W 3. konkursie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa złożonych zostało 87 wniosków na wszystkie 33 obszary konkursowe. NASK rozpoczyna budowę Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. To niewątpliwie optymistyczne akcenty w procesie cyfryzacji Polski w tym roku. Jednakże sama budowa szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej to za mało. Sztuką jest ją po wybudowaniu utrzymać oraz mieć pomysły na wykorzystanie. Tym bardziej, że wciąż cierpimy na deficyt kompetencji cyfrowych. To kluczowe kwestie, o których dyskutowano podczas panelu „Szerokopasmowy internet w Europie i w Polsce”, zorganizowanego w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (14-16 maja).

Uczestnicy panelu dzielili się doświadczeniami z wdrażania szerokopasmowej infrastruktury, wymieniali napotykane (liczne) przeszkody oraz wskazywali szanse na przyspieszenie cyfryzacji.

„Dlaczego sieci światłowodowe (obecnie dostępne w Polsce na poziomie 25 proc.) są tak ważne?” – kluczowe pytanie na początku dyskusji zadał prowadzący panel Przemysław Kurczewski, członek Rady Nadzorczej Emitela. Choć trudno o model naukowy i metodologie precyzyjnie pokazujące, jak inwestycje w światłowody wpływają na wzrost gospodarczy, to z przeprowadzonych tzw. metaanaliz wynika, że jeżeli inwestycje w ICT wzrastają o 10 proc., to PKB rośnie średnio o 0,05 proc. (według tych założeń, przyjmując polski PKB na poziomie 2 bln zł, ICT daje 10 mld zł wzrostu PKB) – szacowała Katarzyna Śledziewska, dyrektor zarządzający DELab na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Przytoczyła też wyniki krajowych badań przeprowadzonych przez DeLab we współpracy z PKO SA, które pokazały, że tylko niecałe 20 proc. polskich przedsiębiorców zamierza inwestować w ICT.

Jak pokazują statystyki Eurostatu, Polska pozostaje na ostatnim miejscu pod względem wykorzystywania technologii cyfrowych. Jednolity rynek cyfrowy, to otwarty rynek. Jeżeli nie nadrobimy zaległości, to przegramy.

Najważniejsze wnioski z dyskusji

źr. Europejski Kongres Gospodarczy

Istotne, aby potrafić utrzymać i wykorzystać, to co już zbudowano – to wielokrotnie powtarzana w dyskusji mantra. Podstawowy problem, to brak kompetencji cyfrowych (czyli niedostateczna wiedza wynikająca z obecnego kształtu systemu edukacji) oraz pomysłów na zagospodarowanie powstałych już sieci szerokopasmowych z programów, takich jak POPC – zgodzili się wszyscy uczestnicy panelu. Poważny problem nadal stanowi wysokość lokalnych opłat określanych przez samorządy. Konieczne są zmiany legislacyjne wprowadzające ujednolicone stawki na poziomie krajowym. Brakuje też zachęt i kompleksowych rozwiązań pomagających w przeprowadzaniu transformacji cyfrowej. Oprócz inwestycji, to kompetencje cyfrowe, kreowanie usług, wzory wykorzystywania sieci muszą być kompleksowo i systemowo wspierane zarówno na poziomie rządu, jak i samorządów.

Pełna relacja z panelu „Szerokopasmowy internet w Europie i w Polscew serwisie TELKO.in, który był partnerem NASK PIB w ramach udziału instytutu w Europejskim Kongresie Gospodarczym.

Napisane przez Stefan Kaczmarek