Wartość całego rynku SASE (Secure Access Service Edge) przekroczy poziom 13 miliardów dolarów do 2026 roku, prognozują analitycy Dell’Oro Group w raporcie SASE and SD-WAN 5-year forecast report.

W raporcie podzielono rynek SASE na dwa segmenty technologiczne: SSE (Security Service Edge) i SD-WAN, przy czym SSE ma podwoić przychody SASE z SD-WAN. Aurorzy raportu dalej dzielą rynek SSE na: FwaaS (Secure Web Gateway), SWG (Secure Web Gateway), CASB (Cloud Access Security Broker) i ZTNA (Zero trust network access).

SASE to koncepcja bezpieczeństwa cyfrowego, łącząca sieci rozległe WAN i usługi bezpieczeństwa sieci (np. CASB, FWaaS i Zero Trust) w jeden model usług dostarczany w chmurze

Widzimy, że SASE nadal rozwija się niezależnie od trwającej niepewności makroekonomicznej, ponieważ przedsiębiorstwa dokonują strategicznych inwestycji w nowych warunkach aplikacji rozproszonych i pracy hybrydowej, które wymagają innego podejścia do łączności i cyberbezpieczeństwa”, powiedział cytowany w komunikacie Mauricio Sanchez, dyrektor w Dell’Oro Group. „Przewidujemy, że cyberbezpieczeństwo będzie w coraz większym stopniu motorem napędowym i sprawi, że segment rynkowy SSE SASE wykaże ponad dwukrotnie większy wzrost niż SD-WAN SASE” – dodał Sanchez.

Dell’Oro przewiduje, że rozwiązania SSE, Secure Web Gateway (SWG) i Cloud Access Security Broker (CASB) pozostaną najważniejszymi składnikami przychodów w pięcioletnim horyzoncie prognozy, natomiast rozwiązania Zero Trust Network Access (ZTNA) i Firewall-as-a-Service (FaaS) będą rozwijać się w szybszym tempie.

Według analityków Dell’Oro, wdrożenia architektur zunifikowanego SASE prawie sześciokrotnie przewyższą model zdezagregowanego SASE.

Przychody ze sprzedaży routerów dostępowych dla przedsiębiorstw spadną o ponad 5 proc. CAGR w horyzoncie prognozy Dell’Oro.

(grafika tytułowa – źr. Pixabay)

Napisane przez Stefan Kaczmarek