Microsoft przybliżył nowe funkcjonalności SQL Server 2016 zwiększające wydajność przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych oraz bezpieczeństwo. Producent przedstawia system – którego wersja beta ma być dostępna od 1 czerwca br. – jako coś więcej niż bazę danych, jako platformę dla inteligentnych aplikacji i systemów, która będzie dostępna także na platformie Linux.

SQL Server 2016 - Everything built inPlatforma SQL Server 2016 ma obsługiwać hybrydowe przetwarzanie transakcyjno-analityczne, zaawansowaną analitykę i maszynowe uczenie, mobilną analizę biznesową, integrację danych, przetwarzanie kwerend w postaci zaszyfrowanej oraz transakcje w pamięci z utrwalaniem wyników. Jak twierdzi producent, jest to prawdopodobnie pierwsza relacyjna baza danych, która „narodziła się w chmurze”, ponieważ większość jej funkcji najpierw wdrażano i testowano w 22 globalnych centrach danych Azure na miliardach żądań dziennie.

Bazy danych dla środowisk chmurowych

Zaawansowana analityka sql 2016Choć bazy danych zawsze były kluczowym elementem aplikacji przetwarzających dane, dotychczas nie tworzono ich z myślą o środowiskach chmurowych. Bazy danych budowane z uwzględnieniem dzisiejszych uwarunkowań biznesowych i technologicznych umożliwiają szybką analizę danych w pamięci podczas rejestrowania lub sprawdzania transakcji. Są przeznaczone do obsługi zaawansowanej analityki i maszynowego uczenia się (np. modele prognostyczne i predykcyjne). Według Microsoftu, będzie można je oferować jako w pełni zarządzane usługi chmurowe, co pozwoli też budować i wdrażać inteligentne aplikacje SaaS (Software as a Service). Bazy te mają zapewniać całodobową dostępność, bezpieczeństwo online, efektywne zarządzanie oraz administrację na różnych platformach. Będą mogły działać zarówno w chmurze, jak i w siedzibie firmy.

Nowe funkcjonalności

sql 2016Platforma SQL Server 2016 pozwoli na wydajne przetwarzanie danych w pamięci w czasie rzeczywistym, zapewnia producent oprogramowania. Zastosowana technologia, dzięki przechowywanym w pamięci indeksom kolumnowym, które można aktualizować, stukrotnie przyspiesza proces analizy. Dzięki hybrydowości każda aplikacja SQL Server może działać w chmurze prywatnej, hostowanej lub publicznej Microsoft Azure. Nowa technologia Stretch Database pozwala klientom „rozciągnąć” dane transakcyjne na chmurę Azure. Klienci mogą też skorzystać z nowych grup dostępności AlwaysOn, aby zyskać mechanizm usuwania skutków awarii.

in-memory sql 2016Kilka funkcji SQL Server 2016 pomaga chronić dane w spoczynku i w pamięci (Always Encrypted), szyfrować wszystkie dane użytkowników (Transparent Data Encryption), zapobiegać atakom poprzez obsługę protokołu Transport Layer Security 1.2, a także budować aplikacje, które ograniczają dostęp i chronią dane z wykorzystaniem dynamicznego maskowania danych DDM (Dynamic Data Masking) oraz zabezpieczeń na poziomie wiersza RLS (Row Level Security).

SQL Server 2016 będzie dostępna w czterech wersjach: Enterprise, Standard, Developer i Express. Ostatnie dwie będą bezpłatne.

Więcej informacji o SQL Server 2016 można znaleźć na polskiej stronie oraz oficjalnym kanale Microsoft Cloud Platform.

Napisane przez Stefan Kaczmarek