IBM we współpracy z organizacjami pozarządowymi (Centrum Cyfrowe, Centralny Dom Technologii, Szkoła z Klasą, Cyfrowy Dialog oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej) uruchomił w maju EduBota „Edzia” korzystającego z technologii IBM Watson, który ma wspomagać nauczycieli w prowadzeniu zdalnej edukacji w czasie pandemii.

„Edzia” ma ułatwić odpowiedzi na wiele powtarzających się pytań związanych z zasadami uczenia się na odległość. Cyfrowy pomocnik IBM, dzięki wbudowanym mechanizmom sztucznej inteligencji i wyszukiwania informacji, poprzez chmurę publiczną IBM udziela odpowiedzi w trybie online. Wersja dostępna, jak dotąd odpłatnie tylko dla klientów biznesowych, teraz jako IBM Watson Assistant for Citizens udostępniana jest także pro bono na okres 90 dni.

Za pomocą EduBota, nauczyciele mogą skorzystać z aktualizowanych na bieżąco porad, np. jak poprowadzić wirtualną lekcję na żywo, jaka liczba uczniów na takiej lekcji jest odpowiednia, gdzie znaleźć materiały dydaktyczne. Prowadzący lekcje mogą także uzyskać informację o polecanych narzędziach do komunikacji online, jak je zainstalować i nimi zarządzać. Cyfrowy pomocnik doradzi również, jak zrobić kartkówkę, test czy quiz online i zorganizować lekcję wf-u w warunkach domowych.

EduBot udostępniany jest na stronach partnerów projektu, jak również jest przez nich codziennie zasilany nowymi i autoryzowanymi informacjami. Projekt prowadzony i wdrażany jest przez zespół IBM Services.

EduBot dostępny jest na stronach:

  • Centrum Edukacji Obywatelskiej: https://blog.ceo.org.pl/edukacja-zdalna/
  • Szkoła z klasą: https://www.szkolazklasa.org.pl/
  • Centrum Cyfrowe: https://centrumcyfrowe.pl/pakiet-dla-nauczycieli/
  • Cyfrowy Dialog: https://cyfrowydialog.pl/
  • Centralny Dom Technologii: https://edukacjawsieci.pl/

Badanie edukacji zdalnej w czasie pandemii

Aby dowiedzieć się, z jakimi problemami mierzą się nauczyciele w czasie edukacji zdalnej w czasie pandemii COVID-19 w Polsce, Centrum Cyfrowe przeprowadziło w kwietniu badanie „Edukacja zdalna w czasie pandemii„. Zapytano w nim 1000 nauczycieli i nauczycielek ze szkół podstawowych z całej Polski, jak radzą sobie z obsługą narzędzi cyfrowych i co stanowi dziś dla nich największe wyzwanie w nauczaniu.

źr. Centrum Cyfrowe

Badanie pokazało, że przed wybuchem pandemii ponad 85 proc. badanych nauczycieli nie miało żadnych wcześniejszych doświadczeń z nauczaniem zdalnym, mimo to 48 proc. nie ma trudności z obsługą narzędzi cyfrowych. 36 proc. nauczycieli wskazało na braki sprzętowe uczniów jako jeden z głównych problemów ze edukacją zdalną. 12 proc. nauczycieli problem z łączem internetowym określiło jako swój główny problem, a 38 proc. za taki uznało problem uczniów z łączem internetowym.

źr. Centrum Cyfrowe
Napisane przez Stefan Kaczmarek