Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe to technologie, których zastosowanie coraz częściej rozważają operatorzy telekomunikacyjni, aby usprawniać nie tylko funkcjonowanie swoich sieci, ale całego biznesu. Celem ankiety online przeprowadzonej głównie wśród operatorów sieci komórkowych na zlecenie COMARCH S.A. przez Mobile World Live (serwis informacyjny GSMA), było określenie ich „poziomu entuzjazmu” wobec wykorzystywania tych technologii. Respondentów zapytano m.in., w jaki sposób i do czego je wykorzystują (lub planują to robić), jakie korzyści oferują te technologie, oraz jakie przeszkody utrudniają ich wdrażanie.

Kluczowe wnioski z badania

Zdecydowana większość ankietowanych operatorów (90 proc.) uważa, że sztuczna inteligencja (SI) i uczenie maszynowe (UM) zapewniają przewagę konkurencyjną – obecnie lub w przyszłości. Ponadto 58,8 proc. ankietowanych dostawców usług komunikacyjnych albo już wdrożyło rozwiązania SI/UM na dużą skalę, albo to robi. Tylko 3,3 proc. stwierdziło, że nie jest tym zainteresowana.

(źr. Comarch)

Jako największe atuty technologii SI/UM wskazywano poprawę obsługi klienta i zwalczanie oszustw. 28,7 proc. operatorów uważa, że rekomendowanie produktów i zarządzanie zamówieniami klientów, to kluczowe zalety obu technologii. W obszarze obsługi klienta pod względem skuteczności rozwiązań SI, najlepiej oceniane są chatboty, a następnie spersonalizowana zawartość portalu, asystenci głosowi i „kolejna najlepsza oferta”. W ostatnich latach wielu operatorów uruchomiło chatboty, zapewniające zautomatyzowanie obsługi prostych zapytań klientów i zwolnienia zasobów na bardziej złożone zadania.

Za największą przeszkodę w skutecznym wdrażaniu technologii uznawane są niedostateczne know-how. Uważa tak 40,7 proc. operatorów, jednocześnie deklarując chęć rozwiązania tego problemu.

Więcej w artykule Sztuczna inteligencja w telko – zastosowania, korzyści i przeszkody opublikowanym w serwisie TELKO.in.

Napisane przez Stefan Kaczmarek