Software-defined networking (SDN) to architektura sieci definiowanych programowo, która ma całkowicie zrewolucjonizować istniejącą infrastrukturę sieci i centrów danych. Od 2010 r., kiedy zaczęto wprowadzać pierwsze rozwiązania SDN, po siedmiu latach rozwoju możemy powiedzieć, że ta architektura jest bardziej dojrzała i zaczyna stanowić podstawę działania wielu sieci i centrów danych.

Powstała na kalifornijskim Stanford University, koncepcja SDN pozwala na odseparowanie programowalnej warstwy kontrolnej sieci od mechanizmów związanych z transmisją danych. W SDN bazową infrastrukturę można wyodrębnić dla usług sieciowych i aplikacji. W tej architekturze sieć jest traktowana jako jednostka wirtualna lub logiczna. Ruch odbywa się w sposób fizyczny, lecz to oprogramowanie steruje warstwą danych. Dzięki temu zwiększa się elastyczność infrastruktury sieciowej, co powoduje, że dostawcy usług chmurowych i telekomunikacyjnych oraz przedsiębiorstwa coraz chętniej sięgają po rozwiązania SDN. Ponadto, wdrażanie SDN w centrach danych obniża całkowity koszt posiadania (TCO), przyspiesza budowę nowych data center i automatyzuje zadania IT.

Od SDN do SDS

Głównym celem wprowadzania modelu SDN jest zapewnienie administratorom sieci możliwości szybkiego i elastycznego reagowania na wciąż zmieniające się wymagania biznesowe. W sieci definiowanej programowo administrator może kształtować ruch za pomocą scentralizowanej konsoli sterowania bez konieczności ręcznej obsługi przełączników, oraz może dostarczać usługi wszędzie tam, gdzie są potrzebne w sieci, nie musząc zastanawiać się, z jakim konkretnymi urządzeniami połączony jest serwer czy inny sprzęt.

Wirtualizacja i automatyzacja dają możliwość obniżania kosztów, ułatwiają udostępnianie zasobów, utrzymywanie infrastruktury i aplikacji wspomagających działanie centrum danych. SDN to bardzo dobry sposób na wprowadzanie sieci w erę cloud computing. Rozwiązania SDN mogą być również wykorzystywane do mikrosegmentacji sieci.

Z kolei Software Defined Storage (SDS) szybko zmienia rynek pamięci masowej, rozwiązując problemy związane z szybko rosnącym zapotrzebowaniem na pamięć, skalowalnością i przywiązaniem do jednego dostawcy (vendor lock-in). Potwierdzają to m.in. analitycy Gartnera przewidując, że do 2020 r. nawet 80 proc. nieustrukturyzowanych danych będzie trzymanych na niedrogich pamięciach masowych działających w środowisku SDS. Już dziś widoczne jest zainteresowanie dostawców pamięci masowych rozwiązaniami SDS.

Motory napędowe

źr. Pixabay

Główne czynniki napędzające rynek SDN to wciąż rosnące zapotrzebowanie na mobilność, większa złożoność sieci i zróżnicowane wzorce ruchu, a także wzrost zapotrzebowania na usługi w chmurze, konsolidację centrów danych i wirtualizację serwerów. SDN ma na nowo zdefiniować infrastrukturę sieciową, aby sprostać rosnącej liczbie użytkowników sieci korzystających z szerokopasmowych łączy sieciowych. Wspiera też działanie narzędzi software’owych opartych na sztucznej inteligencji (AI), za pomocą których są budowane inteligentne i coraz wydajniejsze sieci.

Korzyści i obietnice

SDN umożliwia kierowanie ruchem w sieci bez polegania głównie na sprzęcie, co jest szczególnie ważne dla firm zajmujących się dostarczaniem nowych technologii, takich jak: aplikacje oparte na chmurze, urządzenia IoT, narzędzia big data itp. SDN umożliwia administratorom szybkie budowanie sieci bez konieczności ręcznej ich konfiguracji i przy ograniczonym wpływie na prowadzoną działalność biznesową. Oddzielając sprzęt od oprogramowania, software staje się decydentem, kierując pakiety sieciowe tam, gdzie mają zostać przesłane. Inteligencja wbudowana w warstwę software’ową zapewnia administratorom sieci lepszą widoczność i kontrolę nad siecią. Wreszcie SDN daje możliwość wprowadzania nowych koncepcji biznesowych i innowacji.

Czynniki napędzające rozwój SDN:

  • ewolucja i zwiększony popyt na mobilność,
  • większa złożoność sieci i zróżnicowane wzorce ruchu w sieci,
  • silne zapotrzebowanie na usługi w chmurze, konsolidacja centrów danych i wirtualizacja serwerów.
„SDN zmniejsza ograniczenia infrastrukturalne i wprowadza sieci w erę cloud computing”

Proces wprowadzania rozwiązań SDN to swego rodzaju podróż, a dotarcie do jej celu wymaga trochę czasu. Firmy potrzebują wiedzy i okresu przejściowego, aby wprowadzić lub rozszerzyć wirtualizację i automatyzację sieci w infrastrukturze centrum danych. Niewykluczone, że będą musiały wypracować własne umiejętności i odpowiednio dostroić swoje operacje, aby dobrze przygotować się na SDN i transformację cyfrową. Do inwestowania i wdrażania technologii SDN przekonują jej liczne zalety.

Więcej o:

  • korzyściach z wdrażania SDN,
  • możliwościach stwarzanych przez SDN,
  • wyzwaniach i ograniczeniach związanych z wdrażaniem programowo defininiowanych sieci,
  • szacunki dotyczące wartości światowego rynku SDN i NFV oraz centrów danych definiowanych programowo (SDDC – Software Defined Data Center),
  • SDN u podstaw sieci 5G,
  • technologie doskonalone w ramach platform SDN

– w artykule „SDN – pomost między infrastrukturą fizyczną a oprogramowaniem” opublikowanym w listopadowym wydaniu miesięcznika „IT Reseller”.

Napisane przez Stefan Kaczmarek