Jedną z konsekwencji wojny między Rosją a Ukrainą jest spadek o 53,5% wartości rynku korporacyjnych systemów pamięci masowych (ESS – enterprise storage systems) w regionie Europy Środkowej i Wschodniej (CEE – Central and Eastern Europe) w IV kw. ub.r., czytamy w raporcie IDC’s Worldwide Quarterly Enterprise Infrastructure Tracker opublikowanym przez International Data Corporation (IDC).

Natomiast negatywny wpływ wojny w Ukrainie na sytuację makroekonomiczną nie zahamował szybkiego wzrostu rynku enterprise storage systems w całym regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) w IV kwartale 2022 r. Rosnąca niepewność na rynku i wzrost liczby cyberataków zmusiła wiele organizacji do przyspieszenia inwestycji w budowę skalowalnych i bezpiecznych platform do przechowywania danych. Według szacunków IDC, rynek pamięci masowych w całym regionie EMEA zaliczył wzrost o 8,3% w IV kwartale 2022 r., ale wzrost ten nie był równomiernie rozłożony w poszczególnych podregionach.

W Europie Zachodniej w IV kw. 2022 r. rynek ESS odnotował wzrost o 19,4%, dzięki temu, że nadrabiano wcześniejsze zaległości zakupowe oraz w przedsiębiorstwach umacniał się trend związany z procesem transformacji cyfrowej.

Wyraźna poprawa w łańcuchach dostaw pamięci masowych i silny trend budowania gospodarki opartej na danych przyspieszyły od czasu pandemii, przy jednoczesnym wzroście ataków ransomware. To wyraźnie przesunęło inwestycje w pamięci masowe wyżej na liście priorytetów wielu CIO. Ponadto potrzeba zmniejszania zużycia energii elektrycznej i budowy bardziej zrównoważonych centrów danych przyspieszyła trend zastępowania istniejących macierzy bardziej energooszczędnymi macierzami all-flash – komentuje cytowany w komunikacie Jarek Smulski, Senior Program Manager w IDC Poland.

(źr. IDC)

Wyniki IV kwartału 2022 r. tylko potwierdziły silny trend wzrostowy, który rozpoczął się w II kwartale 2022 roku. Ogólna wartość rynku pamięci masowej w regionie EMEA wzrosła o 10,3% i podobnie jak w IV kwartale odnotowała znaczące wzrosty w krajach Europy Zachodniej i regionie Bliskiego Wschodu i Afryki (odpowiednio o 17,5% i 27,4%), ale równie znaczący spadek o 41,5% w regionie Europie Środkowo-Wschodniej. Spadek ten był spowodowany trwającą wojną, w przypadku braku której, jak szacuje IDC, rynek odnotowałby wzrost o 24,1%.

Organizacje w regionie EMEA zostały szczególnie dotknięte wojną w Ukrainie i musiały szybko dostosować się do gwałtownie rosnących cen energii, wielokrotnie przerywanych łańcuchów dostaw i wzrostu cyberzagrożeń. Miało to również wpływ na wydatki rządów w tym regionie na rozwiązania IT w celu lepszego zabezpieczenia infrastruktury krytycznej przed rosyjskimi hakerami.

Według IDC, wobec relatywnie dobrej sytuacji makroekonomicznej na przełomie roku 2022/2023, wpływ recesji na budżety IT będzie widoczny w drugiej połowie 2023 roku. Można spodziewać się blisko 5-proc. spadku sprzedaży na rynku ESS w ujęciu rok do roku w 2023 r. Będzie to miało również wpływ na 5-letnią skumulowaną roczną stopę wzrostu (CAGR), która dla całego regionu EMEA szacowana jest na poziomie 2,1%. Przedłużająca się wojna na Ukrainie i wysokie ceny surowców oraz duże inwestycje poczynione w 2022 r. przełożą się na krótkoterminowe (tj. rok do roku w 2023 r.) ograniczenie wydatków na magazynowanie.

W dłuższej perspektywie IDC przewiduje, że rosnące znaczenie rozwiązań sztucznej inteligencji/ uczenia maszynowego (AI/ML), rozwój edge computing, rosnące wolumeny danych oraz modernizacja infrastruktury pamięci masowej – pozytywnie wpłyną na inwestycje w pamięci masowe.

Analitycy IDC przed ponad rokiem dokonali wstępnej oceny możliwego wpływu wojny na wydatki ICT i na rynki technologiczne w 2022 roku i w kolejnych latach, przyjmując trzy warianty scenariuszy rozwoju sytuacji geopolitycznej. Za najbardziej prawdopodobny analitycy IDC wówczas uznawali (ostrożnie) scenariusz tzw. krótkiej wojny (3-12 mies.). Niestety, spełnia się trzeci, pesymistyczny scenariusz – wojna przedłużająca się o ponad rok…

(grafika tytułowa stworzona przez AI – źr. Pixabay)

Napisane przez Stefan Kaczmarek