Rosnąca świadomość związana z przestępstwami cybernetycznymi oraz konieczność ochrony krytycznych danych to kluczowe czynniki, które napędzają rynek rozwiązań do monitoringu i analizowania infrastruktury IT. Zadaniem takich narzędzi jest nadzorowanie sprzętu, oprogramowania, zasobów sieciowych i usług, potrzebnych do realizacji różnych celów biznesowych w przedsiębiorstwie.

Monitoring infrastruktury IT ma też na celu zabezpieczanie systemów, aplikacji, usług i procesów biznesowych. Wobec rosnącej liczby cyberprzestępstw firmy w coraz większym stopniu są narażone na utratę wrażliwych danych. Dlatego też priorytetem jest dbałość o zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa własnych systemów i danych, m.in. poprzez monitoring infrastruktury IT.

Prewencyjna rola i inne zadania

Ostrzegając przed problemami oraz sugerując podejmowanie określonych działań, systemy monitoringu poprzez wykrywanie anomalii w systemach IT pełnią także prewencyjną funkcję, co pozwala ograniczyć przewidywane błędy. Narzędzia do monitorowania i zarządzania infrastrukturą IT pozwalają na wcześniejsze wykrycie niemal połowy problemów występujących w środowisku IT. Dzięki temu można ograniczyć liczbę awarii i zminimalizować ryzyko przerw w procesach biznesowych. Firmy zyskują przez to stabilne środowisko pracy, generują niższe koszty operacyjne i są w stanie szybko rozwiązywać problemy związane z dostarczanymi usługami.

pulse-trace-163708_1280Monitorowanie polega na konsolidacji i analizie gromadzonych informacji. Na tej podstawie można dokładnie wskazać miejsce wystąpienia awarii i jednocześnie określić, jak konkretne zdarzenie czy incydent wpływa na usługi IT. Monitoring jest realizowany poprzez śledzenie logów systemowych, konfiguracji i usług. Monitoring dzienników logów pozwala na śledzenie aktywności użytkowników w systemie lub sieci. Monitoring konfiguracji prowadzi rejestry uruchamianych mechanizmów zapobiegających zagrożeniom oraz zapewnia podejmowanie przez system odpowiednich środków zapobiegawczych. Ponadto, monitorowanie usług wspomaga testowanie mechanizmu kontroli dostępu i w razie prób nieautoryzowanego dostępu do systemu – odmawia go.

Główne zadania systemu monitorującego:

  • automatyzacja procesu monitorowania i raportowania,
  • zapewnienie ciągłości i kompleksowości monitoringu,
  • konsolidacja danych na temat środowiska IT.

 Dla kogo?

W większości organizacji infrastruktura IT jest bardzo złożona i zarządzanie nią jest trudnym zadaniem. Mniejsze organizacje często uważają, że monitorowanie ma przede wszystkim uzasadnienie tylko w przypadku większych przedsiębiorstw posiadających duże, złożone i trudne do zarządzania systemy. Jednakże monitorowanie znacząco pomaga zarówno mniejszym, jak i większym organizacjom. Dosyć wysokie koszty wdrażania rozwiązań do monitorowania powstrzymują nieco wzrost rynku.

Bierny i aktywny monitoring

Można wyróżnić dwa podstawowe typy monitoringu infrastruktury IT: bierny i aktywny. W przypadku pierwszego w razie awarii sieci system monitorowania powiadamia za pośrednictwem e-maila lub poprzez SMS o rodzaju problemu, jaki pojawił się, a następnie podejmuje odpowiednie działania w zależności od charakteru problemu. Aktywne monitorowanie infrastruktury IT to standardowa forma monitoringu, która jest realizowana poprzez zaimplementowaną w sieci usługę na stałe podłączoną do monitorowanej infrastruktury.

Więcej o rynku rozwiązań do monitorowania infrastruktury IT, zarządzaniu infrastrukturą w centrum danych (DCIM – Data Center Infrastructure Management), optymalizacji usług data center (DCSO – Datacenter Service Optimization) i kolejnym etapie rozwoju – centrach danych definiowanych programowo SDDC (software-defined data center) – w artykule „Monitorowanie infrastruktury IT – kolejny element bezpieczeństwa„, opublikowanym w marcowym numerze „IT Reseller” nr 5-6/2016, str. 62.

 

Napisane przez Stefan Kaczmarek