Podobnie jak w poprzednich latach, w tym roku IBM zaprezentował w trakcie konferencji „IBM Think Warsaw 2018” swoją listę 5-in-5. Obejmuje ona pięć innowacji, które zdaniem Big Blue mogą znacząco wpłynąć na pracę i życie ludzi.

Tegoroczny raport IBM przewiduje, że w ciągu najbliższych 5 lat:

  • zostaną wprowadzone rozwiązania utrudniające podrabianie produktów (m.in. dóbr luksusowych),
  • sztuczna inteligencja będzie wyrażać bardziej wyważone opinie,
  • komputery kwantowe staną się chlebem powszednim dla zwykłych ludzi,
  • kodowanie oparte na algebrze krat pozwoli lepiej zabezpieczać dane,
  • mikroskopy wykorzystujące sztuczną inteligencję przyczynią się do lepszej ochrony oceanów.

Kotwice kryptograficzne

Podrabianie produktów stanowi obecnie poważny problem zarówno dla biznesu, jak i dla konsumentów. Koszty oszustw na świecie sięgają kwot rzędu 600 mld dolarów rocznie. Aby temu zapobiec, IBM rozwija tzw. kotwice kryptograficzne, które będą odgrywać rolę swoistego odcisku palca na każdym z produktów. Będą one mogły być osadzane na każdym produkcie mającym postać stałą, a następnie podłączone do łańcucha blockchain, który uniemożliwi manipulacje w kodach kotwic. IBM pracuje również nad rozwiązaniami mającymi zapewnić autentyczność produktów w stanie ciekłym.

Kodowanie oparte na algebrze krat

źr. IBM

Rozwój komputerów kwantowych to z jednej strony ogromny krok ku nowym technologiom, jednak dzięki swojej szybkości mogą się one znacznie przyczynić do wzmożenia ataków hakerskich. Aby tego uniknąć, IBM obecnie pracuje nad stworzeniem tzw. kodowania opartego na algebrze krat, dzięki któremu wszelkie dane będą mogły być szyfrowane w skomplikowanych strukturach algebraicznych nazywanych kratami. Szyfrowanie oparte na kratach matematycznych nie służy jednak wyłącznie do ochrony przed szkodliwym wykorzystaniem komputerów kwantowych, jest ono bowiem podstawą innej technologii kodowania nazywanej Pełnym Szyfrowaniem Homomorficznym. Pozwala ono nie tylko na szyfrowanie przechowywanych oraz przesyłanych danych, ale również tych, na których się aktualnie pracuje. Dzięki temu używane w danej chwili pliki, które są najbardziej narażone na ataki hakerskie, również mogą pozostawać zaszyfrowane, będąc jednocześnie w stanie edycji.

Roboty-mikroskopy ze sztuczną inteligencją

źr. IBM

Przewiduje się, że do 2025 r. ponad połowa światowej populacji będzie borykała się z problemem niedoboru wody. To wyzwanie wymaga od naukowców zebrania danych o stanie jakości oceanów, jezior i rzek. Jednym ze sposobów jest badanie planktonu, który służy jako pokarm dla wielu gatunków morskich. Aby umożliwić badania planktonu w środowisku naturalnym, IBM zaczął budowę robotów-mikroskopów wykorzystujących mechanizmy sztucznej inteligencji. Będą one połączone z chmurą i rozmieszczane w wodach, aby stale monitorować ruch planktonu w trzech wymiarach. Informacje zdobyte dzięki nim pozwolą lepiej zrozumieć zachowania planktonu, jak np. jego reakcje na zmiany w otoczeniu, począwszy od temperatury, a skończywszy na wylewach ropy etc. W przyszłości tego typu mechanizmy pozwolą na zbieranie w czasie rzeczywistym informacji dotyczących jakichkolwiek negatywnych zjawisk zachodzących w wodach, co umożliwi natychmiastowe podejmowanie działań zapobiegawczych.

Sztuczna inteligencja w walce z uprzedzeniami

Sztuczna inteligencja chłonie tyle danych i tylko takie dane, jakie jej dostarczymy. Wśród nich mogą znaleźć się takie, które są nacechowane negatywnie i zawierają uprzedzenia rasistowskie, płciowe czy ideologiczne. Dlatego też IBM opracowuje metodologię, za pomocą której będzie można zredukować skalę i stopień uprzedzeń, jakimi sztuczna inteligencja jest już obarczona, a także może się poddać z dopiero co dostarczonego zestawu danych.

Komputery kwantowe wejdą do mainstreamu

źr. IBM

Obecnie dostęp do komputerów kwantowych mają głównie naukowcy w laboratoriach badawczych, jednak w ciągu najbliższych 5 lat staną się wszechobecne. Będą one dostępne na uniwersytetach, a także do pewnego stopnia w szkołach średnich na zajęciach z informatyki, chemii, a nawet biznesu. Powstanie także nowe środowisko programistów, którzy obok klasycznych algorytmów, będą się uczyć również na temat tych kwantowych. Dzięki temu rozpocznie się era komercjalizacji komputerów kwantowych, a w ciągu pięciu najbliższych lat wiele gałęzi przemysłu dostrzeże zalety ich wykorzystania obok zwykłych komputerów.

Napisane przez Stefan Kaczmarek