Każde przedsiębiorstwo od czasu do czasu potrzebuje dodatkowego miejsca do przechowywania danych (pamięci masowe) i większych zasobów do ich przetwarzania. Platformy cloud pomagają rozwiązywać problemy z elastycznością i zmiennym zapotrzebowaniem na moce obliczeniowe. Chmura hybrydowa poza wszystkimi korzyściami jakie zapewnia cloud computing, pozwala jednocześnie  zachować wcześniejsze inwestycje we własne pamięci masowe, sieci i sprzęt komputerowy. Stanowi fundament pod budowę elastycznego środowiska IT opartego na własnych zasobach IT i usługach chmurowych. 

Wydatki na chmurę większe o 24% w 2015 r.

Ilość pieniędzy inwestowanych we własną infrastrukturę IT (on-premise) spadnie o 1,6 proc. w 2015 r., co będzie spowodowane tym, że przedsiębiorstwa zamierzają przenosić więcej obciążeń i aplikacji do chmury – wynika z raportu “IDC Worldwide Quarterly Cloud IT Infrastructure Tracker”. Wiele wskazuje na to, że firmy wydadzą ok. 32,6 mld dolarów na chmurową infrastrukturę IT w 2015 r., czyli o 24 proc. więcej niż w 2014 r. Oznacza to, że około 1/3 budżetów IT przedsiębiorstwa będą inwestowały w technologie związane z platformami cloud. Pozostała część tej sumy zostanie wykorzystana na zakup własnych serwerów, pamięci masowych i przełączników Ethernet.

IDC szacuje, że wydatki przedsiębiorstw na infrastrukturę dla prywatnych chmur wyniosą ok. 12,1 mld dolarów (wzrost rok do roku o 15,8 proc.), a 20,5 mld dolarów zostanie przeznaczonych na zakup technologii związanych z chmurą publiczną (o 29,6 proc. więcej niż w ub.r.).

5-letnia prognoza IDC mówi o tym, że wydatki na infrastrukturę IT dla platform cloud będą rosły przy średnim rocznym wskaźniku wzrostu (CAGR) na poziomie 15,1 proc., by w roku 2019 osiągnąć wartość  53,1 mld dolarów. Do tego czasu będą one stanowiły prawie połowę wszystkich wydatków IT przedsiębiorstw.

Polski rynek cloud computingu +25%

Z najnowszego raportu firmy IDC dotyczącego polskiego rynku cloud computing wynika, że w 2014 r. wydatki na chmurę publiczną i prywatną w Polsce wyniosły 130,3 mln dolarów i były wyższe o 30,2 proc. niż w 2013 r. Polski rynek usług cloud computingu w 2015 r. ma wzrosnąć o ponad 25 proc. do około 162 mln dolarów – podano w raporcie. Chmura publiczna stanowi blisko 75 proc. rynku rozwiązań chmurowych w Polsce, a chmura prywatna pozostałą jedną czwartą. Najwięcej przychodów generuje oprogramowanie w modelu SaaS (62 proc.), nieco mniejszy udział mają usługi IaaS (28 proc.) oraz PaaS (10 proc.). Według prognoz IDC, w 2019 r. całkowita wartość rynku usług w chmurze przekroczy w Polsce 450 mln dolarów, co stanowić będzie ok. 11 proc. całego rynku usług IT w Polsce (o 7 proc. więcej niż obecnie) – podsumowują autorzy raportu.

Rynkowy pejzaż z chmurami

Zaledwie tydzień po tym, jak ogłoszono największą fuzję w historii branży IT (przejęcie przez Della firmy EMC), VMware i EMC przedstawiły plany stworzenia wspólnej oferty usług chmury hybrydowej pod marką Virtustream. Przedsiębiorstwom będą oferowane tzw. managed services dla chmury hybrydowej, jak również rozwiązania IaaS oraz usługi publicznej chmury. Portfel produktów Virtustream obejmie rozwiązania pamięci masowych, wirtualizacyjne oraz tzw. managed services dla konwergentnej infrastruktury pochodzące odpowiednio od VMware, EMC i VCE. Transakcja ma zostać sfinalizowana na początku 2016 r.

Wcześniej, w połowie września br. EMC i Dimension Data poinformowały o utworzeniu “Catalyst Alliance”, 4-latniej inicjatywy mającej na celu stworzenie lepszej oferty hybrydowej chmury dla przedsiębiorstw o rocznych przychodach między 1 a 7 mld dolarów. Firmy zapowiedziały wspólny marketing i sprzedaż kompleksowych rozwiązań dla hybrydowej chmury za pomocą modelu pay-for-consumption. Dimension Data i EMC ogłosiły również swój pierwszy produkt: Private Cloud Enterprise Edition. Jakie będą losy “Catalyst Alliance” w kontekście transakcji z Dellem, trudno obecnie powiedzieć.

One cloud, one app, any device

VMware już przed kilku laty była jedną z pierwszych firm, które przewidywały, że chmura hybrydowa będzie stawać się preferowanym przez przedsiębiorstwa modelem konsumowania IT, podczas gdy inni stawiali na chmury publiczne lub prywatne. Wizja wirtualizacyjnego giganta dotycząca najbliższej przyszłości IT w dużym stopniu koncentruje się właśnie wokół chmury hybrydowej. Kierownictwo VMware podczas niedawnej konferencji “VMworld” w Europie potwierdziło, że działania firmy w tym kierunku są kluczowe, a hasło przewodnie brzmi: “Jedna chmura, jedna aplikacja, dowolne urządzenie”. VMware oferuje obecnie wersję 6.1 Virtual SAN (vSAN), pamięci masowej definiowanej programowo (Software-defined storage), osadzonej bezpośrednio na hiperwizorze vSphere oraz vSphere Virtual Volumes. Virtual SAN stanowi jeden z głównych elementów centrum danych definiowanego programowo SDDC (Software-defined DataCenter), korzystając z lokalnej pamięci masowej, zainstalowanej na wielu hostach ESXi i prezentuje ją jako jeden wspólny magazyn danych.
Hybrid cloudDostawcy pamięci masowych (EMC, NetApp) od co najmniej roku dużo mówią o funkcjonalności chmury hybrydowej, przeznaczonej dla dużych firm. Platforma ta ma stanowić fundament pod budowę elastycznego środowiska IT opartego na własnych zasobach IT i usługach chmurowych, łącząc zalety publicznych i prywatnych chmur obliczeniowych. EMC oferuje platformę EMC Federation Enterprise Hybrid Cloud, która – jak zapewnia dostawca – umożliwia klientowi skonfigurowanie chmury hybrydowej w ciągu 28 dni. Po raz pierwszy zaprezentowano ją na konferencji EMC World w 2014 r., a jej trzecią, najnowszą wersję rok później. NetApp dostarcza rozwiązanie Cloud ONTAP. Oba rozwiązania są oparte na współpracy z dostawcami usług chmurowych i mają na celu przenoszenie danych między własnymi serwerowniami a chmurowymi centrami danych. Wśród czołowych dostawców chmur hybrydowych wymieniani są: VMware, Amazon Web Services, Microsoft, EMC, HP, Rackspace, IBM, Cisco i Dell.

Hyper-hybrid cloud – kolejny etap rozwoju

Chmura hiper-hybrydowa jest jeszcze bardziej złożonym i rozproszonym środowiskiem, obejmującym wiele różnorodnych połączonych chmur publicznych i prywatnych, często od wielu dostawców. Środowisko chmury hybrydowej tworzą: własne zasoby IT, prywatna chmura i usługi z publicznej chmury razem z tzw. orkiestracją między tymi platformami. Jak sama nazwa wskazuje, hiper-hybrydowa chmura ma takie same elementy jak model podstawowy, ale oferuje większą różnorodność i złożoność, co  stwarza dodatkowe wyzwania dla przedsiębiorstw IT w zakresie łączności, interoperacyjności, zarządzania i bezpieczeństwa.

ERP i rozwój aplikacji także w hybrydowej chmurze

Platformy cloud computing zyskują na znaczeniu w niemal wszystkich głównych rodzajach obciążeń występujących w przedsiębiorstwach. Jak przekonują eksperci Frost & Sullivan w swoim white paper pt. “Leveraging the Cloud for Your ERP Workloads”, wiele firm będzie też gotowa powierzać swoje obciążenia ERP chmurze hybrydowej, która umożliwia elastyczną konfigurację, uwzględniającą środowisko obejmujące wiele centrów danych (własne serwerownie i hostowane; fizyczne i wirtualne; tradycyjne i chmurowe, publiczne i prywatne) – wszystkie zarządzane poprzez jedną konsolę. Wykorzystując konfigurację chmury hybrydowej, przedsiębiorstwa mogą wydzielać elementy systemu ERP, które powinny pozostać we własnych zasobach, oraz te, które mogą być bezpiecznie hostowane w centrum danych dostawcy chmury lub współdzielone czy wirtualizowane. Na przykład wrażliwe dane finansowe lub klienta można przechowywać na własnych urządzeniach pamięci masowych, natomiast często aktualizowane kody aplikacji można przenieść do chmury, co ułatwi ich utrzymanie.

Warto podkreślić, że platformy chmury hybrydowej sprzyjają też rozwojowi aplikacji – są praktycznym i przydatnym rozwiązaniem dla zespołów developerskich, mogą pomagać im w tworzeniu nowoczesnego oprogramowania.

Napisane przez Stefan Kaczmarek