Rynek rozwiązań infrastruktury hiperkonwergentnej (#HCI – Hyperconverged Infrastructure) jest napędzany potrzebą ograniczania kosztów i złożoności IT, rosnącym zapotrzebowaniem na wirtualizację i automatyzację centrów danych oraz na rozwiązania oparte na chmurze.

Globalny rynek HCI będzie średniorocznie rósł w tempie ponad 23% (CAGR), by do 2027 roku osiągną wartość przekraczającą poziom 12 mld dolarów, wynika z prognoz przedstawionych w raporcie Verified Market Reports (VMR).

HCI to rozwiązania obliczeniowe łączące moc obliczeniową, pamięci masowe i sieć w jeden system w celu zmniejszenia kosztów, uproszczenia zarządzania i poprawy skalowalności. Infrastruktura hiperkonwergentna obejmuje zarówno komponenty sprzętowe, jak i oprogramowanie i często jest używana jako alternatywa dla tradycyjnych infrastruktur trójwarstwowych.

Czynniki rynkowe napędzające wzrost globalnego rynku rozwiązań HCI w nadchodzących latach obejmują: zwiększone wykorzystanie usług chmurowych, większy nacisk na inicjatywy w zakresie transformacji cyfrowej oraz rosnące zapotrzebowanie na automatyzację. Wśród korzyści wynikających z wdrażania systemów HCI autorzy raportu VMR wymieniają: elastyczność, skalowalność, oszczędność kosztów i możliwość szybkiego wdrażania aplikacji.

Potrzeba wirtualizacji i automatyzacji centrów danych również napędza rozwój globalnego rynku rozwiązań w zakresie infrastruktury hiperkonwergentnej.

Organizacje coraz częściej szukają rozwiązań oferujących skalowalność i elastyczność, aby sprostać zmieniającym się potrzebom IT. Rozwiązania HCI zapewniają elastyczność skalowania w górę lub w dół infrastruktury IT w zależności od zmieniających się potrzeb, umożliwiając organizacjom szybkie dostosowywanie się do zmieniających się warunków biznesowych.

Konieczność poprawy wydajności operacyjnej, zwiększone zapotrzebowanie na opłacalne rozwiązania IT oraz coraz większy nacisk na ochronę i bezpieczeństwo danych, to kolejne czynniki sprzyjające wprowadzaniu rozwiązań HCI.

Wyzwania związane z HCI

Wysokie początkowe koszty inwestycji i konfiguracji: Konfiguracja i utrzymanie infrastruktury hiperkonwergentnej może być kosztowne, ponieważ początkowe koszty inwestycji i konfiguracji mogą być wysokie. Firmy chcące wdrożyć rozwiązania HCI muszą być przygotowane na zainwestowanie znacznej ilości zasobów i czasu, aby zapewnić prawidłowe działanie swoich systemów i osiągnięcie pożądanego poziomu wydajności.

Brak standaryzacji i interoperacyjności: Jedną z głównych wad rozwiązań HCI jest brak standaryzacji i interoperacyjności u różnych dostawców. Ponieważ poszczególni dostawcy mają różne architektury i protokoły, firmom może być trudno zintegrować wiele rozwiązań różnych dostawców. Może to prowadzić do problemów ze zgodnością i zwiększać złożoność zarządzania wieloma systemami.

Pozostałe wyzwania związane z wdrażaniem HCI to:

  • obawy dotyczące bezpieczeństwa i prywatności danych;
  • ograniczona dostępność wykwalifikowanych specjalistów.

Możliwości rynkowe stwarzane przez HCI

Globalny rynek rozwiązań HCI szybko zyskuje na popularności, ponieważ firmy w coraz większym stopniu zdają sobie sprawę z potencjału rozwiązań infrastruktury konwergentnej i hiperkonwergentnej w zakresie obniżania kosztów, zwiększania wydajności i upraszczania operacji IT. Rozwiązania HCI oferują ujednoliconą platformę sprzętową i programową do zarządzania, przechowywania i obsługi aplikacji, umożliwiając organizacjom ograniczanie użycia sprzętu i oprogramowania oraz lepsze zarządzanie zasobami IT. HCI pozwala także na osiągnięcie oszczędności kosztów i wzrostu wydajności poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na rozwiązania od wielu dostawców, a także poprzez wykorzystanie skalowalności i elastyczności usług opartych na chmurze.

Segmenty rynku HCI

Definiowane programowo (software-defined): Rozwiązania HCI definiowane programowo obejmują stos oprogramowania, który łączy w jeden stos zasoby obliczeniowe, pamięci masowej, sieciowe i wirtualizacyjne. Eliminuje większość komponentów sprzętowych stosowanych w tradycyjnej infrastrukturze IT i wirtualizuje ich funkcjonalność, dzięki czemu wdrażanie usług IT jest szybsze, wydajniejsze i bardziej niezawodne. Pomaga także w obniżeniu kosztów związanych z zakupem, konserwacją i wsparciem.

Appliance-based: Rozwiązania HCI oparte na urządzeniach to ‘prefabrykowane’ i gotowe zestawy „pod klucz” ze zintegrowanymi w jednym stosie technologiami obliczeniowymi, pamięci masowej i sieciowymi. Urządzenia te są wyposażone w łatwy w użyciu interfejs zarządzania umożliwiający konfigurowanie zasobów, wdrażanie aplikacji oraz monitorowanie stanu i wydajności systemu. Zapewniają efektywny sposób na zbudowanie centrum danych w krótkim czasie.

Modele wdrażania HCI

On-Premise: Lokalne rozwiązania w zakresie infrastruktury hiperkonwergentnej odnoszą się do wdrażania urządzeń HCI w prywatnym centrum danych klienta. W tym modelu użytkownik jest odpowiedzialny za zakup, licencjonowanie i utrzymanie rozwiązania HCI w swoim środowisku, a następnie zyskuje możliwość kontroli nad komponentami sprzętowymi i oprogramowaniem.

Hybrydowy: Model hybrydowy łączy rozwiązanie lokalne z infrastrukturą chmury publicznej. Fizyczna infrastruktura HCI jest nadal wdrażana lokalnie, ale większość przetwarzania danych i hostingu aplikacji można zrealizować wirtualnie w chmurze. Model ten pozwala klientom wykorzystać skalowalność i efektywność kosztową chmury publicznej, zachowując jednocześnie kontrolę nad modelem on-premise.

Chmura publiczna: Rozwiązania public cloud HCI oparte są usługach hostowanych w chmurze, które zapewniają skalowalność i elastyczność bez konieczności zakupu i utrzymywania własnego sprzętu. Ten typ modelu wdrożenia jest atrakcyjny dla firm, które szukają opłacalnego rozwiązania, które nie wymaga dużej wiedzy informatycznej. Dostęp do rozwiązań HCI hostowanych w chmurze można uzyskać z dowolnego miejsca, w którym użytkownicy mają połączenie z szerokopasmowym internetem, i można je skalować w górę lub w dół w zależności od potrzeb.

Zastosowania HCI

Bankowość, usługi finansowe i ubezpieczenia – HCI jest wykorzystywane do wirtualizacji operacji w centrach danych. Umożliwia to prowadzenie bezpiecznego, niezawodnego i odpornego środowiska IT, a także uzyskanie większej elastyczności w zakresie dynamicznej skalowalności.

Opieka zdrowotna – HCI umożliwia szpitalom, klinikom i innym placówkom opieki zdrowotnej budowanie hybrydowych środowisk IT, które można szybko skalować. Organizacje mogą także przyspieszyć operacje, diagnostykę i inne procedury, a także ograniczać liczbę błędów medycznych dzięki zwiększonej niezawodności i wydajności infrastruktur opartych na HCI.

Handel detaliczny – HCI umożliwia osiągnięcie elastyczności i skalowalności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów infrastruktury IT i zużycia energii. Dodatkowo rozwiązania HCI są w stanie zapewnić moc obliczeniową potrzebną do obsługi analiz w czasie rzeczywistym na podstawie dużych zbiorów danych i poprawy obsługi klienta dzięki możliwości szybkiego przetwarzania zamówień i płatności.

Administracja państwowa i sektor publiczny – HCI umożliwia skalowanie infrastruktury IT oraz integrowanie rozwiązań HCI z istniejącymi starszymi systemami, co ułatwia zarządzanie wieloma zbiorami danych i zapewnianie zgodności.

Produkcja – automatyzacja produkcji z wykorzystaniem HCI na dużą skalę pozwala zmniejszyć koszty pracy ludzkiej, zwiększyć dokładność i produktywność oraz usprawnić procesy produkcyjne. HCI pomaga również integrację z urządzeniami IoT oraz może wspomagać realizowanie zadań, takich jak: automatyzacja zamawiania zapasów, kontrola jakości produktów i inne działania.

Telekomunikacja i IT – rozwiązania HCI sprawdzają się szczególnie w telekomunikacji i IT, pozwalając przedsiębiorstwom obsługiwać duże sieci użytkowników. Pomagają zarządzać ogromnymi ilościami danych.

(grafika tytułowa – źr. Pixabay)

Napisane przez Stefan Kaczmarek