Chmura staje się coraz ważniejsza dla biznesu. 34 proc. dużych przedsiębiorstw w naszym kraju korzysta już z rozwiązań chmurowych – wynika z badań zrealizowanych przez Ipsos na zlecenie firmy Intel. Największą popularnością cieszą się usługi chmury prywatnej. Analiza wielkich zbiorów danych jest dziś jedną z najbardziej rosnących gałęzi cloud computingu. Największa część budżetów na chmurę jest przeznaczana na usługi IaaS.

Badanie Intela przeprowadzono w kwietniu i maju 2016 r. wśród menedżerów IT z firm zatrudniających ponad 150 pracowników – w Polsce (80), Czechach (50), Rumunii (50) i na Węgrzech (70). W skali całego regionu usługi chmurowe są wykorzystywane przez 35 proc. dużych przedsiębiorstw. Na Węgrzech popularność usług chmurowych utrzymuje się na podobnym poziome co w Polsce (36 proc.). Cloud computing jest najmniej rozpowszechniony w przedsiębiorstwach w Rumunii (28 proc.), natomiast liderami w regionie są Czesi – aż 44 proc. tamtejszych dużych firm korzysta z rozwiązań chmurowych.

Prywatna, publiczna, czy hybrydowa?

Wśród firm korzystających z rozwiązań chmurowych preferowana jest chmura prywatna, czyli własne, wewnętrzne środowisko, dostępne wyłącznie dla pracowników. Spośród przedsiębiorstw w regionie, które używają chmury, 53 proc. wykorzystuje właśnie chmurę prywatną. Wśród firm z Polski wskaźnik ten jest zbliżony do średniej – 56 proc. organizacji używa chmury tego typu. Z chmury prywatnej najchętniej korzystają firmy na Węgrzech (60 proc.), zaś najrzadziej w Czechach (41 proc.).

Infografika Intel

Infografika Intel

Chmura publiczna, oparta na infrastrukturze i aplikacjach zewnętrznych dostawców, cieszy się w dużych firmach zdecydowanie mniejszą popularnością. W krajach objętych badaniem używa jej 19 proc. przedsiębiorstw korzystających z chmury, najwięcej w Czechach (23 proc.), następnie w Rumunii (21 proc.), Polsce (19 proc.) i na Węgrzech (16 proc.). Bardziej rozpowszechniona jest chmura hybrydowa, będąca połączeniem prywatnej i publicznej. Usługi tego typu to już 27 proc. rozwiązań chmurowych w dużych przedsiębiorstwach w regionie (w Czechach – 36 proc., w Polsce – 26 proc., na Węgrzech – 24 proc., a w Rumunii – 21 proc.).

Globalne badania Intel Security pokazują, że w ciągu następnych 16 miesięcy 80 proc. budżetów IT w firmach respondentów będzie przeznaczane na rozwiązania w chmurze. Oznacza to konieczność edukacji w zakresie wartości tej technologii i sposobów jej zabezpieczenia. Głównym celem wszystkich dostawców rozwiązań chmurowych powinno być pomaganie przedsiębiorstwom w poznaniu technologii chmury obliczeniowej oraz pokazywanie im metod, które pozwolą na ochronę lub ewentualne odparcie ataku hakera. To właśnie współpraca dostawców i przedsiębiorców wzmocni bezpieczeństwo, zmniejszając ryzyko ataku oraz zapewni ekspansję platform chmurowych – mówi Arkadiusz Krawczyk, Country Manager w Intel Security Poland.

Analityka big data w chmurze

Analityka wielkich zbiorów danych jest dziś jedną z najdynamiczniej rosnących gałęzi cloud computingu. IDC podaje, że rynek ten rozwija się w tempie sześciokrotnie szybszym, niż cała branża IT, a korzyści wynikające ze „zwrotu ku chmurze” biznes odczuwa praktycznie natychmiastowo. Potwierdza to badanie Computing Technology Industry Association (CompTIA), w ramach którego sprawdzono, jak przedsiębiorcy z sektora IT oceniają wdrażanie rozwiązań chmurowych z zakresu analityki danych. Z grupy ponad 400 specjalistów IT z całego świata, 72 proc. z nich stwierdziło, że efekty wdrożenia mechanizmów służących analityce big data w chmurze obliczeniowej nie tylko sprostały oczekiwaniom firmy, ale nawet je przerosły. Z kolei 3 na 4 (75 proc.) ekspertów IT uważa, że ich biznes rozwijałby się lepiej, gdyby udało mu się w pełni wykorzystać potencjał danych.

Grafika Pixabay

Grafika Pixabay

Z analityki wielkich zbiorów danych na platformach cloud computing korzysta w Polsce już co czwarta firma, zatrudniająca powyżej 250 pracowników – wynika z badań PMR „Rynek przetwarzania danych w chmurze 2016. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021“. Nad Wisłą rynek rozwiązań IT oferowanych w modelu chmurowym rozwija się dwucyfrowo i do końca tego roku ma przekroczyć próg 30 proc., co według ekspertów PMR daje podstawy, aby chmurę obliczeniową uznać za „jeden z motorów napędowych krajowego rynku IT”.

Cloud shift, czyli zwrot ku chmurze

Duże znaczenie zwrotu przedsiębiorstw ku technologii cloud computingu i konsekwencji tego trendu podkreślają w swoim najnowszym raporcie także analitycy Gartnera, którzy zachodzące w biznesie przemiany określają terminem cloud shift.

W ciągu najbliższych 4 lat dzięki chmurze obliczeniowej oraz analityce danych uda się zmodernizować i zautomatyzować około 80 proc. procesów biznesowych w firmach – uważają eksperci Gartnera. Transformacja biznesu w kierunku coraz większej cyfryzacji zasobów i usług sprawia, że globalne wydatki przedsiębiorstw na cloud computing w ocenie Gartnera do końca tego roku sięgną aż 111 mld dolarów. W 2020 r. wzrosną już do 216 mld dolarów. Analitycy Gartnera szacują, że suma około biliona dolarów, jakie branża IT wyda do 2020 r., będzie bezpośrednio lub pośrednio skorelowana właśnie z technologiami chmurowymi.

Największe wydatki na IaaS

W strukturze wydatków firm na cloud computing na czoło wysuwa się segment IaaS (Infrastructure as a Service), którego wartość w tym roku ma przekroczyć 294 mld dolarów. Rosnącą popularność usług IaaS widać także w Polsce – przykładem mogą być wyniki sprzedaży Atmana, operatora największego w Polsce centrum danych i lidera rynku serwerów dedykowanych.

Rosnące zainteresowanie usługami IaaS obserwowaliśmy już w ubiegłym roku, ale z pewnością nie było ono tak znaczące jak obecnie. Tylko w pierwszym kwartale tego roku odnotowaliśmy 50-procentowy wzrost sprzedaży serwerów dedykowanych. Co więcej, liczba zapytań dotyczących dzierżawy sprzętu, infrastruktury sieciowej i chmury zwiększyła się o ponad 70 proc. względem tego samego okresu ubiegłego roku – zauważa Krystian Fydrych z Atmana.

Chmura coraz ważniejsza dla biznesu

Rosnące znaczenie chmury dla biznesu potwierdzają też badania zrealizowane przez firmy Riverbed i Wakefield Research, przeprowadzone na grupie 900 decyzyjnych osób z globalnych firm w 8 krajach. Korzystanie z aplikacji biznesowych opartych na chmurze obliczeniowej potwierdza 95 proc. ankietowanych. Wśród korzyści najczęściej są wymieniane: możliwości pojemnościowe chmury (50 proc. wskazań), oszczędność kosztów (39 proc.), zapewnienie elastycznego modelu biznesowego (36 proc.) oraz wzrost współpracy wewnątrz organizacji (36 proc.).

Wakacyjne chmury "hybrydowe" nad przymorskim jeziorem Wicko

Wakacyjne chmury nad przymorskim jeziorem Wicko

Coraz więcej firm decyduje się również na korzystanie z zewnętrznych zasobów cyfrowych, w tym platform danych funkcjonujących w chmurze obliczeniowej DMP (Data Management Platforms) i zapewniających odpowiednie szyfrowanie danych. Chmura pozwala firmom weryfikować aktualność i przydatność zgromadzonych przez siebie danych, integrując je z informacjami pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych.

Cloud computing to również nowy sposób na przechowywanie danych, które – za sprawą gigantycznego przyrostu danych w Sieci, przekraczającego już 40 proc. w skali roku – nie mieszczą się na serwerach firmowych. Jednym z rozwiązań jest tu zewnętrzna chmura obliczeniowa.

Według ankiety przeprowadzonej na zlecenie IBM, na pytanie: „Gdybyś mógł przenieść do chmury tylko jedną usługę, to co by nią było?” – co czwarty ankietowany (25 proc.) odpowiedział: „Możliwość przechowywania danych”. Coraz więcej firm decyduje się przenieść do chmury nie tylko własne pliki czy zasoby cyfrowe, ale całą infrastrukturę. To pozwala znacznie zredukować koszty wynikające z korzystania ze stacjonarnego zaplecza IT w firmie. Z badania IBM wynika, że 8 na 10 firm (82 proc.) deklaruje, iż dzięki przeniesieniu części usług i procesów do chmury udało się znacząco zredukować koszty prowadzenia przedsiębiorstwa. Deklarowane oszczędności sięgają nawet do 20 proc.

Napisane przez Stefan Kaczmarek