Organizacje inwestują w infrastrukturę brzegową przede wszystkim po to, aby “poprawić cyberbezpieczeństwo” (50%) oraz “odporność i niezawodność systemów” (44%). To główne wnioski zbadania  przeprowadzonego przez IDC i Schneider Electric, z którego wnioski zebrano w raporcie Succeeding at Digital First Connected Operations. Wskazano w nim też na wyzwania związane z modelem przetwarzania na brzegu sieci (edge computing).

Raport przygotowano na podstawie odpowiedzi ponad 1 tys. specjalistów IT i operacyjnych m.in. z branży przemysłowej, sektora ochrony zdrowia i edukacji, działających w organizacjach liczących od 100 do ponad 100 pracowników. Analiza odpowiedzi ankietowanych dostarczyła informacje na temat czynników napędzających inwestycje w rozwiązania edge computing, wyzwań, jakie firmy napotkały podczas wdrażania rozwiązań z tego zakresu, przeszkód w kontynuowaniu inwestycji oraz zaleceń strategicznych mających na celu wzmocnienie możliwości rozwiązań brzegowych w przyszłości.

Autorzy raportu przekonują, że edge computing jest jednym z głównych czynników umożliwiających realizację paradygmatu digital-first. Najczęstsze zastosowania infrastruktury brzegowej obejmują systemy cyberbezpieczeństwa do lokalnego monitorowania sieci operacyjnej, a także przechowywanie i przetwarzanie danych operacyjnych w celu przeniesienia ich do chmury.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo-Integrakom-biale-tlo.jpg
PARTNER TEMATU

Gdy zapytano specjalistów, dlaczego ich organizacje inwestują w infrastrukturę brzegową, respondenci wymieniali przede wszystkim “poprawę cyberbezpieczeństwa” (50%) oraz “odporność i niezawodność systemów” (44%).

Ankietowani dostrzegają wiele wyzwań, z którymi przedsiębiorstwa muszą się zmierzyć, aby zapewnić odporność i niezawodność infrastruktury brzegowej. Wiele organizacji zgłasza problemy związane z łącznością i przerwami w dostawach prądu. W rzeczywistości 32% respondentów doświadczyło “braku łączności lub powolnej łączności” we wdrożonych przez siebie rozwiązaniach brzegowych. 31% doświadczyło “przerwy w dostawie prądu lub skoku napięcia trwającego dłużej niż 60 sekund”.

Wśród wyzwań, które należy zaadresować podczas przechodzenia na operacje połączone z technologią cyfrową (digital-first) w raporcie IDC i Schneider Electric wymieniono:

  1. Bezpieczeństwo fizyczne i cyfrowe. Wymaga to zastosowania systemów i procesów dostosowanych do tego nowego paradygmatu. Po podłączeniu do chmury obliczeniowej, moc danych operacyjnych można wykorzystać do wielu nowych i ulepszonych zastosowań. Informacje tego typu mogą usprawnić współpracę w przedsiębiorstwie i umożliwić zdalne operacje.
  2. Umiejętności. Pracownicy muszą posiadać odpowiednie kompetencje, aby realizować zadania w różnych środowiskach technologicznych i być w stanie zbudować spójność wewnętrzną.
  3. Niezawodność. Ponieważ coraz większa część lokalnych funkcji operacyjnych jest obsługiwana zdalnie za pośrednictwem edge computingu, niezawodność działania tej technologii staje się kwestią o znaczeniu krytycznym.

Odporne zasoby brzegowe są podstawą przejścia na cyfrowe i połączone operacje – podkreśla Jennifer Cooke, dyrektor ds. badań w dziale Edge Strategies w IDC. – Aby uodpornić się na awarie infrastruktury brzegowej, liderzy muszą opracować strategię, która rozwiąże problemy obejmujące obszar cyberbezpieczeństwa i kwestie łączności, a także zapewni dostęp do umiejętności wymaganych do utrzymania odpornej infrastruktury brzegowej.

Sposoby na doskonalenie edge computing zalecane przez ekspertów:

  • Bezpieczne i zrównoważone zasoby zasilania i łączności pozwolą zmniejszyć ryzyko przestojów.
  • Zapewnienie sprzętu umożliwiającego ciągłe zdalne monitorowanie i zarządzanie zasobami brzegowymi.
  • Zaufani partnerzy, którzy mogą zapewnić niezbędne umiejętności w zakresie zasobów brzegowych.
Napisane przez Stefan Kaczmarek