Wydatki przedsiębiorstw i dostawców usług na rozwiązania edge computing osiągną w 2022 roku wartość 40 mld USD w Europie i będą w perspektywie 5 lat średniorocznie rosnąć w tempie 16,4 proc. (CAGR), by do 2025 r. osiągnąć poziom prawie 64 mld USD, szacują analitycy International Data Corporation (IDC) w swoim raporcie Worldwide Edge Spending Guide.

Globalne wydatki na rozwiązania edge computing wyniosą łącznie 176 mld dolarów w 2022 r., co oznacza wzrost o 14,8 proc. w stosunku do 2021 r. IDC przewiduje, że wydatki przedsiębiorstw i dostawców usług na sprzęt, oprogramowanie i usługi dla rozwiązań edge utrzymają to tempo wzrostu do 2025 r., kiedy wydatki mogą osiągnąć poziom prawie 274 mld dolarów.

Wydajność, innowacyjność i poprawa kosztów to główne cele biznesowe napędzające wprowadzanie rozwiązań edge w Europie – prawie jedna na trzy europejskie organizacje planuje wykorzystywanie technologii edge w ciągu najbliższych kilku lat, wynika z badania przeprowadzonego przez IDC.

Koncepcja przetwarzania danych na brzegu sieci odgrywa ważną rolę w zbliżaniu zasobów obliczeniowych do miejsc, w których dane są generowane. Dzięki temu procesy biznesowe mogą być znacząco usprawniane. Edge stwarza wiele możliwości opracowywania nowych rozwiązań, które mogą służyć różnym branżom i zastosowaniom w Europie, przekonuje IDC.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo-Integrakom-biale-tlo.jpg
PARTNER TEMATU

W 2022 r. większość wydatków europejskich przedsiębiorstw i usługodawców na rozwiązania edge będzie przeznaczona na usługi, a w dalszej kolejności na sprzęt w związku z wprowadzaniem tzw. lekkich platform edge. Te ostatnie zawierają komponenty o niskim poborze mocy, co ma pomóc w uruchamianiu wybranych lub pojedynczych aplikacji w środowiskach, w których dostępność zasilania i chłodzenia jest ograniczona. Pozostałą część rynku stanowi oprogramowanie, gdzie wydatki są przeznaczane głównie na oprogramowanie zabezpieczające, używane do zapewniania integralności danych, punktów końcowych oraz oprogramowania infrastruktury i infrastruktury systemowej.

Usługi brzegowe (ang. edge services) są również najszybciej rozwijającym się obszarem w europejskim ekosystemie edge, napędzanym przez wprowadzanie usług, takich jak łączność i oprogramowanie w postaci platform usługowych typu IaaS, PaaS czy SaaS.

Rosnąca współzależność infrastruktury, oprogramowania, komunikacji i chmury będzie w centrum uwagi w ciągu najbliższych kilku lat. W tym przypadku zobaczymy coraz większą liczbę współpracujących dostawców technologii w celu łączenia wszystkich tych funkcji i oferowania portfolio kompleksowych rozwiązań i aplikacji” – powiedział cytowany w komunikacie Andrew Buss, dyrektor ds. badań w grupie IDC European Enterprise Infrastructure Group.

Według IDC, z uwagi na różne zastosowania pojawiające się w europejskim krajobrazie edge największych inwestycji w 2022 roku można spodziewać się w zakresie rozproszonych systemów dystrybucyjnych CDN (Content delivery networks) i usług VNF (Virtual Network Functions), występujących głównie w ofertach usług edge usługodawców. W Europie usługodawcy zainwestują ponad 8 mld dolarów w umożliwienie oferowania usług brzegowych w 2022 r. i staną się one najszybciej rosnącym obszarem wydatków do 2025 r.

Europejskie przedsiębiorstwa w 2022 r. najczęściej będą wdrażać rozwiązania brzegowe w przypadku takich zastosowań, jak: procesy produkcyjne, zarządzanie aktywami produkcyjnymi, operacje wielokanałowe, inteligentne sieci i monitorowanie frachtu. Zastosowania, w których nastąpi najszybszy wzrost wydatków w okresie prognozy, to te związane głównie ze sztuczną inteligencją i domenami AR/VR (rozszerzona i wirtualna rzeczywistość), takimi jak: chirurgia wspomagana AR, diagnostyka anatomii, doradcy zakupowi i rekomendacje produktów oraz zautomatyzowane przetwarzanie roszczeń. Mimo że w ciągu najbliższych kilku lat te dziedziny będą się intensywnie rozwijać, to IoT (Internet Rzeczy) pozostanie w Europie kluczowym obszarem wydatków na rozwiązania edge, uważają analitycy IDC.

W 2022 roku ponad połowę europejskich inwestycji w rozwiązania edge będą napędzać dystrybucja i usługi oraz produkcja i zasoby w sektorach i branżach przedsiębiorstw z ofertami dla użytkownika końcowego.

(grafika tytułowa – źr. Pixabay)

Napisane przez Stefan Kaczmarek