Na tytułowe pytanie próbują znaleźć odpowiedź autorzy nieopublikowanego jeszcze badania „Dojrzałość technologiczna sektora publicznego w Polsce”, przygotowanego na zlecenie firmy EMC. Administracja publiczna tylko w niewielkim stopniu korzysta z najnowszych technologii IT, w tym chmury obliczeniowej – brzmi główny wniosek raportu.

Mało chmur w administracji publicznej

Zaledwie 4% badanych organizacji ma wysoki lub bardzo wysoki udział aplikacji chmurowych w swoich systemach IT. 78% respondentów deklaruje niski udział rozwiązań chmurowych lub w ogóle z nich nie korzysta. Choć informatycy zatrudnieni w sektorze publicznym na ogół znają korzyści jakie dają aplikacje działające w chmurze (lepsze wykorzystanie sprzętu, obniżenie kosztów, uniezależnienie się od dostawców, łatwość zorganizowania dostępu do aplikacji i współdzielenia informacji czy większe bezpieczeństwo fizyczne połączone z wyższą odpornością na awarie) – to nie w pełni z tych możliwości korzystają.

Wojciech Wrona, dyrektor sprzedaży do sektora publicznego, EMC Computer Systems Poland

Wojciech Wrona, dyrektor sprzedaży do sektora publicznego, EMC Computer Systems Poland

 – Systemy informatyczne w sektorze publicznym często są realizowane w oderwaniu od innych projektów. Tymczasem koordynacja projektów w ramach instytucji oraz między instytucjami, a także wykorzystanie wspólnej infrastruktury czy możliwość wyboru pomiędzy infrastrukturą własną, chmurą publiczną a dedykowaną chmurą administracji publicznej znacznie ułatwiłaby – zwłaszcza mniejszym ośrodkom – budowę rozwiązań informatycznych oraz pozwoliłaby lepiej wykorzystywać środki, obniżyć koszty, a zarazem podwyższyć poziom bezpieczeństwa i niezawodności oraz przyspieszyć powstawanie i wdrażanie aplikacji – uważa Wojciech Wrona, dyrektor sprzedaży do sektora publicznego w EMC Computer Systems Poland.

Zdaniem respondentów, jedną z głównych barier uniemożliwiających wdrażanie nowych technologii IT jest brak środków finansowych, z czym nie zgadza się dyr. Wrona, przekonując, że pieniądze są w postaci funduszy unijnych, ale także ukrytych kosztów nieefektywnie zarządzanych projektów.

Największą popularnością w sektorze publicznym cieszy się wirtualizacja (19-32% organizacji deklaruje wysoki lub bardzo wysoki stopień zwirtualizowania infrastruktury), natomiast takie technologie, jak big data, cloud computing czy rozwiązania wysokiej dostępności cieszą się już zdecydowanie mniejszym powodzeniem. 62% organizacji nie ma rozwiązań big data i nie planuje ich wdrażania. 46% użytkowników środowisk wirtualnych w niskim lub bardzo niskim stopniu używa rozwiązań zapewniających ciągłość ich pracy na wypadek awarii.

Akademia Zarządzania IT Administracji Publicznej

Cały raport „Dojrzałość technologiczna sektora publicznego” (dostępny tutaj) zostanie zaprezentowany na uroczystości zakończenia pierwszej edycji Akademii Zarządzania IT dla Administracji Publicznej, która odbędzie się w dniu 11 grudnia 2015.

Akademia Zarządzania IT Administracji Publicznej jest organizowana przez Fundację IT Leader Club Polska. Partnerem merytorycznym Akademii jest EMC. Celem projektu jest doskonalenie i kształtowanie nowej jakości Liderów IT w sektorze publicznym poprzez podnoszenie ich kompetencji zawodowych. Uczestnicy biorący udział w Akademii mają możliwość poszerzania swojej wiedzy, poznania nowych koncepcji i trendów w zarządzaniu IT, a także uzyskania wsparcia przy rozwiązywaniu codziennych problemów występujących w ich organizacjach.

 

Napisane przez Stefan Kaczmarek