Nie zmniejszają się wyzwania stojące przed operatorami sieci związane z przepustowością i pojemnością sieci metropolitalnych, regionalnych i długodystansowych, w których wciąż rośnie ruch napędzany przez strumieniowe transmisje wideo, platformy chmurowe, technologię big data, internet rzeczy, nowe centra danych oraz mobilne aplikacje. Do roku 2020 ruch może wzrosnąć nawet stukrotnie – przewidują eksperci IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), największej światowej organizacji technicznej zajmującej się rozwojem technologii. Jaki interfejs obsłuży ten wzrost? 

Globalny ruch IP w ciągu najbliższych 5 lat wzrośnie trzykrotnie (średnio o 22 proc. rocznie) – według prognoz z badania „Cisco Visual Networking Index (VNI) 2015-2020”. W tym czasie liczba internautów wzrośnie z 3 mld (w 2015 r.) do 4,1 mld. Ruch w Sieci będzie napędzać transformacja cyfrowa i gwałtowny wzrost podłączanych do Sieci urządzeń. W przypadku Polski badanie przewiduje trzykrotny wzrost ruchu IP w latach 2015-2020, średnio o 25 proc. rocznie, oraz sześciokrotny wzrost ruchu danych mobilnych w latach 2015-2020 (średnio o 42 proc. rocznie).

+ 262%- skokowy wzrost wydatków na sieci 100G

Globalne wydatki w latach 2015-2019 na sieciowe porty 10G będą rosły o 70 proc., natomiast w przypadku sieci 100G eksperci firmy IHS przewidują skokowy wzrost o 262 proc.! 40G i 100G to główne wzrostowe segmenty rynku. Według prognoz IHS z raportu IHS „Infonetics Networking Ports: 1G, 2.5G, 10G, 40G, 100G opublikowanego w październiku ub.r., w latach 2015-2019 przychody z portów 100G będą rosnąć średnio rocznie o 137 proc. (wskaźnik CAGR). Badanie IHS pokazuje zapotrzebowanie na optyczne i ethernetowe porty 1G, 2.5G, 10G, 40G i 100G, wielkość tego rynku oraz jak szybko rosną poszczególne jego segmenty, a także które technologie i szybkości są wdrażane w różnego rodzaju sprzęcie przeznaczonym dla przedsiębiorstw i usługodawców.

źr. IHS

źr. IHS

Zapotrzebowanie na szybsze sieci szkieletowe generują przede wszystkim usługi wideo i wprowadzenie nowych technologii, jak np. 4K (Ultra High Definiton). Coraz większa popularność platform, takich jak YouTube czy usług VoD, wymusza na operatorach konieczność obsłużenia większego ruchu. Według szacunków IHS, w 2015 r. na rynek dostarczono ponad 700 mln portów 1G/2.5G/10G/40G/100G, o łącznej wartości 45 mld dolarów. Liczba portów 100G w 2014 r. podwoiła się (do 163 tys.) w stosunku do poprzedniego roku.

Wdrażanie sieciowych portów 1G i szybszych nadal nie słabnie zarówno w przypadku przedsiębiorstw, jak i dostawców usług. Im większa przepustowość portu, tym większe wzrosty, co oznacza, że 40G i 100G są głównymi wzrostowymi segmentami rynku. – ocenia Matthias Machowinski, dyrektor ds. badań sieci korporacyjnych i wideo w IHS. – Patrząc w przyszłość, oczekujemy, że przychody z 40G zaczną spadać już w 2017 r., ponieważ zapotrzebowanie przedsiębiorstw i centrów przetwarzania danych przeniesie się na niedawno wprowadzoną technologię 100G opartą na modułach QSFP.

Wiele wskazuje, że 2016 może być przełomowym rokiem dla technologii 100G, jako że porty 100G zadomowiają się w sieciach metropolitalnych, a tacy giganci, jak Google, Microsoft czy Amazon wprowadzają technologię przełączania 100G Ethernet do swoich hiperskalowalnych centrów danych – dodaje Andrew Schmitt, dyrektor ds. badań transportowych sieci operatorskich w IHS i współautor wspomnianego raportu.

400 GbE – Ethernet przyszłości

Choć to 100 Gigabit Ethernet obecnie jest coraz szerzej wykorzystywany, to wiele już mówi się o zapotrzebowaniu na 400GbE. Jednakże ten ostatni nie jest jeszcze dostatecznie dojrzały i pozostaje na etapie badań w laboratoriach i sieciach testowych.

źr. Pixabay

źr. Pixabay

Przypomnijmy, we wrześniu 2012 r. w ramach IEEE Industry Connections Higher Speed Ethernet Consensus wybrano 400 GbE jako rozwiązanie dla kolejnej generacji sieci. W marcu 2013 r. komitet IEEE 802.3 powołał Ethernet Study Group, która rozpoczęła prace nad standardem 400 Gb/s, a w marcu 2014 r. opublikowała rezultaty swoich prac. Następnie grupa zadaniowa IEEE 802.3bs Task Force zaczęła kolejne prace, mające określić specyfikacje dla fizycznej warstwy. Ich publikacja jest przewidywana na grudzień 2017 r.

Krajowa perspektywa

Na polskim rynku jeszcze do niedawna dominował standard nx10 Gb/s. Obecnie coraz częściej stosuje się interfejsy 100G. Popularyzacja standardu 100 Gb/s jest nie tylko efektem rosnącego zapotrzebowania na pasmo, ale także potrzeby ograniczania kosztów przez operatorów. Przy odpowiednim poziomie ruchu bardziej opłacalne staje się przejście na interfejsy 100G. Obserwujemy też duże zainteresowanie sieciami zdefiniowanymi programowo i dążenie do pełnej wirtualizacji zasobów. To wymaga dużej przepustowości. Jeśli chodzi o technologie transmisyjne, nadal wykorzystuje się głównie DWDM – mówi Ewelina Hryszkiewicz, kierownik produktu Atman.

Jak informuje Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange Polska, szkieletowa sieć IP Orange Polska już w 2016 roku będzie w całości oparta na technologii 100 Gb/s i będzie w stanie obsługiwać ponad 1Tb/s ruchu. Jej węzły są obecne we wszystkich większych miastach Polski.

Więcej o:
• wzmożonej sprzedaży optycznych komponentów 100Gs dla telekomów w 2016 r.,
• zastosowaniach, wyzwaniach i celach postawionych przed standardem 400GbE w sieciach szkieletowych,
– w artykule Sieci transportowe – jakie przepustowości, gdzie, kiedy i dla kogo? opublikowanym w serwisie TELKO.in.
Tam również rozmowa z Michałem Szczęsnym, dyrektorem Biura Architektury i Planowania Sieci w Exatelu: Będziemy czekali na interfejsy 1 Tb/s

 

Napisane przez Stefan Kaczmarek