Według najnowszych badań rynkowych ponad połowa wszystkich organizacji planuje w ciągu najbliższych trzech lat działać w środowisku wielochmurowym. Wybór strategii wielochmurowej oznacza wiele wyzwań. Warto wiedzieć jakich.

Strategia wielochmurowa (ang. multicloud) wiąże się m.in. z bezpieczeństwem danych w chmurze, integracją danych w wielu lokalizacjach oraz z potencjalnie wysokimi kosztami operacyjnymi. Wyzwania te nabiorą jeszcze większego znaczenia, jeśli coraz więcej przedsiębiorstw zacznie korzystać z wielu różnych platform chmurowych. A tak właśnie będzie.

Rynek zarządzania środowiskiem multicloud przechodzi dynamiczne zmiany wraz z rozwojem technologii wirtualizacji i rosnącej popularności cloud computingu. Przedsiębiorstwa coraz częściej wdrażają hybrydowe środowisko chmurowe. IDC przewiduje imponującą stopę wzrostu sieci dedykowanych środowisku multicloud w latach 2021–2026.

Coraz częściej również małe i średnie firmy (MŚP) przychylniej patrzą na usługi chmurowe. Dostrzegają korzyści wynikające z przetwarzania i zarządzania w ramach modelu multicloud, takie jak zdalne przetwarzanie, niższe koszty i dostępność zasobów obliczeniowych na żądanie. W związku z zakłóceniami wywołanymi przez COVID-19 większość MŚP zatrudnia specjalistów w niepełnym wymiarze godzin oraz zmienia biura. Zdalne przetwarzanie stało się kluczowym sposobem na zapewnienie ciągłości biznesowej.

Pandemia COVID-19 wpłynęła na wdrożenia rozwiązań i usług do zarządzania wieloma chmurami ze względu na przenoszenie przez przedsiębiorstwa swoich zasobów IT na platformy chmurowe oraz zwiększone wdrażanie narzędzi i usług zdalnego dostępu w celu zapewnienia ciągłości biznesowej i bezpieczeństwa danych w całym okresie pandemii. Dostawcy rozwiązań do zarządzania wieloma chmurami odnotowali gwałtowny wzrost sprzedaży i popytu.

(źr. IDC)

Wraz z transformacją cyfrową różne sektory koncentrują się na doskonaleniu swoich procesów biznesowych i poprawie wydajności operacyjnej. Publiczny model wielochmurowy zyskuje coraz większą popularność ze względu na korzyści finansowe, które przynosi. Przedsiębiorstwa zamawiające usługi chmury publicznej nie muszą inwestować w infrastrukturę i sprzęt w porównaniu z modelem chmury prywatnej. Kolejne korzyści to: samoobsługa, skalowalność, niższy koszt i brak problemów związanych z utrzymaniem. Zauważalne jest rosnące zapotrzebowanie na usługi SaaS (Software-as-a-Service) i PaaS (Platform-as-a-Service).

Według prognoz z raportu Global Market Insights, rynek rozwiązań do zarządzania środowiskiem wielo­chmurowym w latach 2022–2030 będzie średniorocznie rosnąć o 25% (wskaźnik CAGR), by w 2030 r. osiągnąć wartość ponad 55 mld dolarów (wzrost z 5 mld dolarów w 2021 r.).

W ostatnich latach znacząco wzrosła rola sieci obsługujących środowisko wielochmurowe. W krótkim czasie musiały one ewoluować, by sprostać wyzwaniom związanym z wdrażaniem architektur multicloud i wymaganiom wynikającym z transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. W rezultacie takie platformy jak AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, a także wiele innych odnotowują ogromne tempo wzrostu z roku na rok. Według Brada Casemore’a, wiceprezesa ds. badań centrów danych i sieci wielochmurowych w firmie analitycznej IDC, dzieje się tak, ponieważ model chmurowy stał się ważny dla realizacji cyfrowej transformacji przedsiębiorstw. Platformy chmurowe są nie tylko miejscem docelowym dla obciążeń, ale też mają kluczowe znaczenie dla przedefiniowania modeli operacyjnych przez działy IT przedsiębiorstw. A wszystko to miało i ma ogromny wpływ na sieć, ponieważ przeszliśmy od hostingu aplikacji w lokalnych centrach danych do rozproszonego środowiska, które obejmuje chmurę i coraz częściej środowiska brzegowe.

(źr. IDC)

Casamore zaznacza, że sieć musiała zostać zmodernizowana, aby sprostać wszystkim tym zmianom. Musi ona być w stanie zapewnić pewien stopień prostoty bez kompromisów w zakresie wydajności i cyberbezpieczeństwa. Jednocześnie ma oferować elastyczne skalowanie, a także wiele atrybutów chmury, takich jak oparcie na API, oraz więcej rozwiązań definiowanych programowo (ang. software defined). Wszystko to musi być realizowane w bardziej rozproszonym i złożonym środowisku niż kiedykolwiek wcześniej.

CIO korzystają z wielu chmur, aby móc przetwarzać ogromne ilości danych oraz osiągnąć optymalną sprawność i elastyczność swoich systemów i aplikacji biznesowych. Jakie rozwiązania pozwolą przedsiębiorstwom zarządzać całą tą złożonością i zmaksymalizować elastyczność? Na te i podobne pytania dotyczące chmury próbowali odpowiedzieć analitycy i eksperci branżowi podczas panelu Multi-cloud networking – challenges and solutions zorganizowanego przez firmę NetEvents online i poprowadzonego przez Brada Casemore’a z IDC. W ramach dyskusji analizowano m.in. korzyści z zastosowania natywnego podejścia chmurowego wobec problemów z łącznością w chmurze oraz poszukiwano optymalnych metod doboru odpowiedniego rozwiązania chmurowego dla danej aplikacji.

Cały artykuł Migracja do środowiska wielochmurowego we wrześniowym wydaniu miesięcznika IT Professional.

(grafika tytułowa – źr. Pixabay)

Napisane przez Stefan Kaczmarek