Szefowie IT znajdują się pod silną presją: z jednej strony muszą dbać o rozwój podległych im systemów informatycznych uwzględniając dynamicznie zmieniające się potrzeby biznesowe, a z drugiej nie mogą pozwolić na obniżanie ich jakości i poziomu bezpieczeństwa. Właściwą platformą umożliwiającą dalszy wzrost i rozwój biznesu jest skalowalna i elastyczna architektura konwergentna – uważa czterech na pięciu zarządzających działami informatyki , którzy wzięli udział w najnowszym badaniu EMC Corp.

Badanie przeprowadzono w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschówd i Afryka) wśród 2700 CIO (Chief Information Officer) i członków zarządów odpowiedzialnych za informatykę i działalność operacyjną.

Obawy CIO

emc 3

Źródło: EMC Corp.

Trudno funkcjonować obecnie bez systemów IT, każdy biznes jest w jakimś stopniu na nich oparty. Organizacje chcą i potrzebują takich technologii teleinformatycznych, które są w pełni zintegrowane z ich biznesem, i które można skalować i dostosowywać do potrzeb zmieniających się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Badanie EMC pokazuje, że 69% szefów działów IT obawia się, iż wzrost biznesu mógłby obnażyć słabości tradycyjnych rozwiązań IT zarówno w zakresie realizowanych zadań, jak i infrastruktury. Czterech na dziesięciu szefów IT uważa, że najważniejszym wyzwaniem w ciągu najbliższych 3 lat będzie wykorzystywanie wartości wydobywanych z coraz większej ilości zgromadzonych danych. Poważnymi wyzwaniami będą też  nieprzewidywalność biznesu i związana z nią konieczność szybkiego skalowania systemów. Zdaniem 3/4 CIO w perspektywie 5 lat będą oni musieli potrafić uruchamiać nowe produkty, usługi i aplikacje w czasie o połowę krótszym niż jest to obecnie robione. Spodziewają się też, że w ciągu trzech lat wymogiem stanie się konieczność  realizowania potrzeb biznesowych w czasie rzeczywistym. 80 proc. uważa, że właściwą platformą umożliwiającą dalszy wzrost jest skalowalna i elastyczna architektura konwergentna. W niemal połowie badanych  firm już są prowadzone szkolenia specjalistów IT w zakresie wdrażania i korzystania z konwergentnej infrastruktury, platform cloud computing oraz umiejętności biznesowych uwzględniających cyfrową transformację.

CIO gotowi na przyszłość?

W swoich poglądach zarządzający systemami informatycznymi często bywają osamotnieni. W wielu firmach nieustannie rosną oczekiwania wobec działów IT, a jednocześnie coraz trudniej jest im porozumieć się z członkami zarządów odpowiedzialnymi za inne obszary. Aby móc skutecznie integrować technologie informatyczne z procesami biznesowymi i zapobiegać marginalizacji IT, CIO powinni mieć swoje miejsce przy stołach, gdzie zapadają ważne decyzje biznesowe.

Źródło: EMC Corp.

Źródło: EMC Corp.

Na podstawie badania można powiedzieć, że zrozumienie wartości i potencjału informatyki wzrasta w miarę wzrostu wielkości firmy. W firmach liczących powyżej tysiąca pracowników na ogół korzysta się z nowoczesnej infrastruktury i inwestuje w kompetencje pracowników. W wielu mniejszych organizacjach decyzje dotyczące technologii są podejmowane przez osoby odpowiedzialne za inne aspekty funkcjonowania firmy. Według 39 proc. respondentów, zadania IT w ich firmach są definiowane przez osoby spoza IT i biznesu, np. przez szefów marketingu czy sprzedaży. Ten rozdźwięk jest szczególnie widoczny na szczeblu zarządów: o ile 58% CIO uważa, że ma pełną kontrolę nad podległymi im systemami informatycznymi, zgadza się z nimi zaledwie 14% osób odpowiedzialnych za biznes.

Badanie rzuca nowe światło na stosunek do informatyki w firmach o różnej wielkości. Żeby odzyskać kontrolę szefowie IT i podległe im zespoły powinni spędzać mniej czasu na budowaniu i zarządzaniu wieloma różnymi komponentami infrastruktury. Powinni raczej skupić się na przekształcaniu IT w realizujące zadania biznesowe efektywne narzędzie, które można szybko przeskalować w miarę zmieniających się potrzeb. To wymaga stosowania nowoczesnych centrów danych. Jedną z metod osiągnięcia tego celu jest wdrożenie solidnej, konwergentnej infrastruktury definiowanej programowo. Konwergencja może przyspieszyć rozwój systemów oraz tempo wprowadzania nowych produktów, bezpośrednio rozwiązując część wyzwań wskazanych przez respondentów – przekonuje Nigel Moulton, EMEA CTO w firmie VCE, oddziale EMC ds. platform kowergentnych.

Pełny raport: http://emc.com/en-emea/campaigns/vce-research.htm

Napisane przez Stefan Kaczmarek