Wiele firm i organizacji przez ostatnie dwa lata musiało walczyć o przetrwanie lub przystosowywać się do trudnych warunków pandemicznych. W 2022 roku nacisk miał zostać położony na odbudowę biznesu i dalsze inwestycje w cyfrową transformację. O trendach teleinformatycznych, które mają dominować w tym roku dyskutowali eksperci branżowi 11 stycznia br. podczas panelu streamowanego przez firmę NetEvents. Niemal 1,5 tygodnia później Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę. Ta wojna to przede wszystkim największy od dziesięcioleci kryzys humanitarny w Europie, ale też poważne konsekwencje dla gospodarki, w tym wpływ na rynek ICT. Dlatego też w tym tygodniu wpis o przewidywaniach dotyczących rozwoju technologii ICT według stanu wiedzy z 11 stycznia br., a za tydzień omówienie wstępnej oceny analityków IDC wpływu wojny na wydatki na ICT w tym roku i kolejnych latach w ujęciu regionalnym i globalnym, z uwzględnieniem 3 możliwych scenariuszy przebiegu wojny.

Prowadzący panel, Scott Raynovich, założyciel i główny analityk w firmie konsultingowej Futuriom, uważa, że wiele z najważniejszych zmian w tym roku będzie dotyczyć chmury: „Spodziewam się, że modele multi-cloud i hybrydowe IT będą nadal nabierać tempa w tym roku. W drugiej połowie 2021 roku wystąpiły dość duże awarie chmur, więc ludzie będą zastanawiać się nad dywersyfikacją dostawców chmury, aby mieć plan tworzenia kopii zapasowych. Wiele będzie się działo na brzegu sieci, wraz z wdrażaniem 5G, a także umieszczaniem mechanizmów AI działających w czasie rzeczywistym bliżej użytkownika. Wszyscy mówią o cyfrowej transformacji, a dla wielu oznacza to wdrażanie tzw. zwinnych (ang. agile) aplikacji, które można dostarczać wraz z chmurą”.

Według Raynovicha, zbyt wiele organizacji korzysta z sieci, które nie zostały pierwotnie zbudowane do obsługi wielu chmur: „Zobaczymy więcej pojawiających się rozwiązań w zakresie sieci multi-cloud, a także w ramach usług network as a service. Cyberbezpieczeństwo zawsze ewoluuje i jest doskonalone, próbując nadążyć za złymi ludźmi. Teraz widzimy ujednolicone modele zabezpieczania chmur, które osadzają inteligencję w samych aplikacjach, dzięki czemu możemy upewnić się, że ludzie wchodzący w interakcje z aplikacjami są właściwymi osobami lub rzeczami”.

Raynovich liczy również na rozwijający się obszar, który nazywa poufną chmurą (ang. confidential cloud). Pytał m.in.: „Jak stworzyć bezpieczną enklawę po stronie chmury, aby chronić nie tylko dane w spoczynku i dane w ruchu, ale także dane używane do zabezpieczeń sprzętowych? Istnieją również technologie horyzontalne, takie jak sztuczna inteligencja, które umożliwiają wiele różnych zastosowań”.

(źr. Futuriom)

Raynovich przewiduje również dalszy ruch w kierunku otwartych rozwiązań i sieci, trendów, które są bardzo poszukiwane przez użytkowników końcowych, z którymi rozmawia. Ponadto zauważa gotowość do integrowania centrów danych przedsiębiorstw z sieciami dostawców usług chmurowych.

Kolejnym obszarem, któremu bliżej przypatrujemy się, są innowacje w zakresie zastosowań sztucznej inteligencji na brzegu sieci. Sztuczna inteligencja jest technologią horyzontalną, ale jest szczególnie ważna na brzegu sieci, ponieważ zadaniem technologii edge jest przybliżanie mocy obliczeniowych do klienta, niezależnie od tego, czy są to zautomatyzowane fabryki, autonomiczne samochody, czy też handel detaliczny lub analityka biznesowa. Nowa infrastruktura stworzy wszelkiego rodzaju możliwości na obrzeżach sieci, zwłaszcza tych oddalonych”.

O tym, co dzieje się na brzegu sieci (ang. edge) oraz o trendach w sztucznej inteligencji, ochronie cybernetycznej i sieciach multi-cloud, Raynovich dyskutował z ekspertami branży ICT. Shekar Ayyar, prezes i CEO firmy Arrcus, specjalista w dziedzinie rozwiązań brzegowych zwrócił uwagę na kluczowe wydarzenia w świecie chmur: „Gigantyczne chmury hiperskalowe zaczynają podlegać procesowi fragmentacji i rozproszenia. Coraz wyraźniej również widać, że środowisko 5G zaczyna być łączone z chmurami obliczeniowymi. Różne zasoby obliczeniowe będą dostępne za pośrednictwem interfejsów API dla aplikacji. Po trzecie, sieci transportowe, które historycznie były monolityczne, obecnie ulegają dezagregacji, fragmentacji i dystrybucji. Jeśli połączyć te trzy elementy razem, to definiuje to, jak wygląda ekosystem dla naszej hybrydowej egzystencji w środowisku multi-cloud. Stary świat architektury silosowej odchodzi”.

(źr. Futuriom)

Galeal Zino, założyciel i dyrektor generalny firmy NetFoundry, dostawcy sieci Zero Trust, ogólnie zgadza się z tą wizją: „Ponieważ te monolityczne aplikacje rozkładają się na kontenery, mikrousługi i funkcje lambda, należy zrobić to samo z siecią” – uważa. „Oznacza to, że masz możliwość zorganizowania bezpiecznej sieci w sposób, w jaki organizujesz oprogramowanie. I to jest naprawdę ekscytujące”.

Według  Chrisa Wolfa, dyrektor ds. badań i innowacji w firmie VMware, rozwiązywanie problemów w obszarach takich jak bezpieczeństwo, widoczność, obserwowalność aplikacji i mikrousług jest jednym z najpilniejszych problemów dzisiejszego CIO: „Sieć odgrywa tutaj kluczową rolę. Dokonujemy znaczących inwestycji również wokół rozproszonych technologii brzegowych oraz w przenoszenie sieci i platform obliczeniowych blisko odbiorcy aplikacji”.

W kwestii bezpieczeństwa w chmurze Ayal Yogev, CEO dostawcy rozwiązań chmurowych Anjuna Security, zwrócił uwagę, że dostawcy usług chmurowych są czasami lepszymi ekspertami w zakresie bezpieczeństwa niż przedsiębiorstwa: „Chmura to w zasadzie ktoś inny, kto zarządza twoją infrastrukturą infrastruktury, i z definicji ma dostęp do wszystkich twoich danych. To ogromny problem dla wielu organizacji. Potrzebujemy modelu współodpowiedzialności, w którym klient odpowiada za zabezpieczenie swoich danych, ale jednocześnie dostawca usług chmurowych musi dzielić tę odpowiedzialność”.

(źr. Futuriom)

Jednak wiele organizacji, zwłaszcza banków, nie dba o ten model: „Mówią, że to nasze dane, podlegamy regulacjom, a chmury publiczne nie i nie chcemy, aby miały jakikolwiek dostęp do naszych danych”, dodał Yogev. „Myślę, że rok 2021 był rokiem ogromnej zmiany, kiedy dostawcy usług chmurowych dodali koncepcje, takie jak poufne przetwarzanie (ang. confidential computing), które zasadniczo oznaczają zachowanie prywatności w chmurze, możliwość całkowitego odizolowania dostępu do infrastruktury od dostępu do danych. Dzięki temu dostawcy usług chmurowych mogą teraz zapewniać swoich klientów: nie mamy żadnego dostępu do Twoich danych znajdujących się w naszej infrastrukturze, co z kolei umożliwia klientom przenoszenie do chmury także bardziej wrażliwych obciążeń”.

Świat nie będzie bezpieczny, jeśli nie uda nam się przenieść sieci i bezpieczeństwa w centrum procesu dostarczania oprogramowania” — uważa Zino z NetFoundry. „To naprawdę istotna różnica w porównaniu ze światem sprzed 10 czy 20 lat, gdzie zabezpieczenia sieciowe można było umieszczać na peryferiach drugiego dnia. Mówimy o bezpieczeństwie przyszłości jako o kodzie”.

Ayyar z Arrcus postulował, żeby więcej mówić o tym, co dzieje się w obszarze 5G edge, szczególnie w przypadku handlu detalicznego: „Oczywiste jest, że w branży detalicznej zachodzi transformacja w zakresie tego, jak przetwarzanie rozproszone i sztuczna inteligencja będą wpływać na sieci i obsługę omni channel. Jeśli myślisz o strukturze łączności od dostawców usług, chodzi o przeniesienie mocy obliczeniowej i łączności do poziomu mniejszych formatów na brzegu sieci i uczynienie tego użytecznym konstruktem dla przedsiębiorstw.”

Zino z NetFoundry podsumowując debatę wskazał na edge jako ważny, nowy paradygmat: „Jeśli ogólnie patrzysz na innowacje, potrzebujesz nowej granicy. Z drugiej strony potrzebne jest również środowisko, w którym można iterować i eksperymentować, a zatem potrzebna jest pewna prostota. Nie jestem pewien, czy jesteśmy gotowi na edge computing  i czy mainstreamowi deweloperzy są gotowi majstrować przy brzegu sieci. Problemy z kosztami i złożonością nie są do końca znane. Ale myślę, że zrobiliśmy ogromny postęp. Może ten rok jest tym, w którym zaczniemy robić wystarczające postępy, aby programiści mogli iterować i otrzymać zabójcze aplikacje. Jako programista wypatruję punktu przełomowego, w którym edge computing stanie się wystarczająco proste i tanie, abym mógł eksperymentować i wprowadzać innowacje”.

Zapis webcastu NetEvents: Hot Trends for 2022

Za tydzień: Wpływ wojny rosyjsko-ukraińskiej na globalny rynek ICT, czyli wstępna ocena ekspertów IDC wpływu inwazji rosyjskiej na Ukrainę na wydatki na ICT i rynki technologiczne na całym świecie, przy przyjęciu trzech możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji geopolitycznej.

W grudniowym wpisie Prognozy ICT i cyfrowe zagrożenia 2022 – pierwszy przegląd przewidywań ekspertów i analityków.

Napisane przez Stefan Kaczmarek