane przez pracodawcę nie spełniały ich oczekiwań (taką gotowość deklaruje aż połowa millenialsów we Francji). Ponadto, millenialsi w Europie (we Francji aż 86 proc.) i RPA przyznają, że wybór technologii udostępnianych przez potencjalnego pracodawcę wpłynąłby na decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu danej oferty pracy.

Najważniejsze wnioski z badania 2016 Future Workforce Study

  • Pracownicy lubią wykonywać swoje obowiązki poza biurem. Pracownicy z dużym entuzjazmem podchodzą do potencjalnych zastosowań rzeczywistości rozszerzonej (AR –Augmented Reality), rzeczywistości wirtualnej (VR – Virtual Reality) i sztucznej inteligencji w miejscu pracy.
  • Przedstawiciele pokolenia millenialsów są zdolni odrzucić lub przyjąć ofertę pracy ze względu na technologie dostępne w biurze. Są również skłonni odejść z pracy, jeśli technologie udostępniane przez pracodawcę nie spełniają ich oczekiwań.
  • Pod względem innowacyjności technologie stosowane w biurach pozostają w tyle za rozwiązaniami do użytku prywatnego.

Badanie 2016 Future Workforce Study, przeprowadzone przez firmę badawczą PSB, objęło blisko 4 tys. pracowników pełnoetatowych z małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w 10 krajach. Wielu spośród respondentów z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i RPA wątpi, że w ciągu najbliższych 5 lat będzie pracować w inteligentnym biurze. Badanie wskazuje, że postęp technologiczny w istotny sposób wpływa na oczekiwania pracowników względem pracodawców, a firmy, które nie podążają za najnowszymi trendami, mogą tracić pracowników.

Napisane przez Stefan Kaczmarek