Przedsiębiorstwa coraz częściej sięgają po model udostępniania zasobów na żądanie (on-demand), oczekując rozliczania usług i procesów biznesowych na podstawie faktycznego wykorzystania. Dotyczy to również usług informatycznych, w tym infrastruktury sieciowej udostępnianej jako usługa sieciowa w modelu pay-as-you-use. Za cztery lata 80% infrastruktury będzie używane w modelu opłat za faktyczne wykorzystanie – przewiduje IDC w swoim raporcie “IDC FutureScape: Worldwide Enterprise Infrastructure 2016 Predictions” (“Światowe prognozy dotyczące infrastruktury korporacyjnej na rok 2016″).

Jak działa usługowy model udostępniania infrastruktury sieciowej Network on Demand – wyjaśnia Manish Sablok, szef działu marketingu na region Europy Północnej, Zachodniej i Wschodniej w Alcatel-Lucent Enterprise.

Infrastruktura w dzierżawie jako OPEX

Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

Z finansowego punktu widzenia eliminacja wysokich kosztów początkowych oraz przeniesienie wydatków uzależnionych od poziomu wykorzystania i rozłożonych na cały cykl życia danego rozwiązania do kategorii kosztów operacyjnych jest bez wątpienia atrakcyjne dla przedsiębiorstwa. Sieci LAN i WLAN odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu dostępu do aplikacji o znaczeniu krytycznym, a także komunikacji głosowej i wideo. Inwestycje i wydatki operacyjne niezbędne do utrzymania nowoczesnej sieci mogą okazać się jednak dla wielu firm prawdziwym wyzwaniem.

Niektóre przedsiębiorstwa i organizacje nie generują w weekendy praktycznie żadnego ruchu w sieci. Część z nich, jak choćby szkoły i uniwersytety, nie pracuje w trakcie długich okresów wakacyjnych. Inne, w tym hotele i sklepy, są zawsze otwarte, lecz ich zapotrzebowanie na korzystanie z infrastruktury IT jest zmienne. W ich przypadku rozwiązaniem jest model, który zmienia sieć w usługę rozliczaną, tak jak usługi komunalne.

Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

Rozłożenie kosztów na cały cykl życia sieci może być idealnym rozwiązaniem dla niektórych organizacji. Część producentów i dostawców systemów zaczęła już zmieniać swoją ofertę infrastrukturalną w kierunku modelu opartego na dzierżawie, w którym koszty są przenoszone bezpośrednio z kategorii inwestycji do kategorii wydatków operacyjnych. Dla innych firm i organizacji, zwłaszcza tych, w których poziom wykorzystania sieci nie jest stały, taki model to jednak wciąż jeszcze za mało. W ich przypadku atrakcyjniejszy byłby bardziej precyzyjny model udostępniania zasobów na żądanie.

Sieć jak usługi komunalne?

Model opłat za faktyczne korzystanie z usługi sieciowej udostępnianej na żądanie NoD (Network on Demand) pozwala firmom uniknąć wysokich początkowych nakładów kapitałowych na nową infrastrukturę sieciową. Idzie też jednak dalej i zapewnia jeszcze większe korzyści, ponieważ firmy płacą tylko za to, czego faktycznie używają. Sieć staje się tym samym usługą podobną do usług komunalnych. NoD to kolejny krok w kierunku wprowadzenia koncepcji Lean w obszarze technik informatycznych, w ramach której firmy nie płacą już za nieużywaną lub częściowo używaną infrastrukturę, lecz mogą powiązać swoje wydatki na IT bezpośrednio z operacjami biznesowymi.

Dla niektórych przedsiębiorstw korzystny może być model ze stałą opłatą rozłożoną na okres obowiązywania umowy, ponieważ ich zapotrzebowanie na zasoby sieciowe jest na stałym, wysokim poziomie. Gdy zapotrzebowanie na sieć nie rozkłada się równomiernie, warto rozważyć  rozwiązanie z możliwością zarządzania w chmurze, takie jak na przykład NoD ALE. Pozwala ono na pomiar i monitorowanie liczby wykorzystywanych portów dla każdej godziny, co zapewnia precyzyjne rozliczanie.

LAN na żądanie

Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

Ten nowy model udostępniania zasobów na żądanie nie tylko poprawia dostępność infrastruktury sieciowej w ujęciu finansowym, lecz także pozwala firmom lepiej wykorzystywać nowe technologie.

Tempo opracowywania nowych produktów i aplikacji wzrasta, cykle życia rozwiązań stają się więc coraz krótsze. To nowy problem dla przedsiębiorstw, które chcą szybko wprowadzać nowoczesne technologie, aby utrzymać przewagę nad konkurencją i zapewnić bezpieczeństwo. Rozwiązaniem jest tu w pełni zarządzana sieć LAN i WLAN na żądanie.

Napisane przez Stefan Kaczmarek