Pomimo obaw dotyczących ogólnego nienajlepszego klimatu gospodarczego i geopolitycznego, europejski rynek serwerów nadal notował silny wzrost w trzecim kwartale 2022 roku, wynika z raportu Worldwide Quarterly Server Tracker, opublikowanego przez International Data Corporation (IDC).

Rynek serwerów w Europie Zachodniej (WE) wzrósł rok do roku o 27,9% w III kwartale 2022 r., podczas gdy wydatki w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) wzrosły o 40,7% (Rosja nie została uwzględniona w rynku CEE).

Analitycy IDC podkreślają, że istnieje wiele czynników, które napędzają inwestycje w technologie cyfrowe w Europie. Niektóre pojawiły się w wyniku pandemii i obejmują: niedobory siły roboczej, zakłócenia w globalnym łańcuchu dostaw oraz niedobory komponentów. Ostatnio presja inflacyjna, koszty energii i zakłócenia w dostawach w Europie były czynnikami napędzającymi wydatki. Według IDC, w dłuższej perspektywie unijne finansowanie i inwestycje zorientowane na ekologię doprowadzą również do zamiany starej i nieefektywnej infrastruktury na nowsze systemy, które mogą zapewnić znacznie większą wydajność przy mniejszym zużyciu energii.

(źr. IDC)

Inicjatywy związane z nadrabianiem zaległości i cyfrową transformacją były dwoma głównymi czynnikami napędzającymi silny wzrost europejskiego rynku serwerów w trzecim kwartale ub.r. Ograniczenia w łańcuchu dostaw zmniejszają się, a producenci serwerów są w stanie budować i zaspokajać potrzeby klientów w bardziej przewidywalny sposób. Widzimy znaczne zaległości na rynku, więc popyt utrzyma się na wysokim poziomie przez kilka najbliższych kwartałów, a następnie zaległości powinny się unormować –mówi cytowany w komunikacie Pavel Roland z IDC.

Inicjatywy, takie jak transformacja cyfrowa i modernizacja infrastruktury centrów danych, nadal są istotnym motorem wydatków wśród przedsiębiorstw. IDC przewiduje, że pomimo ogólnej presji ekonomicznej, wiele organizacji będzie inwestować w serwery i inne technologie infrastrukturalne, aby wspierać rozwój swojej działalności, wypełniać zobowiązania dotyczące zrównoważonego rozwoju i zwiększać efektywność energetyczną w swoich centrach danych. Obecnie dostawcy usług chmurowych i kluczowe branże, takie jak handel detaliczny, motoryzacja oraz ropa i gaz, przodują pod względem inwestycji w serwery i infrastrukturę centrów danych w Europie.

Wojna między Rosją a Ukrainą nadal wpływa bezpośrednio (sprzedaż systemów w Rosji i na Ukrainie) i pośrednio na rynek (rosnące ceny energii i koszty transportu, co odbiło się echem na branży IT, zwłaszcza w regionach, które w przeszłości były silnie uzależnione od energii z Rosji). Chociaż wszyscy główni dostawcy zaprzestali działalności (sprzedaży i usług) w Rosji, tworzone są nowe kanały sprzedaży na inne rynki.

IDC prognozuje, że wydatki na europejskim rynku serwerów zmniejszą się w 2023 roku, co sprawi, że 5-letnia średnioroczna stopa wzrostu (CAGR) wyniesie 4,3%. Otoczenie makroekonomiczne będzie nadal kluczowym czynnikiem wpływającym na wyniki rynkowe w krótkim okresie. Analitycy IDC uważają, że w dłuższej perspektywie wzrost będą napędzać stałe inwestycje w modernizację infrastruktury, szybko rosnące obciążenia (takie jak sztuczna inteligencja/uczenie maszynowe) oraz wdrożenia w chmurze i na brzegu sieci (ang. edge computing).

PS. Jeżeli chodzi o nowości serwerowe, to na początku tego roku HPE zaprezentowało Alletra 4000 – nową generację serwerów do przechowywania danych, rozszerzającą gamę produktów HPE Alletra o infrastrukturę danych natywną dla chmury.

(Fot.o tytułowe – źr. HPE)

Napisane przez Stefan Kaczmarek